3 Rakennussuunnittelu

3.2 Rakennusvaihe


Kukin meistä tekee lähes päivittäin sopimuksia, useimmiten huomaamattaan. Sopimukset syntyvät lähes puheitta, lähinnä päivittäiset kohteliaisuudet vaihdetaan; hei, kiitos ja näkemiin. Kirjallisen rakennusurakan tekemistä ei voi kuitenkaan verrata päivittäistavaroiden ostamiseen ilman kirjallista sopimusta. Sopimuksen tekemiseen ei voi suhtautua ylimalkaisesti. Se on asiakirja, joka kertoo, mitä molemmat osapuolet ovat tarkoittaneet sopiessaan rakentamisesta.


3.2.4 Urakkasopimus
Rakennushankkeen toteutuksen juridinen ohjaus toteutetaan hankinta- ja urakkasopimusten teolla ja valvonnalla. Rakentamisen toteutuksessa eri osapuolten vastuut ja velvoitteet määräytyvät pääosin sopimusvastuun perusteella. Sopimusvastuussa sopijapuolen on täytettävä ne velvollisuudet, joihin tämä on sopimuksessa sitoutunut. On tärkeää muistaa, että sopimus aiheuttaa velvollisuuksia myös rakennuttajalle.
Sopimusvastuu syntyy sopimuksen aiheuttaman velvollisuuden laiminlyömisen perusteella. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki rakentamista koskevat ja siihen liittyvät sopimukset tehdään kirjallisina ja riittävän yksityiskohtaisina. Tähdennämme, että suullinenkin sopimus on pätevä, mutta suullinen sopiminen ei ole suositeltavaa, koska siihen sisältyy runsaasti epävarmuustekijöitä varsinkin näyttökysymysten osalta.
3.2.4.1 Kuluttajansuojalaki täydentää
sopimusehtoja Sopimuksen perusteella syntyvän sopimusvastuun ohella on huomattava, että kun yksityinen kuluttaja tekee hankintasopimuksen talopaketin toimittamisesta tai urakkasopimuksen talon rakentamisesta elinkeinonharjoittajan kanssa, sovelletaan heidän väliseen suhteeseen sopimusehtojen lisäksi myös kuluttajansuojalakia.
Kuluttaja-asiamies on neuvotellut eri alojen järjestöjen kanssa yleisiä vakiosopimusehtoja, joita jäsenyritykset käyttävät kuluttajien kanssa tehtävissä sopimuksissa. Sopimusehtoja saa alan järjestöiltä. Pienrakentajaa koskevia asiakirjoja ovat mm.
– Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot.
– Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot, RYS-9 1998, sopimuslomake ja tarjouslomake liitteineen on tilattavissa www.stul.fi/ kuluttaja/kulu_2.htm.
Rakennusurakkasopimus on sopimustyyppinä varsin monimutkainen. Mielestämme rakennusurakkasopimusasioissa on aina syytä ja kokonaistaloudellisesti edullista käyttää asiantuntijaa apuna. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus käsittää sopimusasiakirjojen mukaisen työn tekemisen sekä sen luovuttamisen rakennuttajalle ennalta määrättynä aikana. Taloelementtien toimituksessa ja rakennusurakassa on kuluttajansuojalain mukaan tapahtunut virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovituksi. Tässä tapauksessa pienempikin urakka, osaurakka, on tällainen urakka.

3.2.4.2 Urakkasopimuksen tarkoitus Urakkasopimuksen tai -sopimusten tekemisen tarkoituksena on sopia kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti teknis...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
1.6.2012