Hankeohjelman laatiminen
- Hankkeen ajoituksen määrittäminen

4. Hankeohjelman laatiminen


Nyt on sellainen tietomäärä koossa, että uskalletaan alkaa sitoa korjausajankohtaa kiinni. Kannattaa kuitenkin tarkkaan miettiä, miten tämä kaikki toteutuu. Perheen ajankäyttö muuttuu merkittävästi rakentamisen todella alkaessa, vaikka itse ei rakennustöihin osallistuisikaan. Hanke vaatii tästä eteenpäin paljon yhteistä aikaa suunnitteluun ja rakentamiseen. Ja aina saattaa tulla mutkia matkaan. Tämäkin on aikataulullisesti syytä miettiä etukäteen. Viivästyminen aiheuttaa varmasti asumiseen hankaluuksia.

4.5 Hankkeen ajoituksen määrittäminen
Kohdassa 3.7 Rahoitusvaihtoehdot tutkittiin alustavasti aikataulusuunnittelua. Siinä vaiheessa oli vasta löydetty perheen tarpeet ja luotiin mielikuva, minkä ajan koko prosessi voisi kestää. Tässä vaiheessa perheellä on käsitys korjausten laajuudesta ja alustavista kustannuksistakin. Nyt voidaan myös aikajanaa piirtää korjaushankkeen ajateltuun valmistumisajankohtaan asti.
4.5.1 Tarkoitus
Laaditaan hankkeelle yleisaikataulu. Sen tarkoituksena on luoda kuva hankkeen koko ajallisesta prosessista työjärjestyksineen sekä täsmentää miettimismahdollisuudet kustannussuunnittelulle ja rahoitussuunnittelulle. Ne voivat vielä muuttaa aikataulua. Aikataulussa ilmenee hankkeen päävaiheet ja niille varatut ajat. Pääkohdat hankkeen etenemiselle ovat esimerkiksi:

- investointipäätös
- suunnittelun valmistelu ja sopimukset
- suunnittelun ohjaus
- suunnitelmien hyväksyntä
- rakennusluvan hakeminen
- tarjouspyyntövaihe
- rakentamispäätös
- urakkasopimus
- rakentamisvaihe
- vastaan - ja käyttöönotto

Kirjautuneille lukijoillemme liitteenä on esimerkki korjauksen yleisaikataulusta. Yleisaikataulua mietittäessä pitää muistaa, että jokainen korjauskohde on erilainen. Suunnittelu pitää tehdä huolella, mutta pienissä hankkeissa hyvinkin nopeasti. Varsinkin, kun alkutyö on tehty huolella, kuten kirjoitussarjassamme olemme pyrkineet opastamaan. Suunnittelija pääsee hankkeeseen nopeasti kiinni ja suoriutuu suunnittelusta selvästi nopeammassa ajassa. Korjaustyöt voivat kestää hankkeesta riippuen lyhyen aikaa tai toteutustaparatkaisusta riippuen hyvinkin pitkään. Jos ratkaisuna on kiinteistön jatkuva korjaaminen, pitää silti kaikki työvaiheet suunnitella ja aikatauluttaa tässä vaiheessa. Aikataulun voi toki muuttaa myöhemmin.

Yleisaikatauluesimerkki pdf-muodossa: Tulostuskoko A4 tai A3
4.5.2 Ajoitukseen vaikuttavia tekijöitä
Muuttoajankohta tai korjausten valmistuminen ovat kaikkein tärkein aikatauluun vaikuttavista tekijöistä varsinkin, jos perhe muuttaa talosta pois korjausten ajaksi. Normaali suomalainen haluaa saada korjaukset tehtyä jouluksi. Jos työt pääosin urakoidaan, on syytä ottaa hyvä ammattilainen töihin ja edellyttää aikataulun noudattamista.

Rakennuspaikan käyttöä rajoittavat tekijät pitää osata ottaa huomioon. Laajennushankkeissa mahdollisen poikkeusluvan saanti voi olla hankalaa ja joissakin tapauksissa talon muoto on hyvinkin tarkasti määritetty. Mikäli siitä haluaa poiketa, ongelmia voi jatkossa riittää pitkäksikin aikaa. Siksi nämä asiat on syytä keskustella rakennustarkastajan kanssa riittävän ajoissa.

Vuodenaikojen vaikutuksella on aikatauluihin iso merkitys. Tekipä korjauksen miten tahansa, niin Suomen ilmastossa pakkasta ja lunta tai vaihtoehtoisesti sadetta ja tuulta riittää.

Perheen asuminen korjausten keskellä yleensä pidentää aikataulua. Toisaalta myös tilapäinen asuminen jossain pidemmällä saattaa vaikuttaa aikatauluun vaikka korjausaika lyhenee.

4.5.3 Hyvän aikataulun tunnusmerkit Hyvälle aikataululle voidaan asettaa muutamia ominaisuuksia. Sen tulee olla alusta lähtien tot...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
22.3.2013