Hankeselvityksen tekeminen
- Käyttäjien lähtötietojen kerääminen

2. Hankeselvityksen tekeminen


Aloitettaessa pohtia kodin korjaamista ja kunnostusta, perhen pitäisi käydä läpi keskustelu, jäämmekö asumaan tähän. Tätä asiaa on vieläkin juuri nyt helppo testata. Hankeselvityksessä ja koko prosessissa ei enää tämän jälkeen kyseenalaisteta sitä, jäädäänkö taloon asumaan. Nyt tehdään töitä hankkeen eteenpäin viemiseksi. Kannattaa kuitekin aina pysätä ja kyseenalaistaa hanke. Viimeistään silloin kun koko esiselvitystyö on tehty ja hinta alkaa olla muodostunut, voi kysyä, kannattaako tämä?

Tämän osion tavoitteena on kerätä tietoa korjausvaihtoehtojen muodostamista varten. Tarkoituksena on selvittää omistajan tiedot ja ylläpidon korjaustarpeet, olemassa olevat tiedot kiinteistöstä sekä kiinteistön kunto. Onko yleensäkään tarkoituksen mukaista peruskorjata nykyistä asuntoa? Käyttäjien lähtötietojen keräämisellä on tarkoitus saada lähtötiedot tiloissa tapahtuvista toiminnoista kaikilta osiltaan. Hankeselvittelyvaiheessa selvitetään mahdollisimman täydellisesti, mitä pitäisi tehdä ja miten?

2.2 Käyttäjien lähtötietojen kerääminen (ks. Suunnittelu ja aloitus)
Omakotitalon korjaustarve seuraa osin elämänmuutosten myötä. Perheessä aletaan miettiä, mitä nyt pitäisi tehdä! Elämän tilanteet vaihtelevat ja aina tulee esiin kysymyksiä, joita ei kaikkien kohdalla ole tapahtunut. Jo aiemmin olemme lainanneet seuraavaa tarinaa. Se on niin merkittävää elämän viisautta, että toistettakoon tämä. On olemassa Konsta Pylkkäsmäistä viisautta: "Kaukoviisaus on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä on harvalle suotu. Jolla sitä on, pitäköön hyvänään! Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa, asia jää huvikseen tapahtumatta tai se sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämänkin huomioon, sille on maalimanranta kevyt kiertää…" Ylenpalttisella varovaisuudella suunnittelua ei pidä pilata - Tosiasiat tosiasioina.
2.2.1 Nykytilanne
Korjauksen suunnitelussakin on perhettä koskevat asiat tarkoituksenmukaisinta käydä läpi nykytilanteen mukaan. Tulevaisuus huomioidaan tuonnempana. Perheen rahatilanne vaihtelee - joskus on rahaa vähemmän ja joskus ei ollenkaan. Korjausta suunniteltaessa nykytilanteen läpikäynti on paras tehdä aina ensimmäiseksi. Näin ei synny liian aikaisin harhakuvaa rakennuksesta, joka on jo olemassa. Tarve korjatuista ( ja laajennetuista) tiloista nousee ratkaisevaan asemaan vasta syvällisen pohdinnan jälkeen. Tämä vaihe ei vielä maksa mitään.
2.2.2 Tämän hetkinen elämä
Perheen lähtötietojen keräämisen tarkoituksena on selvittää perheen tämän hetkinen kokonaistilanne. Tämä tehdään siksi, että tarvittavien asoiden huomioiminen ohjaa rakennushankkeen oikeaa liikkeelle lähtöä. Perheellä on paljon itsestään selvyyksiä, jotka tapahtuvat joka päivä. Tämän osion tarkoituksena on huomata ne.
2.2.3 Tässä olemme ja elämme
Haluammeko me elää tässä ja kasvattaa lapsemme tässä ympäristössä? Joku kiintyy paikkaan, joku ihmisiin, joku taloonsa. Muut kriteerit jäävät väkisinkin taka-alalle. Eläminen on se, joka vaikuttaa kaikkeen. Onko isä tai äiti paljon kotona vai aina menossa, on eräs lapsen tunne tai mielipide, joka kannattaa punnita tarkkaan. Monta asiaa on keskusteltavana ja on syytä tehdä myös kunnolliset muistiinpanot, jotta myöhemmässäkin vaiheessa muistetaan perustelut ratkaisuille ja valinnoille. Läpikäytäviä asioita on muitakin kuin vain perheen omat tiedot. Jatkakaa luetteloa mielenne mukaan ja lähettäkää meille mukavia lisäyksiä. Kysymys on siis käyttäjien lähtötiedoista, ei rakennukseen liittyvistä asioista.

Yhtenä hyvänä tapana käydä asioita läpi on, että jokainen kirjoitustaitoinen täyttää omassa yksinäisyydessään lomakkeensa. Sen jälkeen lomakkeita kierrätetään ja seuraava jatkaa toisten ajatusten kehittelyä tai lisää lomakkeeseen omat kommenttinsa, kunnes jokainen on saanut oman alkuperäisen paperinsa takaisin. Huomaatte erilaisen asioiden suodatusmenetelmän ihmisten kesken. Tähän kannattaa varata aikaa useampi ilta. Tämän jälkeen asioista kootaan yhteenveto ja mielipiteistä keskustellaan. Ja tämä oli vain tämän hetken tilanteen läpikäynti.
2.2.4 Saavutetut tulokset
Melkoinen määrä nykytilanteesta tulee esiin. Kootaan yhtenäinen kokonaisuus koko perheen näkemyksestä, mikä on nykyisyys. Ensi viikolla siirrytään seuraavaan vaiheeseen ja vasta sen jälkeen ryhdytään alustavien ja lopullisten päätösten tekemiseen.
 
Päivitetty
22.3.2013