Suunnitteletko vanhan talon kunnostamista? Vielä ehdit hakea korjausavustusta ensi vuodelle

Ensi vuodelle myönnettävien korjausavustusten hakuajat ovat parhaillaan käynnissä. ELY-keskuksen avustusta rakennusperinnön hoitoon voi hakea loka-marraskuussa 2021 ja Museoviraston entistämisavusta 15.10.−30.11.2021. Tänä syksynä haettavista avustuksista annetaan päätökset keväällä 2022.

house-2151102_1920

Avustus rakennusperinnön hoitoon

ELY-keskuksen myöntämää avustusta rakennusperinnön hoitoon voi hakea esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen katon, ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaukseen. Avustusta voi hakea myös talon pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen.

Työ on tehtävä rakennuksen rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Tällaisia ovat tyypillisesti puna- ja keltamulta (keittomaalit), pellavaöljymaali, konesaumattu peltikate, huopa, tiili, päre ja kalkkirappaus. Materiaalijäljitelmiä ei hyväksytä ja rakennusosien tarpeetonta uusimista on vältettävä.

ELY-keskuksen avustusta voidaan myöntää enintään 50 % toimenpiteiden kustannuksista. Yleensä myönnetyt avustukset ovat selvästi tätä pienempiä, jotta avustuksia pystytään myöntämään usealle hakijalle.

Katso hakuohjeet

Hae avustusta

Entistämisavustus

Museoviraston myöntämä entistämisavustus kohdennetaan ensisijaisesti kohteisiin, joita koskee lakiin perustuva suojelumääräys. Lisäksi avustusta voi olla mahdollista saada mm. muihin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- ja rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista.

Museoviraston avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeessa noudatetaan säästävän korjauksen periaatteita. Hyväksyttyjä avustustoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi hirsirungon kengitys, tiili- ja kivirakenteiden korjaaminen sekä rakennuksen alkuperäisen ulkovuorauksen, ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostaminen.

Museoviraston avustus on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustus on 40 % hyväksyttyjen kustannusten määrästä 8 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 25 %. Avustus voi olla suuruudeltaan korkeintaan 35 000 euroa. Avustus maksetaan kertakorvauksena hankkeen valmistuttua.

Katso hakuohjeet

Hae avustusta

 
Päivitetty
21.10.2021