Miten ilma-vesilämpöpumppu kannattaa sijoittaa?

Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö tarvitsee avointa tilaa toimiakseen kunnolla. Sisäyksikön on hyvä sijaita lämpimässä tilassa lähellä lattiakaivoa. Mahdollisimman pienen lämpöhäviön vuoksi sisä- ja ulkoyksiköt kannattaa sijoittaa lähelle toisiaan.

NIBE POLAR 750px pääkuva x

Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikön sijoittaminen

Ilma-vesilämpöpumpun hiljaisen sisäyksikön luontevin paikka on useimmiten talon teknisessä tilassa tai kodinhoitohuoneessa, jossa lämmitysjärjestelmän toimintaa on helppo valvoa. Mikäli talon öljylämmitys vaihdetaan ilma-vesilämmitykseen, entinen pannuhuone on yleensä sopiva paikka.

Sisäyksikön tulee sijaita tukevalla alustalla lämpimässä tilassa, jossa on lattiakaivo, koska varoventtiilistä tulee ajoittain vettä käyttöveden lämmityksen seurauksena. Sisäyksikön ympärille pitää jättää tilaa putkia ja laitteen huoltoa varten.

Mahdollisimman pienen lämpöhäviön vuoksi sisä- ja ulkoyksiköt kannattaa sijoittaa lähelle toisiaan. Tarvittaessa putkia voidaan kuitenkin vetää esimerkiksi välikatossa jonkun huoneen yli.

NIBEn sisäyksikön ympärille on jätettävä tilaa vähintään 5 cm sivuille, 2,5 cm taakse ja 80 cm eteen.NIBEn sisäyksikön ympärille on jätettävä tilaa vähintään 5 cm sivuille, 2,5 cm taakse ja 80 cm eteen.

Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikön sijoittaminen

Ilma-vesilämpöpumppu hyödyntää ulkoilman lämpöenergiaa, minkä vuoksi ilman on päästävä kiertämään ulkoyksikön ympärillä vapaasti. Vaikka ulkoyksikön haluaisi sulautuvan huomaamattomaksi osaksi talon julkisivua, esteettistä ratkaisua ei pidä toteuttaa niin, että laitteen tehokkuus kärsii.
 

Ilman on päästävä kiertämään ulkoyksikön ympärillä vapaasti.

Älä siis asenna ulkoyksikön ympärille liian umpinaista kehikkoa. Ennen nikkarointia tai valmiin suojakehikon ostamista asiasta kannattaa keskustella lämpöpumppuihin erikoistuneen ammattilaisen kanssa.

Lämmitysjärjestelmän optimaalisen toiminnan ja suorituskyvyn kannalta varmin ratkaisu on, että ulkoyksikön ympärille ei rakenneta tiivistä näkösuojaa. Jos laite halutaan ehdottomasti katseilta piiloon, usein järkevintä on sijoittaa se esimerkiksi takapihan puolelle rauhalliseen paikkaan, mikäli muut seikat tämän mahdollistavat.

Tiivis suojakehikko voi huonontaa lämpöpumpun hyötysuhdetta merkittävästi, jos ilma ei pääse kiertämään ulkoyksikön ympärillä kunnolla.

Tiivis suojakehikko voi huonontaa lämpöpumpun hyötysuhdetta merkittävästi, jos ilma ei pääse kiertämään ulkoyksikön ympärillä kunnolla.

Eri mallien äänitasoissa voi olla todella isoja eroja, mikä kannattaa huomioida lämpöpumppua hankittaessa. Esimerkiksi NIBE S2125:n äänitaso pysyy matalana täydelläkin teholla, mutta hiljaisinkaan laite ei ole äänetön. Ulkoyksikön sijoittamista makuuhuoneen ikkunan läheisyyteen kannattaa välttää.

Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö sijoitetaan tukevalle alustalle avoimeen tilaan maksimitehon saavuttamiseksi. Talon etelänpuoleista seinustaa ei suositella sijoituspaikaksi, koska kesällä ulkolämpötila voi silloin nousta yli laitteen toiminta-alueen. Myös hyvin tuulinen paikka voi heikentää laitteen toimintaa, jos lumi pääsee kinostumaan ulkoyksikön eteen.Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö sijoitetaan tukevalle alustalle avoimeen tilaan maksimitehon saavuttamiseksi. Talon etelänpuoleista seinustaa ei suositella sijoituspaikaksi, koska kesällä ulkolämpötila voi silloin nousta yli laitteen toiminta-alueen. Myös hyvin tuulinen paikka voi heikentää laitteen toimintaa, jos lumi pääsee kinostumaan ulkoyksikön eteen.

Suojaa ulkoyksikkö lumelta ja talo kosteudelta

Ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikön on oltava kiinteällä ja tasaisella alustalla ja riittävän korkealla maanpinnasta, jotta se ei jää lumen alle. Jos on olemassa riski katolta putoavalle lumelle, ulkoyksikön sekä sen putkien ja kaapelien yläpuolelle on asennettava suojaava katos. Päälle asennettava katos ei saa olla metriä lähempänä lämpöpumppua.

Tärkeää on myös, että ulkoyksikön kondenssivesi johdetaan huleveden sekaan ja kondenssivesiputken purkautumistie on sijoitettu niin, ettei taloon aiheudu kosteusvaurioita. Sulanapitokaapelilla varustettu kondenssivesiputki varmistaa toimivuuden kovillakin pakkasilla.

NIBEn ammattitaitoiset jälleenmyyjät varmistavat, että kodin uusi lämmitysjärjestelmä asennetaan oikein ja sijoitetaan optimaaliseen paikkaan. Voit jättää NIBElle yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.

Mihin sijoittaa lämpöpumpun sisäyksikkö ja ulkoyksikkö?

Lämpöpumpun sisäyksikön luonteva paikka on lämmin tila, jossa lattiakaivo – esimerkiksi talon tekninen tila, kodinhoitohuone tai entinen pannuhuone.

Sisäyksikkö ja ulkoyksikkö tulisi sijoittaa lähelle toisiaan, jolloin lämpöhäviö on mahdollisimman pientä kylmäaineen kulkeutuessa laitteesta toiseen.

Lämpöpumpun ulkoyksikölle tärkeää on laitteen tehokkaan toiminnan kannalta:
  • Sijoittaa tukevalle ja tasaiselle alustalle avoimeen tilaan
  • Jättää tarpeeksi tilaa laitteen ympärille
  • Sijoittaa riittävän korkealle maanpinnasta, jotta lumi ei peitä laitetta
  • Suojata laite katolta putoavalta lumelta
  • Ohjata kondenssivesi huleveden sekaan
  • Varmistaa kondenssivesiputken toimivuus kovilla pakkasilla esimerkiksi sulanapitokaapelilla

Ulkoyksikköä ei kannata sijoittaa:
  • Hyvin tuuliselle paikalle, koska tuuli heikentää laitteen toimintaa lumen kinostuessa laitteen eteen
  • Talon etelän puoleiselle seinustalle, koska ulkolämpötila voi kesällä nousta yli laitteen toiminta-alueen
  • Makuuhuoneen ikkunan läheisyyteen, koska hiljaisinkaan laite ei ole äänetön ja ääni voi häiritä herkkäunista

Jäikö jokin askarruttamaan?

NIBE neuvontapalvelu auttaa kaikissa lämpöpumpun hankintaan liittyvissä asioissa. Voit myös jättää vaihtoehtoisesti yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.

Oletko harkitsemassa uutta lämpöpumppua?

NIBE lämpöpumppua ei tarvitse odottaa, sillä laitteita löytyy varastosta Suomesta.

Ota yhteyttä

Jätä NIBElle yhteydenottopyyntö

 
Julkaistu
4.1.2021