Vaikuta lämmityskustannuksiin kattoremontin yhteydessä

Helposti ajatellaan, että kattoremontti on vain vuotavan ja huonokuntoisen katon vaihtamista. On kuitenkin hyvä muistaa tässä kohtaa tarkistaa, tarvitaanko välikatolla myös lisälämmöneristystä. Nyt jos koskaan siihen on oiva tilaisuus. Varsinkin vanhemmissa taloissa, joissa katto saattaa jo vuotaa, ollaan yläpohjan lämmöneristepaksuuksissa vielä kaukana nykystandardeista ja vanhat eristeet ovat saattaneet painua myös kasaan. Huomattavaa on, että hyvässä tapauksessa lisälämmöneristys kattoremontin yhteydessä maksaa itsensä jopa 2-3 vuodessa takaisin.

Yläpohjassa eristäminen on energiatehokkuuden kannalta erityisen kannattavaa. Lämmin ilma nousee aina rakennuksen yläosaan, joten jos talon yläpohjan eristekerros on riittämätön, sen kautta johtuu paljon lämpöä hukkaan. Jos siis yläpohjassa on riittävän paksu eristekerros, ei lämpö karkaa harakoille. Nykyisillä malleilla eristekerroksen keskipaksuus on jo puoli metriä.

Kun katto ei enää täytä sille asetettuja odotuksia ja vaatimuksia, on aika ryhtyä kattoremonttiin. Kun katto ei enää täytä sille asetettuja odotuksia ja vaatimuksia, on aika ryhtyä kattoremonttiin. 

Talojen energiatehokkuutta on parannettava

Kotimainen rakennuskanta kasvoi muuttoliikkeen ja kaupungistumisen kautta nopeasti 1950-1970-luvuilla ja tämän aikakauden rakennukset ovat melkoisia energiasyöppöjä. Tuohon aikaan rakennettujen talojen energiatehokkuus perustui aikakauden ohjearvoihin. Tyypillisimmillään eli keskimäärin lisälämmöneristystä tarvitaan 1940-1970-luvun taloihin noin 300 mm lisää, jotta päästään vuoden 2012 määräysten tasolle U-arvojen suhteen (0,09).

Ympäristöministeriön mukaan rakennuksen energiatehokkuutta on lain mukaan parannettava luvanvaraisen korjauksen yhteydessä aina, kun se on toiminnallisesti, teknisesti ja taloudellisesti järkevää (ks. YMa 4/13, ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä). Korjaustoimenpiteet voivat kohdistua esimerkiksi rakennuksen teknisiin järjestelmiin, rakenteisiin tai rakennusosiin.

U-arvovaatimukset

Energiatehokkuusvaatimukset riippuvat paljolti korjauskohteesta ja korjausten laajuudesta. Vaihtoehtona on parantaa energiatehokkuutta rakennusosittain, esimerkiksi yläpohjarakenteissa, rakenteen lämmönläpäisykerrointa eli U-arvoa parantamalla. Yläpohjarakenteissa on noudatettava alla mainittuja U-arvo ja korjausvaatimuksia (Ympäristöministeriön asetuksen (YMa 4/13) mukaan).

Yläpohjan korjauksen U-arvovaatimukset:

  1. Alkuperäinen U-arvo x 0,5, mutta kuitenkin U-arvo enintään 0,09 W/m2 K
  2. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä kuten kohdassa 1, mutta U-arvo vähintään 0,60 W/m2 K tai parempi.
Katon lisäeristystarpeet kannattaa tarkistaa kattoremontin yhteydessä.Katon lisäeristystarpeet kannattaa tarkistaa kattoremontin yhteydessä.

Talosi U-arvo voidaan selvittää rakennuksen ajantasaisista piirustuksista ja asiakirjoista sekä rakennusluvan myöntämisen aikaan voimassa olleista rakennusmääräyksistä. Mikäli esimerkiksi asiakirjat ovat puutteellisia tai niitä ei ole, voidaan käyttää myös Ympäristöministeriön julkaisua "Tyypillisiä olemassa olevien vanhojen rakennusten alkuperäisiä suunnitteluarvoja", josta löytyvät U-arvot rakennusvuoden mukaan.

