Oletko käynnistämässä rakennustyöt keväällä? – muistilista aloittajalle

Kevät ja kesä on tehokasta rakentamisen aikaa, kun aikataulutat hankkeen suunnittelutyöt, lupaprosessit ja urakkatarjoukset hyvissä ajoin talveen. Rakentajan muistilista antaa askelmerkit sujuvaan hankkeeseen ja auttaa ennakoimaan yllätykset.

Artikkeli_muistilista_kevaan_rakentajille_4_inkku

Keskity tavoitteeseen

Kevään ja kesän kustannustehokas rakennusaika hyödynnetään tehokkaimmin, kun aikataulutavoite on selkeä: ennen syyssateita ja ensimmäisiä pakkasia talon rakenteet tulisi saada suojaan vesikaton alle, suojaan sateilta. Lisäksi talon tulisi pystyä pitämään lämmöt sisällä. Tässä auttaa hyvä projektinjohto ja rakennuttajan kyky tehdä yksityiskohtaisiakin päätöksiä jo talven aikana.

Palkkaa hankkeen tärkeimmät ammattilaiset

Rakennusluvan hakemista varten hankkeella tulee olla nimettynä kaksi laissa määriteltyä vastuuhenkilöä: pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Useimmilla paikkakunnilla rakennuslupaa varten hankkeelle tulee olla palkattuna myös LVI-suunnittelija ja pohjarakennesuunnittelija.

 • Pääsuunnittelija vastaa kiteytetysti siitä, että hankkeen kaikki tekniset suunnitelmat on mahdollista työmaalla yhdessä toteuttaa. Pääsuunnittelijan valintaan saat apua esimerkiksi Lammilta, arkkitehtitoimistosta ja netin rakennusfoorumeilta.
 • Vastaava työnjohtaja varmistaa, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein ja määräysten mukaisesti. Myös tästä valinnassa voit keskustella Lammin edustajasi kanssa.

Hae rakennuslupaa tammi-helmikuussa

Rakennuslupahakemuksen läpimenoaika vaihtelee suuresti paikkakuntien välillä. Pääkaupunkiseudulla ruuhkaa on luonnollisesti enemmän kuin harvemmin asutuissa kunnissa. Yleispätevänä ohjeena voi pitää, että mitä aikaisemmin olet liikkeellä, sen sujuvampi prosessi. Yleisesti tämä tarkoittaa, että hakemuksen tulisi olla sisällä viimeistään tammi-helmikuun vaihteessa ja prosessiin kannattaa varata aikaa jopa muutamia kuukausia.

Rakennuslupavaiheen sujuvuuteen voi vaikuttaa ennakkonäytöllä. Siinä pääsuunnittelija käy rakennusvalvonnan kanssa suunnitelmat ja niiden mahdolliset muutokset läpi jo ennakkoon.

Rakennuslupavaiheen aikana suunnitellaan

Rakennusluvan käsittelyaikana, tulisi ns. erityissuunnitelmat saada valmiiksi. Se edesauttaa sekä rakennustöiden ripeää aloittamista että rakennusvaiheen kustannustehokasta etenemistä.

Artikkeli_muistilista_kevaan_rakentajille_3

Tarvittavat suunnittelijat:

 • LVI-suunnittelija vastaa esimerkiksi vesikalusteiden sijoittamisesta, putkistojen ja viemäröintien sekä ilmanvaihtokanavien oikeasta mitoituksesta. Hänen kanssaan päätetään myös talon lämmönlähteen valinnasta ja suunnittelusta.
 • Sähkösuunnittelija vastaa pistorasioiden ja valopisteiden sijoittamisesta sekä sisä- että ulkotiloissa ja hankkeen riittävistä kaapeloinneista. Valuharkoilla rakennettaessa on otettava huomioon, että sähköputkitukset ja rasioinnit tehdään jo harkkojen ladontatyön yhteydessä. Siksi suunnitelmat pitää olla valmiina jo hankkeen alkuvaiheessa.
 • Rakennesuunnittelija mitoittaa talon kantavat rakenteet, eli varmistaa millaisilla loppuratkaisuilla talo kestää siihen kohdistuvat kuormat. Rakennesuunnittelija määrittelee myös mm. betonin ja puurakenteiden lujuusluokat sekä säärasitusluokat. Hän toimittaa myös lopulliset mittapiirustukset siitä, miten arkkitehdin näkemys pystytään toteuttamaan.
 • Kalustesuunnittelijan valinta jo tässä vaiheessa projektia voi tuntua rakennuttajasta yllättävältä, mutta se on mahdollisuus säästää aikaa ja rahaa. Tämä johtuu siitä, että kalustesuunnitelmat toimivat LVI- ja sähkösuunnitelmien lähtötietoina. Mitä aikaisemmin kalusteiden sijainnit pystytään päättämään, sen vähemmän vesi- ja sähköpisteiden paikkoja joudutaan myöhemmin suunnitelmissa tai jopa rakennusvaiheessa siirtämään.
 • Muita mahdollisia suunnitelmia ovat piha- ja sisustussuunnitelmat. Ne eivät useinkaan ole välttämättömiä rakentamisen aloittamisen suhteen, mutta monesti nämä suunnitelmat vaikuttavat edeltäviin työvaiheisiin.

