Korjausvaihtoehtojen muodostaminen
- Korjauksen toteutuksen arviointi

3. Korjausvaihtoehtojen muodostaminen


Miksi vanha rakennus ostetaan? Voitetaan uuden rakentamisessa tarvittava aika ja vältytään vastuulta sekä vaivalta. Halutaan hyväkuntoinen nuori omakotitalo, joka olisi korjausvapaa vielä muutamia vuosia, tai ostetaan vanha rakennus, jonka korjaus suoritetaan omien tarpeiden mukaan. Rakennuksen korjaamiselle on useita toteutustapoja ja varsin paljon toisistaan eroavia. Perheen pitää miettiä omat resurssinsa ja osaamisensa jo ennen talon ostamista ja varsinkin rakennukseen tutustumisen jälkeen ennen korjauspäätöksen tekoa.

Toteutustapaa mietittäessä ratkeaa melkoiselta osalta myös suunnitteluvaiheen tehtäviä. Toteutustavasta riippuen varsinaisen suunnittelemisen voi hoitaa omistaja itse tai urakoitsija. Nyt kuitenkin käymme läpi vain pääratkaisut toteutustavan osalta. Valtaosa hankkeen kustannuksista määräytyy tämän vaiheen aikana. Mitä pidemmälle hankkeen selvittämisessä edetään, sitä tärkeämmäksi tulee käyttää ammattilaisen apua. Hyvin usein pääsuunnittelija on ensimmäinen asiantuntija hankkeessa. Jos perhe on tarkkaan tehnyt tähän asti suunnittelunsa ja tietää, mitä ajatellut korjaukset maksavat, kaikki on hyvin.

3.6 Korjauksen toteutuksen arviointi
Hankkeen selvittämisen aikana on tehty jo useita päätöksiä. Niihin pohjautuen ja niiden miettimisen aikana syntyneiden ajatusten perusteella valitaan korjauksille toteutustapa. On tärkeää hakea erilaisia toteutusvaihtoehtoja eri korjauksille. Mitä korjataan ja miten? Talo voidaan korjata pienissä osissa, jolloin kiinteistössä voidaan asua koko korjauksen ajan. Tämä vaatii kuitenkin sopeutumista koko perheeltä. Korjaustoimet kestävät pahimmillaan useita vuosia ja talo vaikuttaa aina keskeneräiseltä.
3.6.1 Toteutustavat yleensä
Kovin monimutkaisiin toteutustapoihin ei omakotitalon korjauksessa kannata mennä. Tärkeintä on suunnitella korjausjärjestys. Vanha sääntö on, että perustukset ja ulkoinen veden poisjohtaminen, sitten vesikatto kuntoon. Tämä väli kyllä sitten jo kestää. Perusratkaisuja on tehdäänkö itse mahdollisimman paljon, jolloin korjaukset kestävät todennäköisesti pidempään vai teetetäänkö kaikki urakoitsijoilla. Tämä vaikuttaa myös suunnittelun tasoon ainakin vähän. Kun toteuttaa itse, ei suunnitelmien ja asiakirjojen tarvitse olla täysin paikkansa pitäviä. Huoltokirja pitää kuitenkin syntyä. Suunnittelun voi sisällyttää myös urakkaan tai urakoihin. Tällöin ollaan hyvin lähellä avaimet käteen periaatetta. Ammattikielessä käytetään usein mainintaa kokonaisvastuu-urakointi. Siihen voi liittyä koko prosessin hallinta eli suunnittelu, rakentaminen ja valvonta. Tämä on helppo toteutusmuoto tilaajalle, kunhan lähtöasiakirjat ovat kunnossa. Korjaustoiminnassa asiakirjoista voi tulla todella mittavat, kun pyritään minimoimaan lisälaskujen määrä. Tällöin on yhtenä toteutustapana myös tavoitehintaurakka. Sovitaan, mihin pyritään ja säästöt jaetaan.

Kun suunnittelu tehdään tilaajan toimeksiannosta, toteutustavat lisääntyvät. Ammattilaiset puhuvat kokonaishintaurakasta. Tällöin rakentaminen voidaan jakaa rakennusurakkaan ja erikoistyöurakoihin, mutta rakennusurakoitsija voi myös vastata kaikista urakoista. Rakennus voidaan toteuttaa laskutyöurakkana, jolloin urakoitsija(t) antavat tuntiveloitushinnan ja tarvikkeiden hankinta sovitaan joko urakoitsijalle tai tilaajalle. Yksikköhintaurakointi ei normaalisti ole tarkoituksenmukainen toteutustapa, koska yksittäiset työrupeamat jäävät kuitenkin vähäisiksi, mutta joissakin korjaustoimintatöissä tämä saattaa olla hyvinkin perusteltua. Aina toteutuksesta voi myös pelkästään neuvotella yhden urakoitsijan kanssa. Tämä edellyttää kuitenkin varmaa kustannustietoutta tilaajalta.

