Suunnitteluvaihe
- Pääsuunnittelu, ja/ tai arkkitehtisuunnittelu

5. Suunnitteluvaihe


Tästä eteenpäin koko korjaushankkeen toteutus on rakennussuunnittelua. Suunnitteluvaihe kestää sen aloituksesta korjauksen valmistumiseen asti. Kysymys on siis merkittävästä prosessista projektin aikana. Suunnittelu ja asioiden kohdalleen pistäminen on jatkuvaa senkin jälkeen, kun korjattava talo on saanut muotonsa arkkitehdin kynästä. Käsitteenä pääsuunnittelija ja arkkitehtisuunnittelija pitää erottaa, vaikka käytännössä vain poikkeustapauksissa pääsuunnittelijana toimii joku muu kuin arkkitehtisuunnittelija. Pientaloissa arkkitehtisuunnittelijana ei tarvitse olla arkkitehdin. Tällöin voi olla korrektimpaa käyttää nimitystä rakennussuunnittelu.

5.2 Pääsuunnittelu, ja/ tai arkkitehtisuunnittelu
Suunnittelusta on annettu omat rakentamismääräyksensä. Määräykset ja ohjeet koskevat rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuutta rakentamisessa. Kokonaisuudessaan suunnittelua koskevat ohjeet löytyvät Ympäristöministeriön sivulta: http://www.ymparisto.fi

Yksi maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteista on rakentamisen laadun kohottaminen. Laki edellyttää hyvää rakennustapaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, että hankkeella on vastuullinen pääsuunnittelija sekä erikoisalojen kokonaisuuksista vastaavat suunnittelijat. Laissa sanotaan seuraavasti: "Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset." Laki edellyttää siis suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavan henkilön eli pätevän pääsuunnittelijan valitsemista rakennushankkeelle. Tämä määräys koskee myös korjaustoimintaa. Pääsuunnittelija huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvän eli rakennuttajan on käytettävä pätevää ammattihenkilöstöä hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Rakennushankkeen pääsuunnittelijana toimii yleensä arkkitehtisuunnittelun suorittaja. Arkkitehtisuunnittelijan toimiessa pääsuunnittelijana, hänen tärkeimpänä tehtävänään on rakennuttajan tarpeiden ja toiveiden mukaisen suunnitteluratkaisun aikaansaaminen. Toisaalta pääsuunnittelija myös koordinoi kaikki hankkeen yhteydessä tehtävät suunnittelun osa-alueet. Toisin sanoen pääsuunnittelija keskustelee muiden suunnittelijoiden kanssa ja ohjaa näiden työtä. Pääsuunnittelijan pätevyyden määrittää kunnallinen rakennusvalvonta. Pääsuunnittelijalle on laissa määritetty melkoisesti vastuuta, jota häneltä on myös edellytettävä.
5.2.1 Pääsuunnittelijan tehtävät
Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuut rajoittuvat vastuuseen suunnittelun kokonaisuudesta niin, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat asianmukaisen kokonaisuuden ja suunnitelmat täyttävät asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelijan velvollisuutena on siis vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja eri suunnitelmien yhteensopivuudesta. Tämän lisäksi hän huolehtii, että suunnitteluun kytketään riittävästi kunkin erityisalan asiantuntemusta. Korjaustoiminnassa tämä asia tulee myös ottaa huomioon. Jos rakennuksen perustukset ovat huonokuntoiset, pääsuunnittelijan on vaadittava pohjatutkimusten suorittamista ja rakennesuunnittelijan palkkaamista lisäsuunnitelmien tekoon. Vastaavan mestarin tehtävien yli on säädetty pääsuunnittelijalle velvollisuus huolehtia rakennuslupaehtojen noudattamisesta suunnittelussa. Pääsuunnittelija on aina luonnollinen henkilö eikä viranomainen hyväksy yritystä tai muuta organisaatiota pääsuunnittelijaksi.
5.2.2 Omakotitalon pääsuunnittelija
Liian usein talon korjaaja on liikkeellä heikon ammattitaidon turvin ja kuitenkin hän vastaa kokonaisuudesta. Lisäksi mielessä on lähes aina säästäminen. Suunnittelussa säästäminen tapahtuu yleensä aina väärässä paikassa. Laki edellyttää, että rakennuttajalla on oltava käytettävissään riittävää ammattitaitoa. Järkevä rakennuttaja kääntyy aina hyvän pääsuunnittelijan puoleen. On tulkintoja eri kunnista, että omakotitalon pääsuunnittelijana voi toimia myös rakennusmestari, jolla on riittävästi suunnittelukokemusta. On myös kuntia, joista ei ole asumassa pääsuunnittelijan pätevyyttä omaavaa henkilöä.

Pääsuunnittelijana voi myös olla rakennuttajan palkkaama vastaava työnjohtaja tai valvoja taikka perustusten suunnittelija, kunhan heillä on osoittaa riittävää korjaustoiminnan suunnittelukokemusta. Tästä tulkinta vaihtelee. On kuitenkin tarkkaan harkittava, onko eri rooleja viisasta yhdistää samalle henkilölle. Nämä ovat erikoistapauksia ja poikkeavat lain tarkoituksesta. Tärkeintä on se, että talonkorjaajalla olisi koko rakennusprosessin ajan käytettävissään luotettava rakennusalan ammattilainen hoitamassa projektia nimenomaan suunnittelun kannalta.

5.2.3 Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtisuunnittelulla muodostetaan taloon uudenlaisia tilojen, laaditaan mahdollinen laajennussuunnitelma tai vara...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
22.3.2013