Lumenpudotus vaatii turvaköyden kiinnityspisteet

Mitä suuremmaksi kasvaa kattojen lumikuorma, sitä vilkkaammaksi käy myös keskustelu lumenpudotuksesta sekä sen turvallisuudesta ja tarpeellisuudesta ylipäätään. Lumenpudotuksessa, kuten kaikissa muissakin katolla tehtävissä huoltotöissä tulee varmistaa, että katolta löytyvät asianmukaiset kiinnityspisteet turvaköysille. Harjakattoisissa taloyhtiöissä raskas lumikuorma laittaa myös lumiesteet testiin. Asunto-osakeyhtiöillä on lakisääteinen vastuu suojata sisäänkäynnit ja kulkuväylät sekä ympäröivä katualue rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä.

Kattoturvatuotteiden asentaminen onnistuu mainiosti talvellakin. Vesivekin kattosillat ja lapetikkaat ovat luokka 2 mukaisia, eli niitä voidaan käyttää turvaköyden kiinnityspisteinä.Kattoturvatuotteiden asentaminen onnistuu mainiosti talvellakin. Vesivekin kattosillat ja lapetikkaat ovat luokka 2 mukaisia, eli niitä voidaan käyttää turvaköyden kiinnityspisteinä.

Talven muistilista taloyhtiön kattoturvaan:

  • Yli 9 metriä korkeassa kiinteistössä on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten, jotta lumenpudotus ym. huoltotyöt voidaan suorittaa turvallisesti.
  • Luokka 2 mukaiset kattosillat ja kattotikkaat voivat toimia myös kiinnityspisteinä. Yli 2-kerroksisissa rakennuksissa kattosiltojen ja lapetikkaiden on oltava LK2 mukaisia.
  • Kiinnityspisteet on tarkistettava vuosittain. Taloyhtiön hallitus vastaa viime kädessä, että kattoturva on ajan tasalla ja tarkastettu.
  • Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa ihmisille tai omaisuudelle. Lumiesteitä tulee käyttää pelti- ja tiilikatoilla, kun niiden jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi.

Lumikuorma asettaa haasteensa taloyhtiön katolle

Nykyisissä asuinkiinteistöissä kattorakenteet on laskettu kestämään lumen paino, joten sen takia lumien pudotus ei ole välttämätöntä. Sen sijaan huoli putoavan lumen ja jään aiheuttamista vahingoista varsinkin kaupunkikiinteistössä on hyvinkin aiheellinen. Taloyhtiö on viime kädessä vastuussa, jos lunta putoaa katolta ohikulkijoiden tai omaisuuden päälle. Lumikuorman keventäminen voi olla aiheellista myös, jos lumi kinostuu epätasaisesti esim. jiirikohtiin tai katon läpivientien ym. rakenteiden kohdalle.

Jotta lumenpudotus ja muut taloyhtiön katon huoltotoimet voidaan tehdä turvallisesti, on katolta löydyttävä rakennusmääräysten mukaiset turvaköyden kiinnityspisteet. Kiinnitysrakenteina voivat toimia vaakakiskot, vaijerijärjestelmät, kattopollarit sekä luokka 2 mukaiset kattosillat ja lapetikkaat. Vesivekin suurkohteiden kattoturvallisuudesta vastaava Marko Puumalainen muistuttaa, että rakennusmääräykset koskevat myös vanhoja kiinteistöjä.

Vesivekin Varma-lumieste on turvallisin valinta taloyhtiön lumiesteeksi. Se voidaan asentaa aivan räystään reunalle, jolloin etupuolelle ei jää suojaamatonta aluetta. Lisäksi Varman alareunan uritus estää lumen ja jään valumisen esteen ali.Vesivekin Varma-lumieste on turvallisin valinta taloyhtiön lumiesteeksi. Se voidaan asentaa aivan räystään reunalle, jolloin etupuolelle ei jää suojaamatonta aluetta. Lisäksi Varman alareunan uritus estää lumen ja jään valumisen esteen ali.

– Valitettavan usein vanhempien taloyhtiöiden kattoturvassa on puutteita nimenomaan kiinnityspisteiden osalta. Se hankaloittaa ja saattaa jopa estää tarpeelliset katon huoltotyöt. Myös Aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomiota putoamistapaturmien lisääntymiseen ja aloitti syksyllä 2020 kolmivuotisen valvontahankkeen. Tarkastuksia kohdistetaan tilapäisluontoisiin töihin, kuten lumenpudotukseen, joihin liittyy työntekijöiden putoamisvaaraa, kertoo Puumalainen.

Marko Puumalainen on huolissaan myös taloyhtiöiden riittämättömistä lumiesteistä. Varsinkin Etelä-Suomessa viime vuosien vähälumiset talvet ovat saaneet unohtamaan niiden tarpeellisuuden. Jos lumiesteet ovat liian lyhyet, huonosti kiinnitetyt tai muutoin puutteelliset, ne saattavat tulla rytisten alas lumikuorman kera. Marko korostaa, että laadukkaat lumiesteet voivat tarkoittaa myös huomattavaa säästöä, kun kalliilta lumenpudotuksilta vältytään.

–180 mm korkea Varma-lumieste pitää lumet katolla, jolloin riskiä onnettomuuksista ei ole. Kiinteistön kosteudenhallinnan kannalta on myös suositeltavaa sulattaa lumet katolla, jolloin sulamisvedet ohjautuvat oikein ränneihin eivätkä pääse rasittamaan rakennuksen alapohjarakenteita, huomauttaa Marko.

Tilaa veloitukseton raportti taloyhtiösi kattoturvasta

Vesivekin kattoturvakatselmuksessa paikallinen asiantuntijamme käy läpi kiinteistön omistajan ja hallinnoijan vastuuseen sekä ympäristön turvallisuuteen liittyvät seikat. Kriittiset tai päivitystä vaativat kohdat valokuvataan ja tulokset kootaan selkeälukuiseen raporttiin. Jos riskitekijöitä löytyy, saatte halutessanne suunnitelman ja tarjouksen kattoturvallisuuden päivittämisestä ajan tasalle. Ja jos kaikki on katolla kunnossa, taloyhtiönne vastuulliset tahot saavat asiasta mustaa valkoisella ja talvesta voi nauttia turvallisin mielin!

Kysy lisää Vesivekin paikallisilta asiantuntijoilta!

OTA YHTEYS

Vesivekiltä taloyhtiönne saa kaikki kattoturvaan liittyvät palvelut:
Kattoturvakatselmukset, suunnittelupalvelut, tuotteiden valmistus ja asennus, käyttökoulutus, LK2 mukaiset vuositarkastukset
Vesivekiltä taloyhtiönne saa kaikki kattoturvaan liittyvät palvelut: Kattoturvakatselmukset, suunnittelupalvelut, tuotteiden valmistus ja asennus, käyttökoulutus, LK2 mukaiset vuositarkastukset


 

 
Päivitetty
24.1.2022