Korjausvaihtoehtojen muodostaminen
- Korjausvaihtoehtojen tavoitekustannusten määrittäminen

3. Korjausvaihtoehtojen muodostaminen


Ensimmäistä kertaa on elementit koottu yhteen. On arvioitu rakenteiden kuntoa ja tilojen korjaustarpeita. Tarkennamme ja käymme asioita uudelleen Hankesuunnitelman tekemisen yhteydessä läpi. Ei kaikkeen ole vielä ollut tarkoituskaan ottaa lopullista kantaa. Kehittelemme ajatuksia. Pelkän vesikaton korjaajan kannalta tämä nyt katsottava menetelmä on hidas ja monitahoinen. Jos kuitenkin käy kaikki esitetyt asiat läpi, syntyy samalla huolto- ja kunnossapitotietoa paljon. Tarkoitus onkin edetä hitaasti ja toivotaan suunnittelun sekä toteutuksen olevan sitten helpompaa.

3.4 Korjausvaihtoehtojen tavoitekustannusten määrittäminen
Taloa on ajateltu korjata jostain tai vähän joka puolelta. Vaihtoehtoja voi vielä olla useita. Nyt pyritään selvittämään alustavasti kustannustavoitteet ja mietitään hankkeen aikataulua. Mikäli korjausvaihtoehtoja tutkitaan itse, ei vielä synny suunnittelukustannuksia, mutta valtaosa hankkeen kustannuksista eli kustannuspuite määräytyy tämän vaiheen aikana. Siksi jo tässä vaiheessa on järkevää käyttää ainakin merkittävissä korjauskohteissa ammattilaisen apua. Kannattaa palkata itselleen henkilö, joka käy asiantuntemuksella läpi rakenteita ja kustannuksia sekä aikatauluttaa kohteen..

Tähän mennessä tehdyssä työssä on syntynyt korjausvaihtoehtoja ja tietoa, mitä rakennukselle pitää tehdä. Ammattilaisella on mahdollisuus esittää korjausvaihtoehtojen kustannukset ryhmien tarkkuudella, jotta nähdään eri toimenpiteiden kustannusvaikutukset. Kustannustavoitteen asettaminen on merkittävä osa kustannussuunnittelua. Sen tavoitteena on hallita ja ohjata rakennus- ja ylläpitokustannuksia koko prosessin ajan ja estää tarpeettomien kustannusten syntyminen.
3.4.1 Tavoitekustannuksiin vaikuttavat tekijät
Korjattavan ja laajennettavan omakotitalon hintaan vaikuttavat korjattava neliömäärä, korjattavien rakenteiden laajuus, huonetilaohjelma, materiaalivalinnat, paikkakunta, rakennuspaikka, asuntolainan korko, rakennustapa yms. asiat. Toisin sanoen jokseenkin kaikki valinnat, jotka on alustavasti jo tehty tähän astisen selvittelyn aikana. Näiden perusteella rakennuskustannuksille määrätään kustannuspuite. Hyvällä kustannusohjauksella päästään hyvinkin lähelle lopullista hintaa, kunhan pidetään kiinni asetetuista tavoitteista. Ei pidä ihastua kesken korjauksen kalliisiin tuotteisiin, jos niitä ei ole alkuvaiheessakaan laskettu kustannuksiin mukaan. Lopulliset kustannukset selviävät vasta, kun talo on täysin valmis. Lähelle todellista hintaa päästään kuitenkin hyvän kustannusarvion avulla. Korjaustoiminnassa saa silti aina varautua viiden prosentin kustannusarvion ylitykseen, mutta sekin tiedetään ennakkoon. Kustannusten laskeminen on todella vaikeaa, jos rakenteita ei ole yhtään avattu vaihtoehtojen muodostamisen yhteydessä.
3.4.2 Tavoitekustannusten merkitys
Pientalon korjauksen sekä laajennuksen kustannusarvio on hankkeen kustannusten kokonaisarvio, johon perustuvat sekä lopullinen korjauspäätös että tarvittavan lainoituksen määrän laskeminenkin. Onkin tärkeää, että tavoitekustannus on korjaustoiminnassakin mahdollisimman luotettava. Pienempiin kokonaisuuksiin ja kustannuspaikkoihin jaettuna kustannusarvio helpottaa rahan käytön ja kustannusten toteutumisen seurantaa koko hankkeen ajan. Tästä meillä on esimerkki rekisteröityneille asiakkaillemme. Taulukko perustuu Koti-Optimi ohjelmalla tehtyyn uuden talon kustannusarvioon ja siitä saatuun rakennusosajakoon sekä arvioituihin korjausprosentteihin. Tämän kaltainen laskentaperuste edellyttää kuitenkin laskijaltaan korkeaa ammattitaitoa ja arviointikykyä. Tuota esimerkkiä ei saa käyttää missään kohteessa laskentamallina. Se on vain esimerkki, miten asiaa voidaan lähestyä.
3.4.3 Kustannusten arvioiminen
Koti-Optimi -kustannuslaskentaohjelman rinnalle tullaan julkaisemaan korjausten kustannuslaskentaan sopiva ohjelma. Julkaisuajankohta on tammikuussa. Testiajoissa on päästy jo lupaaviin tuloksiin. Ohjelman käyttö tulee kuitenkin edellyttämään käyttäjältään hyvää perehtyneisyyttä korjattavan talon rakenteisiin ja korjaustarpeisiin. Siitä syystä tässä kirjoitussarjassa käydyllä tarkkuudella on merkityksensä. Tehtäväksi tuleva korjauspäätös perustuu kaikkeen aiemmin mietittyyn ja sen perusteella tehtävään alustavaan kustannusarvioon, joka muuttuu vielä rakennussuunnittelun yhteydessä. Tavoitteena tulee kuitenkin olla kustannusten laskeminen mahdollisimman tarkkaan jo tässä vaiheessa. Korjauskustannusten laskentaan on olemassa muitakin ohjelmia, mutta ne ovat tarkoitettu pelkästään ammattilaisten käyttöön. Kukaan asiantuntijakaan ei pysty sanomaan korjauskustannuksia laskematta.

On täysin turhaa uskoa korjausta saatavan halvemmalla kuin miksi alustavat kustannukset on arvioitu. Luotettavan ja realistisen kustannusarvion avulla säästyy turhalta lisälainan ottamiselta ja välttyy viime hetken tinkimiseltä rakennus- ja sisustusmateriaalihankinnoissa. Samalla voidaan välttää toteutusaikataulun venymiseltä laskettua pidemmäksi. Viime hetken tinkimiset vaikuttavat useimmiten rakentamisen laatuun ja lopulliseen asumisviihtyvyyteen, heikentäen kumpaakin. Oman talon korjaaminenkin on useimmille kertarakentajille elämän suurin taloudellinen hankinta. Epäluotettavan tai summittaisen kustannusarvion takia epäonnistunut rahoitus aiheuttaa ylimääräisiä murheita ja stressiä.

3.4.4 Aikataulutus Hankkeen alustavakin aikataulutus ilman asiantuntijaa on hankalaa. Aikatauluun merkittävästi vaikuttava tekijä ...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
22.3.2013