Hankeselvityksen tekeminen
- Korjaustarpeiden selvittäminen

2. Hankeselvityksen tekeminen

Korjausrakennuttamisprosessi eroaa uudisrakentamisesta erityisesti hankkeen alun osalta. Korjausrakennuttamisen lähtökohtana ovat vanhat tilat ja vanha rakennus. Tästä johtuen joudutaan teettämään erilaisia kuntotutkimuksia ja esittämään eritasoisia korjausvaihtoehtoja päätöksenteon perustaksi. Pitää muistaa, että ajateltu korjaus voi olla myös pieni. Miten niihin pitäisi suhtautua? Samoin kuin suuriinkin. Esiselvitystyötä kannattaa tehdä varsin laajasti. Tällöin ei pääse tulemaan yllätyksiä tai ne jäävät ainakin mahdollisimman pieniksi. Olemme painottaneet sitä, että pelkkä vesikaton uusiminen voi tuoda mukanaan laajemman remontin kun katon alta paljastuu jotain yllättävää. Asia pitää osata ottaa etukäteen huomioon tai pitää tietää, mitä katon alla on. Taustaselvitykset kannattaa tehdä hyvin ja riittävän laajasti.

2.3 Korjaustarpeiden selvittäminen(ks. Suunnittelu ja aloitus)
Nyt poiketaan selvästi uudisrakentamisen tavoista käsitellä asiaa. Rakennus on olemassa ja sen ominaisuuksia pitää käydä läpi. Ei käydä läpi sitä, mitä tarvitaan tai tavoitellaan, vaan se mitä on olemassa. Mietitään nykyisen talon ominaisuuksia. Käydään läpi se mitä nähdään tai oletetaan. Kirjautuneille asiakkaillemme on liitteenä lista omakotitaloon liittyvistä pohdinnoista. Lomakkeella valmistaudutaan käymään asioita läpi vieläkin tarkemmin. Edelleenkin tarkoituksena on käydä asioita läpi ilman asiantuntijaa. Jos kuitenkin asian kokonaishallinta alkaa tuntua hankalalta, mukaan voi ottaa rakennusalan asiantuntijan käymään asioita läpi kanssanne.

Rakennuksen koko elinkaaressa pitää muistaa, että rakennuttaminen tuottaa perustiedot kiinteistönhoidolle, kiinteistönhoito taas tarpeita kunnossapitoon ja kunnossapidon huomiot impulssin korjausrakennuttamiseen. Kun talossa asuu, näitä eri impulsseja kannattaa pistää muistiin, vaikka korjausajankohta olisikin pitkällä. Muistiin merkitsemällä asiat säilyvät tallessa.
2.3.1 Vanhan omakotitalon ostaminen
Kun aikoo ostaa vanhan talon, pitää tietää mitä ostaa. Tällöin ei ole aikaa laajoihin kuntokatselmuksiin. On luotettava lyhyempään kaavaan. Ennen varsinaista asuntokauppaa on edellytettävä, että talosta tehdään kuntotarkastus. Kuntotarkastus kannattaa teettää aina kaupanteon yhteydessä. Siitä on molemminpuolinen hyöty ja jopa vakuutusyhtiöt myöntävät vakuutuksen kuntotarkastettuun taloon piilevien vikojen varalta.

