Korjauksen hallinta
- Tarjouspyyntövalmistelu

6. Korjauksen hallinta


Jokainen korjaus on omanlaisensa. Ei ole kahta samanlaista toteutusta eikä kahta samanlaista korjaussuunnitelmaa. Nyt aletaan katsoa, miten toteutus ja suunnitelmat sopivat yhteen. Hanke on edennyt nyt siihen vaiheeseen, jossa alkaa syntyä jotain näkyvää. Varsin pitkällinen ja mieliin painuva prosessi on toteutettu tähän pisteeseen ja projekti on nyt jokseenkin puolessa välissä. Vanha viisaushan toteaa, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Rakentamisvaihe aloitetaan tarjouspyynnöillä.

6.1 Tarjouspyyntövalmistelu
Olemme Hankeohjelman tekemisen yhteydessä käyneet läpi kohdassa 4.4 Hankkeen toteutustavan määrittäminen eri urakointimuotoja. Tuolloin totesimme, että toteutustapaa voi vaihtaa vielä vähin kustannuksin tarjouspyyntövaiheessa. Nyt tämä asia on harkittava loppuun asti. Korjaustoiminnassa tällä asialla on erityinen merkitys, koska suunnitteluvaiheen aikana korjausten määrä on täsmentynyt. Suunnittelu voi tuoda mukanaan lisää korjattavaa tai jopa vähentää korjausten määrää. Korjausmenetelmät voivat myös muuttua suunnittelussa ja korjausjärjestys selkiytyy.

Korjaustoiminnassa pelkällä tarjousten oikealla jaottelemisella saa säästöjä aikaan. Jos itsellä on yhtään mahdollisuuksia toimia moottorina, kannattaa erilliset työrupeamat aina kilpailuttaa erikseen. Korjaustyöt ajoittuvat melko usein pitkälle aikavälille ja näin pitkien urakkasopimusten tekeminen voi olla kannattamatonta. Vesikatteen asentaminen, julkisivun lisälämmöneristäminen ja uuden verhoilun tekeminen, ikkunoiden vaihto, märkätilojen saneeraus, putkityöt, ilmastointityöt ja sähkötyöt ovat tyypillisesti niitä, jotka kannattaa erikseen kilpailuttaa. Mitä pienempiin osiin työt jaetaan, sitä tarkempaa on urakkatarjouksissa selvitettävä urakoiden rajapinnat. Tässä vastaava mestari ja suunnittelijat pystyvät auttamaan.

Tarjouspyynnön voi hankkia monella eri tavalla. Suunnitelluista korjauksista voi pyytää kokonaisurakan, voi käydä neuvottelun rakentamisesta tutun urakoitsijan tai kirvesmiesryhmän kanssa ja päätyä sopivaan hintaan. Tällöin on kuitenkin varauduttava työn aikana tuleviin muutoksiin ja niiden aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Melko usein korjaustoiminnassa sopimus rakentamisesta tehdään tuntityönä. Näin kaikki lisätyöt tehdään samaan hintaan ja muutosten tekeminen on helpompaa. LVI- ja S -urakkatarjouksien kohdalla voi menetellä samoilla periaatteilla. Koko ajan kannattaa kuitenkin pitää mielessä, mikä on hankeen aikataulu ja mihin omat resurssit riittävät. Työtä jaksaa toki tehdä lähes vuorotta, kun on omasta talosta kysymys, mutta kun elämää pitäisi olla vielä korjausten valmistumisen jälkeenkin.
6.1.1 Totuuden hetki
Tähän asti on voitu luoda vain mielikuvia siitä, millaiseksi talo muuttuu korjausten jälkeen. Suunnittelun yhteydessä mielikuvaa on vahvistettu laatimalla suunnitelmat halutun mukaiseksi. Hankkeeseen kuluvasta kokonaisajasta on saattanut mennä jo enemmän kuin puolet, mutta kokonaishanke on edellyttänyt hyvää valmistelua.

Vielä hetki ennen kuin ensimmäinen nurkkalauta revitään irti tai vesikaton uusiminen lähtee käyntiin. Asiat on sisäistettävä ja mietittävä vielä kerran. Nyt on syytä valita lopullinen työn toteuttamisen muoto tai ratkaista tarvittavien töiden tekotapa, jotta korjaus voidaan aloittaa ja se saadaan valmiiksi. Mikä on perheelle paras toteutusmuoto? Asettaako kuitenkin kustannusten toteutuminen joitain rajoitteita? Vielä on mahdollisuus perua korjaus tai muuttaa paljonkin korjausta.
6.1.2 Asiantuntijaan kannattaa turvautua
Tarjouspyyntövaiheessa on syytä käyttää hyvää rakennusalan ja nimenomaan rakennuttamisen asiantuntijaa. Jos olet erikseen palkannut vastaavan työnjohtajan, hänestä on varmasti apua. Muutaman tunnin työllä voi välttyä monelta huolen aiheelta. Suunnittelu on tehty hyvin ja sen yhteydessä on syntynyt tarpeellinen määrä asiakirjoja. Talonkorjaaja on jo käynyt läpi hyvinkin tarkkaan, miten hanke toteutetaan. Tämän perusteella suunnittelija on tehnyt asiakirjat valmiiksi. Valittujen urakkamuotojen mukaisesti kootaan tarvittavat asiakirjat urakkalaskentaa varten. On muistettava myös, että samat asiakirjat liitetään urakkasopimukseen. Niitä siis kannattaa varata pari ylimääräistä sarjaa.

Liian helposti urakat pyydetään ja sovitaan suullisesti. Suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinenkin, mutta tällöin syntyy helposti erimielisyyttä siitä, mitä on sovittu. Siksi kannattaa aina pienimmässäkin työssä sopia asiat kirjallisesti ja pistää ylös kaikki, mikä on sovittavissa ja mikä esim. piirustuksista selviää. Pienimmissäkin urakoissa työ kannattaa rajata selvästi. Tulkinnalle ei saa jättää tilaa. Vähintäänkin lyhyesti paperille kirjoitettuna, mitä pitää tehdä ja molempien osapuolten nimet alle. Tämäkin on paljon parempi kun ei mitään. Nämä asiat on otettava esiin tarjouspyyntövaiheessa.

6.1.3 Tarjouspyyntövalmistelun laajuus Urakkatarjouksen voi pyytää vähäiselläkin paperimääräll...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
22.3.2013