Hankeohjelman laatiminen
- Ylläpitovaatimusten määrittäminen

4. Hankeohjelman laatiminen


Olemme kokoamassa hankeohjelmaa, jolla annamme ohjeet suunnittelijoille. Nämä ohjeet käyvät myös pienessä korjauksessa. Tämän lisäksi teemme lopullisen ratkaisun työn tekemisestä tai teettämisestä. Kaikki, mitä on aiemmin asiasta käyty läpi, auttaa hankeohjelman ratkaisuissa. Kaikilla määritteillä on merkityksensä ja kaikilla ratkaisuilla vaikutetaan pitkälle tulevaisuuteen. Siksi kaiken aikaa painotamme sitä, että mitään korjaustoimenpidettä ei pidä tehdä harkitsematta tai ajatuksella että korjataan sitten joskus paremmin. Tällöin kaikelle muodostuu kaksinkertainen hinta.

4.3 Ylläpitovaatimusten määrittäminen
Korjaustoimenpiteiden määrittäminen ylläpitovaatimusten kautta on maallikolle lähes mahdoton tehtävä. Pikemminkin korjaustoimenpiteet määrittävät vaatimukset ylläpidolle. Ylläpidon kustannuksissa vaikuttaa kokonaisratkaisu. Kuten kohdan 3.5 Ylläpitokustannukset -kirjoituksesta voi havaita, korjattavan rakennuksen ylläpitokustannusten määrittäminen ennakkoon on lähes mahdotonta. Ylläpidon "juokseviin" kustannuksiin vaikuttavat merkittävästi enemmän perheen asumiskäytännöt kuin varsinainen rakennus. Lämpimän veden käyttö voi aiheuttaa yli 50 % lämmityskustannuksista. Silloin pitää harkita, onko ylläpitokustannusten osalta tärkeämpää asentaa vettä säästävät vesikalusteen vai ulkoseinään 50 mm ylimääräistä villaa. Molemilla on tietenkin merkityksensä.
4.3.1 Ylläpidon kustannusten muodostuminen
Rakennuksen ylläpito muodostuu useista tekijöistä. Suunnittelun aikaisilla materiaalivalinnoilla vakutetaan rakennuksen lopuajan kustannuksiin merkittävästi. Vieläkin tärkeämpää on käytön aikaisilla ratkaisuilla vaikuttaminen. Lämmityskustannukset ovat yleisin keskustelunaihe, kun korjaustoimenpiteitä suoritetaan ja kustannuksia on helppo vertailla vaikka työporukassa. Yleensähän vertailu tehdään asuinpinta-alan perusteella tai lämmitettävien kuutioiden mukaan. Harvemmin mukaan huomataan ottaa edes perheen kokoa. Ja varsinkin, kun vertaillaan sähkö- ja öljylämmitteisen talon energiakustannuksia, ei huomata ottaa mukaan käyttösähkön osuutta. Kaikki energia kuitenkin muuttuu lämmöksi.

Ajatellaan öljylämmityksen kokonaisratkaisua. Kun lämmityksen korjaus suoritetaan, asetetaan korkeat kriteerit kattilalle ja polttimelle. Pelkästään tämä ei kuitenkaan tuo tavoiteltua säästöä. On monta asiaa, jotka pitää huomioida tämän lisäksi. Öljypoltin pitää säätää oikein ja samalla savukaasujen lämpötila tulee tarkastettua. Kattilaveden lämpötila pitää olla oikea ja kattiasta lähtevän veden lämpötilan pitää vastata kulloistakin lämmöntarvetta. Näiden kaikkien tulee olla tasapainossa. Kaikki tämä pitää käydä vuosihuollossa läpi ja myös tulevina vuosina. Tätä työtä ei tehdä mitenkään ammattitaidottomasti ja/tai silmämääräisesti. Kaikki tulee tehdä ammattitaidolla. Vasta tällöin voidaan puhua kokonaistaloudellisuudesta.

Lämmityksen vuosikustannukset eivät muodostu pelkästään polttoaine- ja investointikustannuksista, vaan paljosta muusta. Siksi investointia suunniteltaessa pitää kiinnittää homiota myös huollon helppouteen. Se on yksi osa ylläpitovaatimuksia. Tarkasteltu esimerkki on vain yksi osa rakennuksen ylläpidosta. Kaikki korjauksessa tehtävät toimenpiteen pitää arvioida kohteen mukaan. Tämän tekevät suunnittelijat omalla ammattitaidollaan, kunhan tilaaja osaa sitä edellyttää.

4.3.2 Ylläpitovaatimusten asettaminen ja huomioitavat asiat Jokainen mietiskeli omia tavoitteitaan tilakohtaisten ylläpitovaatimusten o...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
22.3.2013