Lumiesteet vaativat ammattitaitoisen asennuksen – tunnista vaaranpaikat

Vuosittain Suomessa sattuu lukuisia putoavan lumen ja jään aiheuttamia omaisuus- ja henkilövahinkoja. Näistä suurin osa olisi estettävissä oikein mitoitetuilla ja asennetuilla lumiesteillä. Vahingon sattuessa vastuu on aina kiinteistön omistajalla. Mikäli kiinteistön omistaja on laiminlyönyt lumiesteiden määräysten mukaisen asennuksen eikä ole näin ollen tehnyt kaikkeansa vahingon estämiseksi, on vakuutuksestakaan usein turha hakea korvauksia vahingon sattuessa.

Oikein mitoitetut ja asennetut lumiesteet tuovat turvaa talveen.Oikein mitoitetut ja asennetut lumiesteet tuovat turvaa talveen.

Lumiesteiden tärkein tehtävä on suojata kiinteistön pihalla liikkuvia ihmisiä ja pihalla olevaa omaisuutta, kuten autoa ja istutuksia. Valitettavan usein kustannussäästöt houkuttelevat lumiesteiden asennuksen yhteydessä: Lumiesteitä voidaan säästämisen toivossa jättää laittamatta tai laitettavien esteiden määrää vähennetään alle suositusten, vaikka kokonaissäästö tavallisessa omakotitalossa olisikin muutamia satasia. Lumiesteiden kohdalla mahdollisten vahinkojen kustannukset voivat kuitenkin helposti kivuta tätä korkeammaksi, puhumattakaan henkilövahingoista.

Puuttuvat tai puutteelliset lumiesteet ovat kiinteistöjen yksi merkittävimmistä vaaranpaikoista.

Lumiesteiden asennusta ohjaa laki

Ympäristöministeriön asettamien määräysten mukaan katolta putoavalta lumelta ja jäältä on suojattava niin kiinteistön sisäänkäynti kuin kulkuväylä. Lisäksi talvella käytettävän leikki- ja oleskelualueen sekä rakennusta ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava suojattu lumiestein. (1007/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta). Näiden määräysten lisäksi tulisi ottaa huomioon muun muassa mahdollisten lasten liikkuminen kiinteistön alueella, auton pysäköintipaikka, terassikalusteiden säilytyspaikka ja suojattavat istutukset, jotta yllättäviltä vahingoilta vältytään.

Seinätikkaat vääntyvät helposti lumen painosta, mikäli niitä ei ole suojattu lumiesteellä.Seinätikkaat vääntyvät helposti lumen painosta, mikäli niitä ei ole suojattu lumiesteellä.

TOP 4 - Yleisimmät vaaranpaikat lumiesteiden asennuksessa

1. Alimitoitettu lumieste

Voisi helposti luulla, että autotallia tai etuovea suojaamaan riittäisi suojattavan alueen levyinen lumieste. Lumiestettä valitessa on kuitenkin otettava huomioon, että lyhyellekin lumiesteelle kohdistuu koko lappeen alalta lumimassan paino. Pahimmassa tapauksessa ylikuorma repii lumiesteen irti vahingoittaen katemateriaalia ja aiheuttaen henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Lumiesteen ja sen kiinnityksen tulee kestää vähintään 5kN/m lappeensuuntainen kuormitus. Näin ollen lumiesteet tulisi aina suunnitella ja asentaa RT-kortin (RT-ohjekortti 85-11132) lumikuormataulukon mukaan. Määräykset täyttävä asennus ottaa huomioon niin katteen materiaalin, katon kaltevuuden kuin lumiesteen kiinnikkeiden kiinnikevälin. Näiden tekijöiden pohjalta määräytyy myös se, tarvitaanko lumiesteitä yhteen vai kahteen kerrokseen lappeelle. Mikäli lumiesteitä ei mitoita oikein on vaara, että lumiesteeseen kohdistuu sen kantokykyyn nähden liikaa rasitusta ja lumieste pettää lumimassan alla.
 