Vaihda ajoissa!

Talon rakentamisvuosi on jo hyvä indikaattori katon kunnon tarkastamiselle. Jos katolla esiintyy jo todellisia ongelmia, on katon kuntotarkastus todennäköisesti laiminlyöty ja ollaan jo myöhässä. Jos katollasi on vielä varttilevyä, kannattaa katon kunto tarkistuttaa. Varttikatteen vaihtaminen on aina hyvä jättää ammattilaisille jo asbestikaton asianmukaisen hävittämisenkin takia.

Kun katto vuotaa ja tulevia korjaustarpeita vasta mietitään, ovat näkymättömissä olevat rakenteet joutuneen jo tihkuvan veden armoille. Vuotava katto on saattanut aiheuttaa lämmöneristeisiin tai yläpohjan rakenteisiin mikrobikasvustoa, vaikka materiaalit näyttäisivätkin kuivilta. Tähän voi vuodon lisäksi olla syynä myös huono yläpohjan tuulettuminen.

Yleisimpiä vesikattojen ongelmia

  • aluskatteen repeäminen
  • yläpohjan heikko tuuletus
  • tuuletusrakojen tukkiminen
  • naulojen nouseminen
  • läpivientien vuotaminen
  • hormiliittymien vuotaminen
  • harjatiivisteiden puuttuminen

Kaikki viat eivät suinkaan näy pintapuolelle, vaan tarkastus on hyvä tehdä myös sisäpuolella. Siksi vanhemmissa taloissa, joissa on alkuperäinen katto, kannattaa katon kuntotarkastus tehdä, jolloin piiloviatkin havaitaan. Erityisesti mikäli yläpohjassa näkyy hometta, vuotojälkiä, tummentumia tai tuntuu homeen hajua, kannattaa käyttää ammattitaitoista kuntotarkastajaa tilanteen arvioimiseen.

Jos harkitset kattoremonttia, voit pyytää myös Ruukin Kattomestaria käymään. Arviokäynnillä Ruukin kattomestari tarkistaa kattosi tilan, kartoittaa korjaustarpeet sekä tekee tarjouksen kattoremontista Ruukin asentamana.

Etsi alueesi kattomestari

Ruukin kattoremonteissa tuuletus järjestetään toimivalla, kuvan mukaisella tavalla.Ruukin kattoremonteissa tuuletus järjestetään toimivalla, kuvan mukaisella tavalla.

Muista!

Jos jätät välikatolla vanhan eristekerroksen uuden alle, on uuden eristeen oltava harvempaa, jotta kosteus pääsee sen läpi eikä kerrosten väliin muodostu höyrynsulkua. Jos siis uusi eriste on tiiviimpää, kerääntyy kosteus uuden eristekerroksen alapintaan, joka saattaa aiheuttaa vaurioita yläpohjaan ajan myötä


Luotettavat teräskatteet ja kattoremontit

Kattoremontin toivoisi aina sujuvan ongelmitta ja ilman yllätyksiä. Toimittajissa on eroja ja on hyvä muistaa, että kokemus tuo varmuutta ja sitähän Ruukilla on, jo yli 60 vuoden ajalta. Ruukki tarjoaa ainoana toimittajana takuun koko kattopaketille.

Laske hinta-arvio minuutissa
 

Nosta kotisi arvoa

Katteen vaihtaminen ja eristepaksuuksien tarkastaminen tekee talon julkisivulle ja energiatehokkuudelle yllättävän paljon asiaa. Kunnon katteen alla rakenteet ja villat pysyvät kunnossa. Tätä kautta talon kunto pysyy hyvänä ja omistajan omaisuuden arvo kasvaa – puhumattakaan esteettisestä näkökulmasta tai energiatehokkuudesta. Hyvissä ajoin tehty kattoremontti pitää tulevaisuudessa talosi muut rakenteet kunnossa.

Ruukki_talvi_750x200
 
Päivitetty
31.8.2021