3 Rakennussuunnittelu

3.1 Suunnitteluvaihe


Toimivuuden ja miellyttävän ulkonäön lisäksi rakennuksen tulee myös ”pysyä pystyssä”. Tämän on rakennesuunnittelijan tehtävä. Tässä vaiheessa on hyvä myös varmistaa, että pysytään asetetussa kustannustavoitteessa.


On tärkeää, että omakotitalon tuleva omistaja hallitsee suunnittelua yhteistyössä pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Tämän vaiheen jälkeen suunnittelu on käyty kokonaisuudessaan läpi. Pitää aina kuitenkin muistaa muutokset. Ne ovat mahdollisia ja suunnitteluvaiheessa ne eivät vielä maksa samalla tavalla kuin rakennusvaiheessa.
3.1.7 Rakennesuunnittelu ja kustannusohjaus (ks. Aloitus)
Arkkitehdin tehdessä luonnossuunnittelua, tulisi rakennesuunnittelijan olla mukana. Kun rakennus on muodoltaan ja rakenteiltaan yksinkertainen, rakennesuunnittelijaa ei paljoa tarvita. Jos taas rakennuksessa on vähänkin enemmän kulmia, nurkkia, pitkiä jännevälejä (pitkiä aukkoja), vinoja kattoja, rakenteellista asiantuntijaa tarvitaan. ”Vanhaan hyvään aikaan” rakennepuoli oli lähes yksistään kirvesmiesten näpeissä. Tänä päivänä puutavaralla on omat lujuusvaatimuksensa ja rakennesuunnittelija määrittää puulle tarvittavan lujuusluokan. Myös betoni- ja teräsrakenteita tarvitaan. Ei ole tarkoituksenmukaista jättää rakennesuunnittelijan panosta käyttämättä ja ottaa itselleen merkittävää vastuuta. Rakennustarkastajat edellyttävät lähes poikkeuksetta rakennesuunnittelijan käyttöä. Se, että joku muu sanoo talon kestävän, ei siirrä vastuuta rakentajalta itseltään. Vain rakennesuunnittelija todella ottaa vastuun talon lujuudesta ja sitä varten tekemistään suunnitelmista.
Arkkitehdin kanssa on yleensä ratkaistu materiaalivalinnat jo hyvin tarkkaan. Talotekniikan suunnittelijat tarvitsevat kuitenkin omille asennuksilleen rakenteiden läpivientejä ja muita asennustiloja. Näiden määrittely tehdään yhteistyössä ja rakennesuunnittelija muuttaa tarvittaessa arkkitehdin esityksiä materiaaleista.
3.1.7.1 Rakennesuunnittelijan tehtävät
Rakennepiirustuksilla ja lujuuslaskelmilla osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys. Niissä esitetään myös lämmön-, kosteuden- ja vedeneristykset. Yleensä jo yksikerroksisista omakotitaloista edellytetään suunnitelmat. Rakennesuunnitteluun omakotitalossa kuuluvat (ks. Lomakearkisto, Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon mukaiset työt.
3.1.7.2 Kuormitusten määrittely
Rakennesuunnittelija määrittää rakenteille tulevat kuormat, joita ovat rakenteiden omat kuormat, käyttöön liittyvät muuttuvat kuormat ja luonnonkuormat, kuten tuuli ja lumikuormat. Jos omistaja tietää johonkin tulevan normaalia enemmän kuormaa, esim. kassakaappi, siitä on ilmoitettava. Rakenteiden tulee kestää lasketuista kuormista aiheutuvat voimat ja rasitukset. Kuormista tulevat voimat täytyy myös johtaa hallitusti perustuksille, jotka siirtävät voimat edelleen ”maapalloon”.
Tarvittavien laskelmien lisäksi rakennesuunnittelija laatii tarvittavat rakennepiirustukset. Rakennus suunnitellaan kestämään vuosikymmeniä. Hyvin rakennetulla rungolla on elinikää lähes ikuisuus. Kun rakennus suunnitellaan muunneltavaksi ja rakenteet sen mukaisiksi, huonejärjestys ei ole sadan vuoden kuluttua entisensä, runko kestää ja rakennus näkee monta sukupolvea. Rakenteelliset korjaukset vanhoissa taloissa tulevat yleensä kaikkein kalleimmiksi. Talotekniikka voidaan uusia ja uusitaankin rakennuksen historian aikana useita kertoja, mutta runkoa ei. Suomessa on taloja, jotka ovat kokeneet esimerkiksi valaistuksen koko kehityksen, päreestä loisteputkiin ja runko on edelleen alkuperäinen.

3.1.7.3 Rakennesuunnittelun toteutus Viimeistään ennen rakennusluvan jättämistä, on paikkakunnan rakennesuunnittelijoil...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
1.6.2012