2. Katon lumikuormaa ei kevennetä talvella

Runsaslumisina talvina, jolloin vuosittainen lumimäärä ylittyy, ei RT-kortin ohjeistuksienkaan mukaisesti asennetut lumiesteet pidä raskasta lumimassaa katolla. Lisäksi liian paksu lumimassa aiheuttaa valtavaa rasitusta katteelle, ja riskin katon vaurioitumisesta. Tästä syystä runsaslumisina talvina katon lumikuormaa on syytä keventää pudottamalla lumet turvallisesti ja hallitusti alas. Katolla työskennellessä on syytä huolehtia turvallisuudesta ja käyttää tarvittaessa asianmukaisia putoamissuojaimia.

Asiaan perehtymättömän voi olla usein hankala arvioida kiinteistönsä katon ja lumiesteiden kestämää lumen määrää. Tällöin on hyvä ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen ja pyytää arviota tilanteesta. Tutustu valmistajan RT-korttiin vesikaton varusteista
 

3. Vanhemman kiinteistön lumiesteet

Mitä vanhemmassa kiinteistössä asut, sitä todennäköisempää on, että lumiesteet tai muu talon kattoturva eivät täytä nykymääräyksiä. Ympäristöministeriö on asettanut ensimmäiset selkeät kattoturvaa koskevat määräykset vasta 1980-luvulla (Rakentamismääräyskokoelma F2/1983), ja tällöinkin niiden noudattaminen on ollut monenkirjavaa. Lumiesteitä koskevat asetukset tiukentuivat kuitenkin selkeästi vasta 2000-luvun alussa, jolloin aiempi Rakentamismääräyskokoelma kumottiin. Lisäksi lumiesteiden asennusta tarjoavassa markkinassa on huimasti vaihtelua siinä, miten määräyksiä huomioidaan ja noudatetaan. Riippumatta siitä, onko kiinteistö vanhempi vai uusi, tulisi lumiesteiden kunto tarkastaa säännöllisesti ja erityisesti runsaslumisten talvien jälkeen.
 

4. Muiden kattotuotteiden suojaamisen unohtaminen

Oikein valittu ja asennettu lumieste suojaa kiinteistön ympäristössä liikkuvien lisäksi myös katolla olevia muita osia, jotka eivät lumen kuormaa kestä. Lumi pakkautuu herkästi katon laitteisiin, joten vaara laitteiden rikkoutumiseen on suuri. On erityisen tärkeää, että lumiesteillä suojataan muun muassa seinätikkaat, lapetikkaat, aurinkopaneelit, kattoikkunat, hajutorvet ja piiput. Jalkarännejä ei myöskään nykymääräysten valossa hyväksytä lumiesteiksi, joten tällainenkin kate tarvitsee lumiesteet.

Lumiesteillä on tärkeä tehtävä kiinteistön ympäristön turvaamisessa. Sen vuoksi ne tulee suunnitella määräykset ja kiinteistön tarve huomioiden, niiden kunto tulee tarkastaa säännöllisesti ja puutteet korjata hyvissä ajoin ennen talvea. Käänny asiantuntijoiden puoleen, mikäli haluat tarkistaa kattoturvasi kunnon helposti ja vaivattomasti.

Asiakaskokemus: Määräykset täyttävät lumiesteet turvaavat Ketovuorten pihan

Tiilikaton puhdistuksen jälkeen lumimassat eivät enää pysyneet Ketovuorten katolla kuten ennen. Niinpä pariskunta päätti suojata asuinympäristönsä putoavalta lumelta kunnon lumiestein.

”Enää ei tarvitse kahlata Kiinan muurin kokoisen lumikasan yli aamuisin.”

Laita kattoturva kuntoon - Jätä yhteydeottopyyntö

Me Sadexilla olemme vuosikymmenten saatossa erikoistuneet kattoturvan kehittämiseen ja nousemme katolle mielellämme puolestasi.

 
Päivitetty
28.9.2020