Testi: vanha palovaroitin ei toimi luotettavasti – hanki uusi varoitin ajoissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti tiedotteen mukaan ikääntyneiden palovaroittimien äänenvoimakkuutta ja erityisesti optisten palovaroittimien savuherkkyyttä. Savuherkkyys ja äänenvoimakkuus voivat heiketä ajan myötä palovaroittimissa, jolloin luotettavuus kärsii. Tukesin mukaan palovaroittimen toimintakyky tulee testata säännöllisesti ja varoitin on hyvä vaihtaa uuteen 5-10 vuoden välein.

daniel-tausis-loeqHoa1uWY-unsplash 1920x1080

Äänenvoimakkuudella on suuri merkitys

Tukesin testissä oli 94 palovaroitinta, jotka olivat iältään 0–36 vuotta. Testi oli jatkoa aiemmin tehdylle vuosina 2017-2018 tehdyille testeillä, joiden perusteella havaittiin palovaroittimen toimintakyvyn heikkenemistä ajan myötä.

Tutkimusten mukaan aikuinen herää 75 dB(A) ääneen. Tukesin testissä oli tiedotteen mukaan äänenvoimakkuudet pääosin yli 85 d(B)A. Osa palovaroittimista ei antanut lainkaan äänihälytystä ja osassa oli heikentynyttä äänenvoimakkuutta havaittavissa jo korvakuulolla ilman mittauksia. 14% palovaroittimista oli edellä mainitusti heikentyneitä toimintakyvyltään.an mittauksia.

Tiedotteen mukaan Tukesin ylitarkastaja Karoliina Meurman toteaa: "Palovaroittimen alentuneen äänenvoimakkuuden tai toimimattomuuden voi havaita jo testinappia painamalla. Siksi palovaroittimen säännöllinen testaaminen on tärkeää."

Ionisoivat palovaroittimet varmempia

Savuherkkyystestien ja erityisesti polyuretaanipalon perusteella optisten palovaroittimien reagointiajoissa oli enemmän hajontaa kuin ionisoivilla palovaroittimilla.

Optisen palovaroittimen toiminta perustuu varoittimen sisällä olevan valonlähteen lähettämän valon mittaamiseen.

Ionisoiva palovaroitin mittaa palovaroittimen sisällä olevaa sähkönjohtavuutta. Tukesin tekemien kyselyjen mukaan yli 70 % Suomessa myydyistä palovaroittimista on optisia.

shutterstock_290727053 x

"Testitulosten perusteella Ionisoivaan tekniikkaan perustuvat palovaroittimet kestävät paremmin aikaa ja reagoivat savuun tasaisemmin kuin optiset palovaroittimet."

Karoliina Meurman, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Pidä palovaroitin kunnossa ja hanki uusi varoitin ajoissa

Huoneiston haltijan, eli asukkaan, on pidettävä palovaroitin toimintakunnossa. Palovaroittimen pariston ja äänihälytyksen toiminta on hyvä tarkastaa kerran kuukaudessa testinapista painamalla.

Toimintavarmuuden takaamiseksi palovaroitin pitää uusia valmistajan ohjeiden mukaisesti yleensä 5–10 vuoden välein. Palovaroittimessa on oltava tieto valmistajan suosittelemasta uusimisajankohdasta. Tieto löytyy yleensä palovaroittimen pohjasta.

Lähde: Tukes

 
Päivitetty
1.12.2021