Öljylämmityksestä pakolla luopuminen ajaisi öljylämmittäjät ahtaalle

Ilmat kylmenevät hiljalleen ja tuleva lämmityskausi on pian taas käsillä. Öljylämmittäjät ovat huolestuneita hallitusohjelman esityksestä, jossa tavoitteena on asteittain luopua öljyn käytöstä lämmityksessä 2030-luvun alkuun mennessä. Tiukka aikataulu aiheuttaa kohtuuttoman paineen öljylämmittäjille, joista enemmistö on jo eläkeiässä. Monella varat eivät riitä vaadittuun remonttiin.

saatokuva_1920x1080


Harvaan asutussa ja ankaran ilmaston maassa järkeviä vaihtoehtoja öljylämmitykselle on kaikissa kohteissa vaikea löytää. Mikäli lämmitysjärjestelmän haluaa vaihtaa, maksaa se keskimäärin 10 000 – 20 000 euroa. Hintaan vaikuttavat muun muassa talon ikä ja koko sekä se, mihin lämmitysmuotoon siirrytään. Vertailun vuoksi öljylämmityksen kunnostaminen energiatehokkaammaksi maksaa keskimäärin 5500 euroa. Jo polttimen uusimisella ja kattilan huoltamisella saadaan parannettua energiatehokkuutta ja vähennettyä päästöjä.

– Kohtuullisempi tapa vähentää öljylämmityksen ympäristövaikutuksia on biopolttoöljyn saatavuuden parantaminen ja öljy-hybridilämmitysjärjestelmien määrän lisääminen. Näitä molempia edistävät Höylä IV -energiatehokkuussopimus. Hallituksen lupaamat avustukset öljylämmityksestä luopumiseen eivät kuitenkaan riitä kattamaan öljylämmittäjien niskaan kaatuvia energiaremontteja, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen Lämmitysenergia Yhdistyksestä.
 

Öljylämmitys on ensisijaisena lämmitysjärjestelmänä noin 130 000 suomalaiskodissa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 50 000 asunnossa on jo siirrytty muihin lämmitysmuotoihin. Nykyvauhdilla viimeinen öljykattila sammuu vuonna 2045.

– Öljylämmitettävien talojen kanta pienenee jatkuvasti vapaa- ja markkinaehtoisesti, esimerkiksi silloin, kun kiinteistöt vaihtavat omistajaa. Lisäksi öljylämmittäjistä n. 20 prosenttia suunnittelee jo muutoinkin rinnakkaisen lämmitysjärjestelmän hankintaa. Siksi öljylämmityksestä luopumisen pakon sijaan avustuksia tulisi kohdistaa öljylämmityksen muuntamiseksi hybridilämmitykseksi, jossa hyödynnetään auringosta, ilmasta tai maaperästä saatavaa lämpöenergiaa öljylämmityksen rinnalla, Otronen kertoo.

 

Biopolttoöljyllä vähemmän päästöjä

Helpoin tapa tehdä öljylämmittämisestä ympäristömyönteisempää on panostaa biopolttoaineisiin. Tällä hetkellä öljylämmityksessä keskitytäänkin biopolttoaineen saatavuuden parantamiseen, jota edistetään Höylä IV -energiatehokkuussopimuksella. Biopolttoöljyn jakeluvelvoite alkaa vuonna 2021.

oljylammitys5

– Tavoitteena on, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä on käytössä myös uusiutuvaa energiaa Höylä IV -sopimuskauden päättyessä vuonna 2025. Uusiutuvaan nestemäiseen polttoaineeseen perustuva vesikiertoinen öljylämmitysjärjestelmä on jo olemassa ja antaa näin hyvät mahdollisuudet käyttää rinnalla uusiutuvan energian vaihtoehtoja, kertoo Eero Otronen LEY:stä.

Uusiutuvat lämmityspolttoaineet ja rinnakkaiset lämmitysratkaisut tekevät öljylämmityksestä kilpailukykyisen vaihtoehdon niin tänään kuin myös tulevaisuudessa. Biopolttoaineen käytön lisäksi esimerkiksi aurinkokeräinten tai ilma-vesilämpöpumpun yhdistäminen öljylämmityksen rinnalle antaa asukkaalle mahdollisuuden hyödyntää kulloinkin tehokkainta ja edullisinta lämmönlähdettä tilanteen mukaan.

– Päästötavoitteiden saavuttamista edesauttaisi myös reilumpi bio-osuuden kasvattaminen sekä sen huomioiminen kuluttajan lompakolle. Käytettävästä polttoaineesta esimerkiksi kolmasosa tai puolet voisi olla uusiutuvaa komponenttia. Tällöin verotuksen tulisi koskea vain käytettyä fossiilisen polttoöljyn osaa. Siten valtio tukisi öljylämmittämisestä luopumisen sijaan öljylämmittämisen päästöjen vähenemistä. Asukas saisi sitä suuremman hyödyn, mitä suuremmassa määrin hän käyttäisi lämmityksessään uusiutuvaa. Päästöt hyvin todennäköisesti vähenisivät verotusmuutoksen mukaisesti, Otronen päättää.

 
Päivitetty
21.9.2020