”Vaativa kohteemme ei olisi onnistunut ilman Doventus Oy:n asiantuntemusta”

Asiakastarina: Lue, kuinka Antin ja Päivin perheen visiot yksilöllisestä omakotitalosta toteutuivat inspiraatiokuvista valmiiksi unelmien kodiksi Espoossa. Laadukkaalla pääsuunnittelijan johtamalla kokonaissuunnittelutyöllä ja asiantuntevalla projektinjohdolla oli suuri merkitys arkkitehtonisesti ja rakennusteknisesti korkeatasoisen sekä budjetin mukaisen lopputuloksen saavuttamisessa.

© Doventus Oy

”Etsimme muutama vuosi sitten palveluntarjoajaa yksilöllisen omakotitalon suunnittelemiseksi Espooseen. Meillä oli tontti valmiina ja selkeä visio kohteesta, mutta ei aikaisempaa kokemusta rakennuttamisesta.

Kumppanin valinnassa pidimme tärkeänä aikaisempaa kokemusta ja referenssejä vaativista yksilöllisistä kohteista sekä aitoa kiinnostusta asiakkaan tavoitteista. Halusimme myös saada kaiken tarpeellisen suunnittelun sekä rakennuttamis- ja valvontapalvelut samasta paikasta, jotta eri osapuolten yhteistyö sujuisi saumattomasti.
 

"Meillä oli tontti valmiina ja selkeä visio kohteesta, mutta ei aikaisempaa kokemusta rakennuttamisesta."

Tapasimme SAFA arkkitehti Tero Seppäsen ja olimme heti ensi tapaamisella vaikuttuneita ammattimaisesta ja asiakkaan tarpeet huomioivasta lähestymistavasta. Saimme nopeasti käsityksen Doventuksen palveluvalikoiman laajuudesta ja aikaisemmasta kokemuksesta. Yhteistyökumppanin valinta oli pian selvä, ja pääsimme aloittamaan yksilöllisen arkkitehtisuunnittelun nopealla aikataululla, vaikka meillä ei itse projektin osalta kiire ollutkaan.

Jätä Doventukselle yhteydenottopyyntö

Tero Seppänen, arkkitehti SAFA, toimitusjohtaja, Doventus OyTero Seppänen, arkkitehti SAFA, toimitusjohtaja, Doventus Oy
© Doventus Oy

Olimme keränneet inspiraatiokuvia talon tyylimaailmasta, ja Tero pääsi hyvin nopeasti samalle aaltopituudelle toiveistamme. Ensimmäisten arkkitehtiluonnosten valmistuttua meille tuli heti tunne, että tarpeitamme oli kuunneltu ja ehdotetut ratkaisut olivat hyvin linjassa tavoitteidemme kanssa. Yksilöllisten arkkitehtisuunnitelmien valmistuttua pääsimme sujuvasti siirtymään muihin suunnitelmiin.
 

"Olimme keränneet inspiraatiokuvia talon tyylimaailmasta, ja Tero pääsi hyvin nopeasti samalle aaltopituudelle toiveistamme."

Meille oli tärkeää, että koko suunnittelutiimi tunsi toisensa ja oli tottunut työskentelemään yhdessä. Halusimme saumattoman suunnittelukokonaisuuden, jonka perusteella olisi helppo päästä kilpailuttamaan urakoitsijoita ja toteuttamaan varsinaista rakennusvaihetta.

Lue myös: Pääsuunnittelija on rakennuttajan luottohenkilö

DSC06981a_copy

Käytimme Doventuksen suunnittelupalveluita laajasti arkkitehti- ja rakennesuunnitelmista aina yksityiskohtaiseen valaistus-, sisustus- ja pihasuunnitteluun asti. Halusimme, että suunnitelmat muodostaisivat selkeän kokonaisuuden ilman aukkoja tai ristiriitaisuuksia.

Eri suunnittelijoiden kanssa asiointi oli hyvin sujuvaa, ja koimme, että suunnitelmat todella tehtiin meitä varten toiveidemme mukaisesti. Huolellisen suunnittelun jälkeen rakennusluvan saaminen oli helppoa ja kesti vain muutaman viikon.
 

"Huolellisen suunnittelun jälkeen rakennusluvan saaminen oli helppoa ja kesti vain muutaman viikon."

Suunnitteluvaiheen jälkeen saimme apua myös rakennusurakan kilpailuttamisessa ja valvonnassa. Doventuksen asiantuntemuksen avulla urakoitsijaehdokkaita oli helppo haastatella, joten heidän kyvyistään ja heikkouksistaan saatiin nopeasti hyvä käsitys. Halusimme ehdottomasti suunnitelmat laatineen arkkitehtitoimiston olevan mukana myös rakennuttamis- ja valvontavaiheessa, jotta eri osapuolet toimivat yhteisymmärryksessä ja suunnitelmat siirtyvät aukottomasti toteutukseen.

Arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy tarjoaa monipuolisesti rakentamisen suunnittelu-, projektinjohto- ja valvontapalveluja. Ota yhteyttä!

© Doventus Oy

Doventuksen rakennuttajakonsultin palvelu oli meille erittäin arvokas apu urakkaneuvottelu- ja valvontavaiheissa. Pystyimme luottamaan rakennuttajakonsultin ammattitaitoon koko rakennusvaiheen ajan tuntien, että korkeasta vaatimustasostamme selkeästi haluttiin pitää kiinni. Sidoimme myös kaikki urakoitsijoiden maksut valvojamme hyväksymiin työvaiheisiin, mikä selkeytti urakkaa ja varmisti, että pysyimme suunnitteluvaiheen jälkeen laaditussa budjetissa erittäin hyvin.
 

"Pysyimme suunnitteluvaiheen jälkeen laaditussa budjetissa erittäin hyvin."

Rakennusvaiheessa koko suunnittelutiimin asiantuntemus oli helposti saatavilla ja pienet suunnitelmamuutokset oli helppo viedä läpi toteutukseen saakka. Koko urakan aikana ja erityisesti viimeistelyvaiheessa oli varmasti myös urakoitsijalle selkeää, että paikalle oli helppo kutsua eri suunnittelijat varmistamaan yksityiskohtien halutunlainen toteuttaminen.

© Doventus Oy

Hyödynsimme Doventuksen palveluita varsin laajasti ja mielestämme saimme erinomaista vastinetta palkkioille. Vaativa kohteemme ei olisi onnistunut ilman Doventuksen asiantuntemusta ja kiinnostusta tavoitteistamme.

Olemme erittäin tyytyväisiä Doventuksen kokonaisvaltaiseen ja laadukkaaseen palveluvalikoimaan ja voimme lämpimästi suositella heidän palveluitaan muille vastaavaa projektia suunnitteleville.”

Haluatko lisätietoa? Jätä Doventukselle yhteydenottopyyntö!

”Hyvä arkkitehtuuri syntyy kauneuden, toiminnallisuuden ja lujuuden leikkauspisteessä”

Doventus Oy on monialainen arkkitehti- ja insinööritoimisto, joka on luotettavasti jo vuodesta 2003 asti tarjonnut suunnittelu-, projektinjohto- ja valvontapalveluja vaativille asiakkaille. Doventus vie alaa rohkeasti eteenpäin asiakkaita kuunnellen, uutta kehittäen ja laatua tuottaen. Kaiken toiminnan ydin on tyytyväinen asiakas.
− Onnistumme, kun asiakkaamme onnistuu, Tero Seppänen kiteyttää.
  
Asiakasta_kuuntelevaa_ark
 
Päivitetty
5.10.2022