Toimiva ja tyylikäs laite, joka tuo raikasta ilmaa asuntoon

Jotta asunnon sisäilma pysyy raikkaana, kannattaa ilmanvaihtokoneen valinnan lisäksi kiinnittää huomiota siihen, miten se ottaa ilman sisään. Talon seinään asennettavan seinäpuhalluslaitteen tulee sekä kestää pohjolan vaihtelevat sääolosuhteet, täyttää sisäilmaan liittyvät määräykset, että soveltua julkisivun visuaaliseen ilmeeseen. Julkisivuun tyylikkäästi istuvan ja teknisesti toimivan ratkaisun tarjoaa Vallox Out/in Vario seinäpuhallus- ja ilmanottolaite.

Vallox Out/In Vario seinäpuhallus- ja ilmanottolaiteen ulospuhallusosat voidaan sijoittaa eripuolille rakennusta. Värivaihtoehto voidaan myös valita julkisivun mukaan.Vallox Out/In Vario seinäpuhallus- ja ilmanottolaiteen ulospuhallusosat voidaan sijoittaa eripuolille rakennusta. Värivaihtoehto voidaan myös valita julkisivun mukaan.

Seinäpuhalluslaitteen avulla ilmanvaihtokone ottaa ilmaa suoraan ulkoseinän läpi asunnon ilmanvaihtokoneelle ja vastaavasti puhaltaa käytetyn jäteilman pois. Koska Ympäristöministeriön laatima asetus sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta asettaa tietyt vaatimukset laitteen sijoitukselle, on nämä seikat huomioitava jo rakennusta suunniteltaessa.

Ilman sisäänotto ja ulospuhallus tehtävä oikeista paikoista

Ympäristöministeriön asetuksessa määritetään sisäilman laatuun vaikuttavia seikkoja. Kuten sen, ettei rakennukseen johdettavaa ulkoilmaa saa ottaa sellaisista paikoista, joissa ilmaan voi sekoittua epäpuhtauksia. Tällaisia ovat esim. jätekatokset, autojen pysäköintipaikat, tuuletusviemärit, tupakointipaikat ja vilkasliikenteiset tiet.

Käytännössä sopivat etäisyydet on sovittu alan toimijoiden kesken laaditussa Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaassa. Vaaditut vähimmäisetäisyydet on helppo toteuttaa Vallox Out/in Vario seinäpuhallus- ja ilmanottolaitteen avulla, koska laitteen ulos- ja sisäänpuhallusosat voidaan sijoittaa jopa eri puolille taloa.

Suojaa sateelta, lumelta ja jäätymiseltä

Pohjoisen ilmasto ja talvikauden kovat pakkasjaksot asettavat talon ulkoseinään sijoitettaville laitteille laatuhaasteen. Laite ei saa päästää ilmanvaihtojärjestelmään vettä tai lunta, jotka voivat aiheuttaa ongelmia ilmanvaihdon toiminnalle tai sisäilman laadulle. Myös tämä on huomioitu asetuksessa.

Vallox Out/in Varion suunnittelussa tämä haaste huomioitiin alusta alkaen. Laitteen säleikön erityinen muotoilu ja vesikouru varmistavat, että vesi tulee eroteltua tehokkaasti, ja vähäisetkin vesipisarat poistuvat. Näin jäätymisvaaraa ei synny. Vallox testautti nämä tärkeät laitteen ominaisuudet Eurofins Expert Services:n laboratoriossa. Suojaa pakkasta vastaan antaa myös se, että kaikki Vallox Out/in Varion jäteilman kanssa tekemisissä olevat osat sijoitetaan seinärakenteen sisään. Laitteen on testattu toimivan jopa -30 asteen pakkasella.

Erityistä laitteessa on kuitenkin sen patentoitu rakenne, joka mahdollistaa ulospuhallusnopeuden moniportaisen säädön. Tällöin sen toiminnasta aiheutuva painehäviö on pieni. Nämä kaikki ominaisuudet parantavat huomattavasti ilmanvaihtokoneen toimintaan ja varmistavat laadukkaan sisäilman asukkaille.
 

Laitteen pitää sopia rakennuksen julkisivuun

Koska tämä sisäilman laadun kannalta keskeinen laite sijoitetaan näkyvälle paikalle, on tärkeää, että se mukailee julkisivun värimaailmaa. Vallox Out/in Varion värivalikoima antaakin suunnittelijalle mahdollisuuksia valita jokaiseen kohteeseen sopivan sävyinen laite. Harmaan, tiilenpunaisen ja valkoisen rinnalla on nyt myös trendikäs musta vaihtoehto.

Lue lisää tuotteesta

 
Päivitetty
7.10.2021