3 Rakennussuunnittelu

3.2 Rakennusvaihe


Huonosti tehtyyn työhön kuluu saman verran aikaa kuin hyvin tehtyyn. Laatuun kannattaa siis kiinnittää huomiota ja rakentamisen lopullinen laatu määräytyykin työmaalla. Suunnittelijat ovat tehneet parhaansa, on valittu hyvä urakoitsija ja kaiken pitäisi siis olla kunnossa. Suunnitelmien väärä tulkinta, kiire, välinpitämättömyys, liian halpa hinta, työmaan huono ilmapiiri, urakoitsijoiden välinen eripura ym. ym. ovat syitä, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen lopulliseen laatuun. Nämäkin asiat rakentajan pitää osata huomioida.


3.2.6 Työmaan valvonta
Miten tulee valvoa urakoitsijoiden tai rakennusmiesten töitä? Tavalliselle rakentajalle tämä voi olla liian kova urakka, kun vielä joutuu itse osallistumaan erinäisiin töihin. Joissakin tapauksissa on edullisempaa antaa valvonta ammattilaisen tehtäväksi ja yrittää itse tehdä mahdollisimman paljon töitä omassa leipätyössään. Tämä on monesti todettu parhaaksi ratkaisuksi. Tätäkään ei tietysti voi yleistää. Joillakin on taito viedä töitä eteenpäin alaa sen paremmin tuntematta. Vertailemalla eri rakentajien kokemuksia, havaitaan että osallistumalla itse työhön, voidaan kustannuksissa säästää merkittäviä summia. Tämä edellyttää rakentajalta kuitenkin suurta työpanosta. Jos vältytään merkittäviltä työvirheiltä, säästö on moninkertainen. Talon myyntitilanteessa, vaikka rakennuksesta suoritetaan kuntotarkastus asuntokauppaa varten, saattaa silti löytyä virheitä, joiden korjaaminen tai mahdolliset arvonalennukset maksavat puolet kauppahinnasta. Tässä on syy, miksi kannattaa maksaa ammattilaisille vähän enemmän ja itse keskittyä siihen mihin pystyy. Pitää muistaa, että rakentamisen jälkeenkin on olemassa elämää. Nolointa on, kun kovan ponnistuksen jälkeen perhe hajoaa tai rakentaja heittäytyy laakereilleen juuri kun pitäisi aloittaa uusi elämä uudessa talossa.
3.2.6.1 Miksi työtä pitää valvoa
Työmaavalvonnalla on tarkoitus varmistaa sekä urakoitsijoiden työsuoritusten sopimuksenmukaisuus, että työn laatu. Pitää muistaa, että kun sopimus on tehty, sitä ei saa rakennuttajan taholta ilman urakoitsijan suostumusta muuttaa. Urakoitsija voi muuttaa työmenetelmiä, jos työtulos on vähintään yhtä hyvä kuin on tarkoitettu. Valvontaa ja työmaan vastaavan mestarin tehtäviä ei pidä yhdistää mikäli kohde urakoidaan ja urakoitsija asettaa vastaavan mestarin. Jos vastaavan mestarin palkkaa rakennuttaja itse, ovat rakennuttajan ja mestarin intressit samansuuntaiset ja töiden yhdistäminen voi onnistua. Kuitenkin kaikessa työssä pätee sääntö, että vaikka olisit miten tarkka niin aina kaksi silmäparia näkee paremmin ja enemmän kuin yksi.
Valvonta-aineistona ovat suunnitelmat, työselitykset, urakkasopimukset ja muut hankkeen aikana syntyneet asiakirjat. Valvonta sisältää teknisen, taloudellisen, ja ajallisen valvonnan työmaalla. Tekninen valvonta kohdistuu kaikkeen urakoitsijan toimintaan työmaalla. Työmaavalvonnan kaikilla osaalueilla on pyrittävä mahdollisimman kattavaan ja ennakoivaan toimintaan rakennuttajan ja tulevan asukkaan edun varmistamiseksi.

3.2.6.2 Valvontaan kuuluvia tehtäviä Valvojan on perehdyttävä hyvin urakka-asiakirjoihin ja suunnitelmiin, jotta hänelle ...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
1.6.2012