Korjausvaihtoehtojen muodostaminen
- Tilaluettelon laatiminen ja tilaohjelmamuutosten kuvaaminen

3. Korjausvaihtoehtojen muodostaminen

Tähän asti korjausta on mietitty hyvinkin rakennuspainotteisesti. On vain mainittu, että korjauksen aloittaminen saattaa johtua perheen tarpeista. Nyt on aika keskittyä perheeseen ja asumisen tarpeisiin. Uudisrakennus- ja korjaushankkeen hankesuunnitelmat eroavat sisällöltään toisistaan vain olemassa olevan rakennuksen osalta. Tässä vaiheessa korjaushanketta ammattilaisen tekemää rakennussuunnittelua tarvitaan tapauskohtaisesti. Tontin ominaisuudet, sijainti kaupunkirakenteessa tai vaativa asemakaava voivat edellyttää alustavaa luonnossuunnittelua, jotta kustannustavoite voidaan asettaa oikein. Kustannustavoitteen asettamista varten riittää suunnittelun tasoksi yleensä alustavat toimintojen sijoituskaaviot sekä edellä tehty korjausasteen arviointi.

3.3 Tilaluettelon laatiminen ja tilaohjelmamuutosten kuvaaminen
Vanhan rakennuksen korjaaja asennoituu kohteeseen eri tavoin kuin uudisrakentajat. Tavoitteet tilojen ja varustelun osalta osataan heti alussa asettaa puitteiden mukaiseksi. Nelihenkinen perhe ei välttämättä tarvitse 200 m²:n taloa, mutta toisaalta 4h+k on vähimmäisvaatimus. Pienempikin vanha rakennus kannattaa korjata ja miettiä laajennusta. Ja jos sitä ei tehdä nyt, niin ainakin varaudutaan laajennukseen tulevaisuudessa. Tilan muodostus on peruskorjauksessa merkittävästi helpompaa kuin uudisrakentamisessa. Korjauksen osalta mietitään vain seinien purkamista tai siirtämistä. Perhe voi ilman asiantuntijaa laatia luonnosmaisia viivapiirustuksia huonetiloista. Laajennusta mietittäessä olemassa olevat tilat antavat puitteet kokea tila.

Valtaosa hankkeen kustannuksista on muotoutumassa tämän vaiheen aikana. Hankkeen selvittämisvaiheessa voi olla järkevää käyttää ammattilaisen apua varsinkin, jos tavoitteena on korkeatasoinen sekä laaja koti. Kun laajennuksen osuus nousee yli sadan prosentin vanhan pinta-alasta, kysymyksessä alkaa olla kokonaisuudessaan uudisrakennus tai ainakin hankkeessa ei ole kysymys enää korjaamisesta. Se on jo luonteeltaan uudisrakentamista. Hankkeen tämän vaiheen suunnittelussa määritellään rakennushankkeen laajuus ja tarvittava laatutaso.
3.3.1 Mitoitusperusteet ja laatutaso
Tässä vaiheessa määritetään rakennuksen kokonaislaajuus ja alustava laatutaso. Lähtökohtana on tilankäytön alustava arviointi, jossa perheen tarpeet selvitetään. Tavoitteena on laatia selkeä perusta varsinaiselle tilaohjelmalle. Vasta tilaohjelma tulee toimimaan rakennussuunnittelun pohjana suunnitteluvaiheen aikana. Mitoitusperusteena käytetään perheen tarpeita sekä tilojen käyttötarkoitusta ja mahdollista muunneltavuutta käyttötarkoituksesta toiseen. Tilojen yleinen laatutaso määritellään käytännöllisyyden perusteella tilojen käyttötarkoituksen mukaan huomioiden mahdollisimman pitkälle vanhojen tilojen käyttötarkoitus. Kustannukset pidetään myös mielessä.
3.3.2 Tilojen määrä ja koko
Perheen tarvitsemien huoneiden lukumäärä on selvitettävä ja pitää arvioida myös perheen tulevat tarpeet ja tarpeiden muutokset. Rekisteröityneille asiakkaillemme on laajuuden määrittelyä varten luettelo eri huonetiloista. Tulevaisuuden ennustaminen voi olla vaikeaa ja siten myös tulevaisuutta huomioivan tilantarpeen selvittäminen. Jos tilaa tuntuu nyt olevan riittävästi, ratkaisuna voi olla laajennettavuuden huomioiminen osana mitoitusta. Varaudutaan sisäiseen tai ulkoiseen laajennukseen tulevaisuudessa. Varsinaisten asuinhuoneiden lisäksi erilaisten apu- ja säilytystilojen tarve ja laajuus arvioidaan tässä vaiheessa.

Huonetilaluettelon mukaan tarvittavat tilat luetteloidaan ja niiden pinta-alat määritetään. Jos joku nykyisistä huonetiloista on pieni, sen suurentamistarve tässä vaiheessa voidaan esittää. Viimeistään rakennussuunnittelun alkaessa tarve käydään läpi ja selvitetään mahdollisuudet pinta-alan lisäykseen. Tässä vaiheessa kannattaa vielä käyttää aikaa ideointiin ja suunnittelija katsoo toteutusmahdollisuuden.

3.3.3 Tilojen laatutaso Laatutaso määritetään yleisellä tasolla seuraavilta osiltaan: - toiminnalliset tavoitteet, ...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
22.3.2013