Toteutustavan valinnassa vaikuttaa merkittävästi toteutukseen käytettävissä oleva aika. Mitä lyhyemmässä ajassa talo pitää saada valmiiksi, sitä enemmän toteutusta siirretään yhdelle urakoitsijalle.
3.6.2 Hartiapankkirakentaminen
Korjaustoimet voidaan toteuttaa hartiapankkiperiaatteella, jolloin itse tehdään mahdollisimman suuri osa töistä. On kuitenkin realistisesti huomioitava omat resurssit. Onko tavoitellun aikataulun puitteissa mahdollista toteuttaa hanke tällä menetelmällä? Hartiapankkirakentaminen toteutetaan sillä periaatteella, että ulkopuolisilla teetetään lähinnä erittäin vaativat ja luvanvaraiset työt. Hartiapankkirakentaja ajattelee usein säästävänsä paljon rahaa tekemällä työt itse. Ammattitaidon puutteessa tehdyt virheet voivat aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, jopa enemmän kuin on saavutettu säästö.
3.6.3 Ohjakset omissa käsissä
Yksi vaihtoehto on toimia itse hankkeen johdossa. Kysymyksessä on siis omajohtoinen rakentaminen. Tällöin rakentaja teettää suunnitelmat, ostaa työsuoritukset ja valtaosan rakennustarvikkeista sekä hoitaa paperityöt. Rakentaja voi tarvittaessa osallistua myös varsinaiseen työhön tai aputöihin resurssiensa mukaan. Tyypillistä on, että korjaaja hoitaa itse tarvikkeiden hakemisen, siivoustyöt yms. Korjaajia on moneen lähtöön ja siksi jokaisen pitää asettaa itselleen todella kovan luokan kysymys, mitä minä osaan tehdä korjauksissa vaikka purettava rakenne olisikin mallina. Ohjakset pysyvät silti käsissä vaikka ei naulaakaan löisi. Töiden aikatauluttamisella ja siitä kiinni pitämisellä voi säästää merkittävän summan rahaa. Työn johdossa kannattaa pitää hyvä vastaava mestari. Hän säästää myös palkkansa.

Tavarahankinnalla ja siivoamalla säästää rahaa ja aikaa, kun odotteluaikoja ei synny tavaroiden puuttuessa. Tämä on monen hyvän kirvesmiehen toteamus ja toive. Kirvesmiehellekään ei kannatta maksaa palkkaa siivoamisesta. Siisti työmaa ennaltaehkäisee onnettomuuksia. Siisteydellä säästää rakennustarvikkeita. Kun materiaalit ovat aina hyvässä järjestyksessä, purettavaa materiaalia pystyy hyödyntämään eikä kenellekään tule edes mieleen kävellä materiaalien yli. Timpuri löytää sopivan mittaisen lankunpätkän hyvästä kasasta, mutta jos järjestystä ei ole, tuo pätkä sahataan pitkästä.
3.6.4 Avaimet käteen
Kallein ja itselle vaivattomin tapa hoitaa korjaushanke on antaa koko työ ulkopuolisten urakoitsijoiden tehtäväksi ja palkata avukseen ammattitaitoinen valvoja, joka toimii rakennuttajan edun valvojana ja hoitaa rakennuttajan tehtävät. Periaatteessa ei hankesuunnittelun jälkeen tarvitse itse tehdä muuta kuin levittää kukkaroaan ja muuttaa asumaan korjattuun kotiin. Harvemmin korjaustyö on vanhan linnan tai kartanon korjaamista, jossa tarvitaan sellaista erityisosaamista, jota on vain yhdellä tai muutamalla urakoitsijalla. Tilaaja varmasti haluaa tarkastaa suunnitelmat ja ratkaista huonejärjestykset, värit ja muutkin materiaalit.

3.6.5 Toteutukseen liittyvät valinnat Omakotitalon korjaustavan ratkaisu on helppoa. Jos omistajalla ei ole taitoa tai aikaa tehdä mit&...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
22.3.2013