Hankeohjelman laatiminen
- Tilaohjelman laatiminen ja tilojen vaatimusten määrittäminen

4. Hankeohjelman laatiminen


Tilavaihtoehdot on melko pitkälle sidottu vanhan rakennuksen ratkaisuihin. Vaihtoehdot lisääntyvät, jos korjauksen yhteydessä rakennetaan taloon laajennus. Jos perheen tavoiteltu ratkaisu on vähänkin tavallisuudesta poikkeava, ilman ammattilaisen apua ei pysty arvioimaan ratkaisun riskittömyyttä eikä investointi- ja käyttökustannuksia. Kun tilojen muunneltavuutta tutkitaan ilman minkäänlaisia piirustuksia tai vanhojen piirustusten perusteella, arviointi edellyttää ammattilaisen käyttöä. Vanhassa talossa seinien siirto edellyttää aina erikoistarkastelun, koska vanhoista pääpiirustuksista tätä ei välttämättä näy tai ne ovat muuttuneen rakentamisen aikana.

4.2 Tilaohjelman laatiminen ja tilojen vaatimusten määrittäminen
Tässä osiossa selvitämme asioita huonekohtaisesti. Monta asiaa ratkeaa suunnittelijalle yksityiskohtien kautta. Siitä syystä yksityiskohtiin paneutuminen on tärkeää. Mikäli tämä vaihe tehdään itse, ei vielä synny varsinaisia kustannuksia, mutta valtaosa hankkeen kustannuksista määräytyy tämän vaiheen aikana. Hankkeen selvittämisessä voi olla järkevää käyttää jo ammattilaisen apua. Varsinkin, jos suunnittelussa on mukana laajennus, luonnostelu saattaa auttaa kokonaisuuden muodostumisessa. Tämän vaiheen aikana pidetään mielessä kohdassa 3.3 Tilaluettelon laatiminen selvitetyt ja läpikäydyt asiat.

Tilaluettelon laatimisen yhteydessä tehtyjen määrittelyjen mukaisesti laaditaan nyt tarkempi tilaohjelma, jonka perusteella varsinainen rakennussuunnittelu suoritetaan. Tässä osiossa käsitellään tärkeimmät asiat korjattavan ja mahdollisesti laajennettavan omakotitalon viihtyisyyden, asuttavuuden ja kustannusten osalta. Tilojen koko ja laatutaso käydään läpi yksitellen, tiloittain niin, että mahdollisimman vähän muutetaan olemassa olevia huonekokoja. Kustakin tilasta laaditaan huonekortti. Huonekortit yhdessä muodostavat tilaohjelman. Tilaohjelmaa käytetään apuna mahdollisen työselityksen teossa suunnitteluvaiheen aikana. Ennen huonekorttien täyttöä kannattaa vielä kerran tarkastaa huonetilaluettelo valitun huoneistokoon ja luettelon perusteella.
4.2.1 Tilojen laatu- ja varustelutason perusteet
Tilojen laatu- ja varustelutason vaatimukset määritetään sen perusteella, mitä tiloissa käytännössä täytyy pystyä tekemään. Perheenjäsenten ammatin, harrastusten tai tottumusten perusteella tilojen käyttövaatimukset saattavat olla hyvinkin erilaiset. Esimerkiksi kolmivuorotyötä tekevän ihmisen levon tarve saattaa ajoittua sellaiseen hetkeen, jossa muut perheenjäsenet viettävät aktiivista aikaa kotona. Tällöin esimerkiksi ääneneristävyys korostuu. Tällaiset erikoistarpeet on syytä kirjata huolellisesti ylös.
4.2.2 Huonekortin laadinta
Kustakin tilasta laaditaan huonekortti, johon eritellään tilan tiedot koosta ja varustelutasosta ääneneristävyyden tarpeeseen. Lisäksi on hyvä mainita mihin muihin tiloihin ko. tilasta tulisi olla suora kulkuyhteys. Yleisestä laatutasosta poiketen voidaan jonkun tilan laatutasoa nostaa tai laskea. Esimerkiksi keittiö on tila, jossa perhe viettää runsaasti aikaa. Samalla sen pitää olla toimiva myös ruuan valmistuksen ja nauttimisen kannalta. Tällöin voi olla perusteltua nostaa keittiön taso valitun perustason yläpuolelle. Huonekorttiin voidaan merkitä myös poikkeaminen yleisestä laatutasosta. Huonekortteihin määritetään tarvittavien säilytys ym. kiintokalusteiden määrä, valaistusta unohtamatta.

Huonekortteja laadittaessa tulisi pitää mielessä edellisessä vaiheessa valittu huoneistokoko. Huonekortteja laatiessa tulee helposti mieleen suurentaa "vähän" huoneen pinta-alaa tai lisätä kokonainen huone. Tämä ei ole este, jos raha ei ole rajoittava tekijä. Muussa tapauksessa saatetaan havahtua tilanteeseen, jossa kustannukset ovat nousseet liiaksi ja hankesuunnittelu joudutaan aloittamaan alusta.

4.2.3 Tekniikka ja järjestelmät Tekniikka ja erilaiset sähköiset järjestelmät vaihtelevat tilojen välillä...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
22.3.2013