Jätteen merkitys on muuttunut – lajittelulla jäte muutetaan raaka-aineeksi

Jätteiden lajittelu ja kierrätys ovat osa kiertotaloutta. Kiertotalous on laaja kokonaisuus, johon kuuluvat suunnitelmallinen raaka-aineiden käyttö, kestävä tuotesuunnittelu, materiaalien uudelleenkäyttö ja jätteen määrän vähentäminen. Tässä jätteiden huolellisella lajittelulla on merkittävä vaikutus. Kuka tahansa voi osaltaan vaikuttaa, sillä lajittelu on yllättävänkin helppoa.

Tiedätkö, mitä kaikkea kierrätyspisteistä löytyy?Tiedätkö, mitä kaikkea kierrätyspisteistä löytyy?

Kiertotaloudessa on samoja piirteitä kuin vanhanajan säästäväisessä kulutuksessa ja erilaisten pakkausmateriaalien hyötykäytöstä. Lähes kaikki pyrittiin säästämään ja otettiin tarvittaessa käyttöön. Nykyisin ei ole mielekästä tai edes järkevää säilyttää kaikkea, vaan lajitella jätteet ja palauttaa ne kiertoon uudelleen hyödynnettäviksi.

Monipuolisimmat kierrätyspisteet löytyvät tyypillisesti suurten markettien, kuten Prismojen, yhteydestä. Kierrätys sujuu siis kauppareissun yhteydessä.Monipuolisimmat kierrätyspisteet löytyvät tyypillisesti suurten markettien, kuten Prismojen, yhteydestä. Kierrätys sujuu siis kauppareissun yhteydessä.

Tätä tarkoittaa kiertotalous:

Ympäristöministeriö määrittelee kiertotalouden taloudeksi, jossa pyritään hyödyntämään materiaalit ja tuotteet mahdollisimman kauan ennen niiden loppusijoitusta. Tuotteen uudelleenkäyttömahdollisuudet ja valmistuksessa syntyvät sivuvirrat huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Kiertotalouden avulla pyritään pitämään jätemäärät minimissä. Uusiutuvien energialähteiden sekä luonnonvarojen käyttöä lisätään ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä vähennetään. (Ympäristöministeriö 2018a.)


Teoreettinen ihannetilanne olisi, ettei jätettä syntyisi ollenkaan. Tämä ei käytännössä ole mahdollista. Jätteen määrän vähentäminen taas on jopa helppoa. Jätteiden lajittelulla voidaan materiaali kierrättää uusiokäyttöön. Kotitalouksissa jätettä syntyy erityisesti päivittäisestä elämisestä, päivittäistavaroiden pakkauksista ja ruuan valmistuksesta. Kulutushyödykkeitä taas kierrätetään paljon kirpputoreilla ja sosiaalisen median vaihtoringeissä. Moni tavara saa jatkoaikaa uuden omistajan myötä.

Jätelain uudistuksella on tarkoitus vähentää jätteen määrää

Ympäristöministeriö on tehnyt esityksen jätelain muuttamiseksi. Jätelain uudistuksen tarkoituksena on vähentää jätteen määrää, lisätä sen lajittelua ja kierrätystä. Uudistuksella pannaan täytäntöön EU-direktiivien edellyttämiä muutoksia. Yhdyskuntajätteen kierrätysastetta aiotaan nostaa nykyisestä noin 40 prosentista 65 prosenttiin seuraavan 15 vuoden aikana.

Jätelain uudistuksen yksi merkittävä muutos on muovin keräämisen pakollisuuden laajentuminen koskemaan vähintään viiden huoneiston taloyhtiöitä. Uudet määräykset muovin keräämisestä on saavutettava vuoteen 2023 mennessä, mutta pääkaupunkiseudulla muovia kerätään jo vuoden 2021 alusta alkaen. Muovipakkausten lajittelu on useimmille omakotitalon asukkaallekin helppoa, vaikka sitä ei laki edellytä. Keräyspisteitä löytyy muun muassa suurten markettien parkkialueiden reunalta, joten palauttaminen onnistuu kauppareissulla.

Monipuolisista kierrätyspisteistä löytyy pakkausmuoveille oma astia.Monipuolisista kierrätyspisteistä löytyy pakkausmuoveille oma astia.

Uusi jätelaki velvoittaa kaikki vähintään viiden huoneiston taloyhtiöt lajittelemaan jätteen seitsemään eri jätelajiin. Keräsimme ohjeet, joilla kuka tahansa voi aloittaa lajittelun

  1. Sekajäte
  2. Biojäte
  3. Paperi
  4. Muovipakkaukset
  5. Lasipakkaukset
  6. Kartonkipakkaukset
  7. Metallipakkaukset


Edellisten lisäksi lajiteltavia/kierrätettäviä ovat vaatteet ja tekstiilit, paristot ja pienakut, SER-jäte, juomapullot- ja tölkit, lääkkeet sekä vaarallinen jäte. Autojen osalta kierrätettäviä ovat renkaat ja akut. Näiden osalta hyvin usein vaihto tapahtuu liikkeissä, jotka on velvoitettu ottamaan vanhat automaattisesti vastaan.


 
Päivitetty
23.6.2022