3 Rakennussuunnittelu

3.4 Sisätyöt


Loppusuora lähestyy. On aika siirtyä pintatöihin. Pinnat pitää valita ensisijaisesti käytön ja käytännöllisyyden mukaan, muistaen samalla niiden viihtyisyyttä merkitsevän tarkoituksen. Taloon ei pidä valita kaikkea sitä, mikä kaupassa näyttää kauniilta ja mukavalta. Pintojen pitää osua yhteen. Jos värien valinnassa ei ole varma itsestään, on tarkoituksenmukaisempaa pyytää asiantuntijaa tekemään puitteet väreille. Sen jälkeen valinta on helpompaa.


3.4.5 Pinnoitustyöt (ks. Sisäpinnat)
Pohjan mukaan joudutaan tekemään pintamateriaalivalintoja. Kaikki pinnat eivät sovi kaikille pohjille. Pääsuunnittelija määrittää rakennusselitykseen pohjamateriaalit. Kun hän tekee huoneselitystä, hän määrittää käsittelymenetelmät. Siinä vaiheessa pitää osata käydä pintoja etukäteen läpi ja käydä tutustumassa kaupoissa eri materiaaleihin. Hyvä suunnittelija esittelee mahdollisuuksia ja erilaisia pintavaihtoehtoja. Liian usein tämä asia tingataan suunnittelusta pois, koska se ei ole enää lain määräämää osaa. Monella rakentajalla on käsitys, että maalaukset ja muut pintatyöt pystyy itse tekemään. Niinhän ne pystyykin tekemään, mutta pilataanko samalla hyvät materiaalit. Pintatöiden tietämystä ollaan jatkuvasti lisäämässä ja kun tieto lisääntyy, lisääntyy myös ymmärrys siitä, että kaikkea ei voi itse tehdä.
Tilapinnat (ks. Sisäpinnat)
3.4.5.1 Lattiapinnat
Omakotitalorakentamisessa on siirrytty merkittävässä määrin lattialämmitykseen. Sillä luodaan asumisviihtyisyyttä ja vaikutetaan myös lattiamateriaaleihin. Enää ei tarvitse valita lattiamateriaalia sen lämpimyydentunteen perusteella. Valinnan voi tehdä käytettävyyden ja miellyttävyyden kannalta. Kivilattioiden käyttö onkin selvästi lisääntynyt ja samaan aikaan kokolattiamatto on jo julistettu pannaan vaikean puhdistettavuutensa vuoksi.
Lattiapintojen päällystettävyys on varmistettava. Betonilattioissa pelkkä kosteuden poistuminen ei ainakaan laattapinnoilla riitä. Lattiat pitää "päästää" ja se tarkoittaa, että lattialämmityksen on oltava päällä jonkin aikaa ennen pinnoitustöiden aloittamista. Laatan kiinnittämisen ajankohtaan vaikuttaa myös käytettävän laastin laatu. Normaalia on, että laatoitus voidaan kiinnittää vasta kolme kuukautta betonivalun jälkeen. Valmiit pinnat on tarkoituksenmukaista peittää vahvalla kartongilla valmistumisensa jälkeen. Näin vältetään rakennustöiden aiheuttama ylimääräinen rasitus uusille lattiapinnoille.
3.4.5.2 Kattopinnat (ks. Sisäpinnat)
Kattopintamateriaalin ja sen käsittelyn valinnassa otetaan huomioon tilan käyttötarkoituksen mukainen puhdistettavuus. Toteutuksessa otetaan huomioon tilan mahdollinen äänenvaimennus- ja eristystarve. Kattopinnan verhoiluun voidaan käyttää levyjä tai paneelia ja pintakäsittelynä maalausta, lakkausta tai rappausta pohjasta riippuen. Materiaalin valintaan voi vaikuttaa myös kattolämmitys, joka edellyttää kovia pintamateriaaleja.
3.4.5.3 Seinäpinnat (ks. Sisäpinnat)
Seinäpinnat voidaan peittää monilla esineillä, tauluilla ja kopeliineilla. Seinäpinnat voivat olla myös paljaat. Siksi materiaalivalintaan on kiinnitettävä huomiota vielä viime metreillä. Tila on muodostunut vasta nyt ja pinnan vaihtaminen muuttaa tilan luonnetta. Mitä enemmän seiniä peitetään, sitä tärkeämpää on kiinnittää huomiota näkyviin jäävään osaan. Pitääkö tuon osan olla hallitsevassa asemassa vai ei.
Ikkunasta sisään tuleva valo paljastaa herkästi seinän epätasaisuudet. Ihminen havainnoi silmien korkeudelta kaikki seinissä olevat virheet. Siksi seinäpintojen suoruuteen on kiinnitettävä huomiota. Mitä kiiltävämpi ja tasaisempi pinta on, sitä herkemmin virheet aistii.
3.4.5.4 Hoito, puhdistettavuus ja jäljitettävyys (ks. Sisäpinnat)
Kaikkien pintojen puhdistettavuuteen pitää kiinnittää huomiota. Tärkeää on kerätä kaikista pinnoista hoito-ohjeet huoltokirjaan. Samalla pitää merkitä muistiin valmistajat ja materiaalitiedot, maalauskäsittelytiedot, kaikki mahdollinen.


 
Julkaistu
26.9.2007