3 Rakennussuunnittelu

3.5 Käyttövaihe


Monta kertaa toistettu teksti: tämä on onnistumisen kannalta rakentamisen tärkein vaihe. Taas kerran, vastaanotto on rakentamisen tärkein vaihe. Mitä on saatu aikaan? Kaiken tulee olla kunnossa. Onko saatu sitä mitä on tilattu? Perinteisiä hartiapankkirakentajia on nykyään enää erittäin vähän. Tällainen rakentaja saa syyttää itseään, jos lopputulos ei ole sitä mitä ajatteli. Nykyisin rakentaminen on usean eri urakoitsijan yhteistyön tulos. Onko tässä onnistuttu? Se selviää lopputarkastuksessa, tosin lopputulos on ollut jo pitkään näkyvissä.


3.5.3 Rakennuksen vastaanotto Rakennuttajan tehtävänä on järjestää vastaanottotarkastus. Tavoitteena on todeta suoritusten sopimustenmukaisuus, tarkistaa vastaanotossa luovutettavat asiakirjat, taloudellinen loppuselvitys sekä hoitaa puutteiden korjaaminen ja jälkitarkastus. Tulosteina ovat vastaanottopöytäkirja(t) ja taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja, joka on joko yhdessä vastaanottopöytäkirjan kanssa tai erikseen.
3.5.3.1 Asian läpikäynnin tarkoitus
Vastaanotolla otetaan vastaan urakoitsijan tai urakoitsijoiden työsuoritukset dokumentteineen sekä hoidetaan juridiikka ja taloudellinen loppuselvitys. Tämä kaikki tapahtuu myös niiden urakkasuoritusten osalta, jotka koskevat vain osaurakoita, esimerkiksi runkotöitä. Niiden vastaanottotarkastus on välittömästi työrupeaman valmistuttua.
3.5.3.2 Miten asiat käydään läpi
Vastaanoton lähtötietoina ovat talotekniikan laitteiden tarkastusten pöytäkirjat sekä rakenteiden ennakkotarkastuksissa syntyneet dokumentit. Merkittävän osan vastaanottoa muodostaa rakennuksen suunnitelmien mukaan tehtyjen töiden hyväksymiskriteerit. Vastaanottotilaisuus on siis pitkälti olemassa olevien dokumenttien tarkastamista sekä viimeisen viikon sisällä esiin tulleiden, pintatöissä havaittujen korjaamatta jääneiden puutteiden kirjaamista. Vastaanottotarkastukseen liittyy paljon muodollisuuksia kokouskutsusta ja puutelistoista lähtien. Omakotitalossa muodollisuudet voidaan useassa tapauksessa unohtaa ja sopia suullisesti vastaanottotarkastuksen ajankohta (liite 3.5.3, Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjamalli). Pöytäkirjamallia voi käyttää kaikissa vastaanotoissa. Jos rakentaja on tehnyt urakkasopimuksen runkotöistä, samaa pöytäkirjaa voi käyttää myös siinä. Pääasia on, että tarvittavat ja välttämättömät asiat käydään läpi.
Urakoitsijoiden luovuttamat laitteiden dokumentit on toivottavasti tarkastettu jo etukäteen. Suunnittelijat antavat omat lausuntonsa rakennuksen vastaanotettavuudesta. Tämä kaikki tuntuu turhalta kaavamaisuudelta, mutta liian monta taloa on otettu vastaan liian heppoisin kriteerein ja asiaa sen paremmin tuntematta. Jälkeenpäin on asioista sitten jouduttu käymään jopa oikeutta. Kun vastaanotto tehdään reilun pelin meiningillä, ei urakoitsijoilla pitäisi olla mitään vastaan sanottavaa. On heidänkin etunsa, kun saadaan kaikki asiat heti sovittua. On tosin ollut sellaisiakin vastaanottotilaisuuksia, että urakoitsija on meinannut hiiltyä, kun asioita on ryhdytty käymään läpi niin kuin pitää.
3.5.3.3 Taloudellinen loppuselvitys
Taloudellinen loppuselvitys käydään läpi vastaanoton yhteydessä tai sovitaan erikseen. Kun tämä voidaan tehdä samassa yhteydessä, on se osoitus rakennustyön aikana tehdystä tarkasta työstä. Jos asioissa on epäselvää, eivät kaikki ole tehneet työtään kunnolla tai työn loppuvaiheessa on tullut paljon muutoksia. Vastaanottotilaisuudessa rakennusaikaiset vakuudet vaihdetaan takuuajan vakuuksiksi. Kaikista rakennustyön aikana pidetyistä vastaanottotilaisuuksista tehdään pöytäkirjat.
3.5.3.4 Jälkitarkastus
Yleensä vastanottotarkastuksen jälkeen joudutaan vielä pitämään jälkitarkastus. Se ei ole mitenkään osoitus huonosti tehdystä työstä. Vasta sitten kun jälkitarkastuksia tehdään useita peräkkäin, voidaan todeta, että kyllä työn voisi kerrallakin tehdä kuntoon. Jälkitarkastuksen ajankohta sovitaan vastaanottotarkastuksessa, ja tuolloin urakoitsijat voivat pitkälti määritellä ajankohdan. Jälkitarkastuksesta on myös syytä tehdä muistio, joka myötäilee vastaanottotarkastuksen kaavaa, lukuun ottamatta loppuosan kohtia.

3.5.3.5 Päätöksen teko Vastaanottotarkastuksessa tehdään selvä vastaanottopäätös, jossa hyväks...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
1.6.2012