Asunto- ja kiinteistökaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista ja mahdollisista vaurioriskeistä välineeksi asuntokaupan osapuolille. LVISA-tekniikka arvioidaan näkyviltä osin sekä iän ja käyttäjähaastattelusta saatavan informaation perusteella, muuten on aina tehtävä erillinen selvitys. Kuntotarkastuksen avulla vähennetään sitä riskiä, että kaupan jälkeen paljastuu vikoja, virheitä tai vaurioita, jotka johtavat tyytymättömyyteen tai riitaan osapuolten välillä. Kirjautuneille asiakkaillemme on liitteenä esimerkki kuntotarkastuksen sisällysluettelosta. Siitä selviää, miten yksityiskohtainen tarkastus on.
2.3.2 Korjaustarpeiden selvittäminen
Rakennuksessa on monenlaisia korjaustarpeita. Yleinen toteamus on, että tuokin pitäisi korjata. Rakenteita purkamatta korjaustarpeen arviointi on pelkkää visualisointia. Rakennuksen ikä antaa omistajalle ja ammattilaiselle käsityksen siitä, että vanha talo ei ole enää uuden veroinen. Sitä pitää korjata. Viisikymmentä vuotta vanhat lämmöneristeet eivät mitä todennäköisimmin enää vastaa lämmöneristyskyvyltään nykysäännöksiä. Tämän johtopäätöksen pystyy tekemään myös vertaamalla lämmönkulutusta uudempien talojen lämmönkulutukseen tai käyttämällä kotisivumme Laskurit kohdassa olevaa Energialaskuria. Nyt ei tehdä vielä päätöksiä korjausten suorittamiseksi vaan ensin selvitellään ja tarkennetaan asioita. Annetaan tässäkin tunteiden ja tuntemusten tehdä töitä. Kirjautuneille asiakkaillemme olemme tehneet valmiiksi laajan luettelon rakennukseen liittyvistä nimikkeistä, joiden kohdalla pitää miettiä, onko niissä kohtaa jotain korjattavaa. Vaikka ette olisikaan varsinaisia alan asiantuntijoita, kannattaa oma mielipide korjaustarpeista laittaa ylös paperille.
2.3.3 Muutostarpeiden selvittäminen
Perheen olosuhteet muuttuvat. Muutokset voidaan ennakoida tekemällä muutoksia rakennukseen. Hyvin yleinen muutoksen tarve on rakennuksen laajentaminen. Nyt ei kuitenkaan tehdä vielä varsinaista rakennuksen lisätilatarveanalyysiä, vaan käydään ensin koko talo läpi ja keskustellaan. Sisätiloissa voi olla merkittäviä muutostarpeita, vaikka väliseiniä ei ryhdyttäisikään siirtämään. Joskus saattaa käydä niin, että talon sisäpuolen kaikki pintamateriaalit joudutaan muuttamaan pölyttömiksi. Samassa listassa voi tehdä muutostarpeistakin pohdintoja.
2.3.4 Vikojen ja puutteiden selvittäminen
Näiden käsitteiden eriyttäminen on joissain tapauksissa hankalaa. Tarkoitus on saada ajatukset pelaamaan niin, että kaikki mahdolliset asiat saadaan ylös. On aivan sama mihin osaan merkitsee ylös, että ikkunoista vetää. Se on vika, joka vaatii korjauksen. Korjaus voi tuoda mukanaan myös muutostarpeen.

Myös ylläpidon mukanaan tuomat viat ja puutteet on syytä merkitä ylös. Ylläpitoon liittyy rakennuksen määräaikainen tiettyjen kohteiden läpikäynti. Lämmityksen kiertovesipumppuun voi tulla vika. Se esimerkiksi jyrisee. Tämä vika ei kyllä jää odottamaan seuraavaa korjausta vaan työ tehdään heti pois.

Koneellinen ilmanvaihto on vanhoissa taloissa usein puute. Se on painovoimainen tai pelkkä poistolaitos. Sille pitää tehdä jotain. Se voidaan toteuttaa erikseen tai tehdään laajempi korjaussuunnittelu
2.3.5 Lopputulosten käyttö
Korjaustarpeen selvittäminen on laaja kokonaisuus. Siihen kannattaa uppoutua pidemmäksi aikaa ja miettiä kaikki mahdollinen läpi. Siksi tuo tila- ja rakenneluettelo on tehty, että asiat pysyvät hyvässä järjestyksessä. Näitä käytetään lähtötietoaineistona päätettäessä jatkossa korjauksen laajuutta.

Talokorjaamo -sarja tulee myös jatkossa sisältämään runsaasti rekisteröityneille asiakkaillemme suunnattuja lomakkeita ja osakustannuslaskureita. Mikäli ette siis vielä ole rekisteröitynyt sivustojemme käyttäjäksi on suositeltavaa rekisteröityä nyt. Rekisteröityminen avaa kaikki ilmaispalvelut täysivaltaisesti käyttöösi, rekisteröityminen on täysin ilmaista eikä se velvoita mihinkään. Rekisteröitymisen yhteydessä annettuja tietoja ei luovuteta tämän palvelun ulkopuolelle. Tietoja käytetään mm. sivustojen tarjonnan ohjaamiseen tulevaisuudessa. Rekisteröitymistiedoista kerätään myös arvokasta tilastotietoa jotka ovat kaikkien rekisteröityneiden nähtävissä.
 
Päivitetty
22.3.2013