Hyvällä etukäteissuunnittelulla vähennetään mahdollisia muutostarpeita ja pienennetään myös kustannuksia


Urakoitsijat valmiina rakennusvaiheeseen

Rakennuslupavaiheessa valmistaudutaan jo itse rakennusvaiheeseen. Kun lupa myönnetään, hankkeella tulisi olla urakoitsijat kilpailutettuna ja palkattuna. Tämä tarkoittaa siis mittavaa, noin parinkymmenen yrityksen ja ammattilaisen joukkoa maarakennuksesta sähköasennukseen ja laatoitukseen.

Jos hankkeessa pystytään arvioimaan koska rakennuslupa saadaan, yleisohjeena voi pitää, että urakoitsijoilta pyydetään tarjoukset viimeistään kaksi viikkoa ennen tätä. Ideaalitilanteessa rakennuttajalla on tässä vaiheessa valmiit tekniset suunnitelmat käsissään. Mitä tarkemmat lähtötiedot rakennuttaja pystyy tarjousta varten antamaan, sen tarkemmat tarjoukset urakoitsijat pystyvät antamaan. Tämä estää jälleen yllättäviä kustannusten nousuja itse työvaiheessa.

Kivitalo tuotetaan yleensä osaurakointimenettelyllä, mikä tarkoittaa, että rakennuttaja vastaa itse hankkeen urakkasopimusten tekemisestä ja muiden ammattilaisten palkkaamisesta. Viimeistään rakennuslupavaiheessa tuleekin arvioida, riittääkö oma osaaminen ja ennen kaikkea aika projektin johtamiseen.

Ammattimainen projektinjohtaja ohjaa suunnittelua, kilpailuttaa, tekee sopimukset ja valvoo töiden etenemistä. Projektinjohtaja on mahdollista palkata jo aivan hankkeen alkuvaiheessa, jolloin hänen osaamistaan pystyy hyödyntämään jo esimerkiksi pääsuunnittelijan valinnassa tai jopa tontin valinnassa.

Projektinjohtajana voi toimia erillisellä sopimuksella myös pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja. Ammattilaisen voi myös palkata projektijohtamiseen keskittyneestä yrityksestä. Tästäkin asiasta voit keskustella Lammin edustajasi kanssa jo hankkeen alkuvaiheessa.

Ratkaisut ja ammattilaiset unelmien kivitalokotiin löytyvät yhdessä

 • Rakenteiltaan tiivis massiivikivitalo on energiatehokas.
 • Massiivinen kiviseinä pitää talon lämpötilan miellyttävänä ympäri vuoden, viilentäen kesäkuumalla ja pitäen lämmön tasaisena pakkasilla.
 • Kivitalo on hiljainen, sillä massiivinen rakenne eristää hyvin talon ulkopuoliset äänet.
 • Kivitalo on luontaisesti palo- ja kosteusturvallinen asuinympäristö, jossa on hyvä sisäilma.
 • Kivitalo tarvitsee vain vähän huoltoa ja säilyttää hyvin jälleenmyyntiarvonsa.

Suomalaisen kivitalorakentamisen taidonnäyte

Lammin rakennuskivet ovat betonista valmistettuja harkkoja, jotka on kehitetty vuosikymmenten kuluessa yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Kaikissa tuotteissa yhdistyy tinkimätön laatu sekä rakentamista helpottavat ratkaisut, jotka vain alan edelläkävijä voi tarjota.


Lue lisää harkoista

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön kivitaloista


 
Päivitetty
9.2.2021