3 Rakennussuunnittelu

3.1 Suunnitteluvaihe


Kaksi asiaa talossa pitää olla kunnossa. Nämä asiat ovat kunnon katto ja hyvät perustukset. Kun nämä kaksi ovat hyvin rakennettu, talo on lähes ikuinen. Perustusten suunnittelu on kahden eri suunnittelijan yhteistyötä parhaimmillaan; pohjarakennussuunnittelijan ja rakennesuunnittelijan.


Omakotitalojen peruskorjausten yhteydessä tulee merkittävästi esiin kapillaarinousun, salaojituksen puuttumisen tai patolevyn puuttumisen aiheuttamia kosteusongelmia. Ne johtuvat yleensä suunnittelemattomasta perustusrakenteesta. Rakentaja ei ole tiennyt, miten pitää kaikki tehdä oikein. Siksi perustamiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota.
3.1.6 Perustussuunnittelu, pohjarakennussuunnittelu (ks. Perustukset, Aloitus)
Perustussuunnitteluun vaikuttavat rakennuspohjan laatu, valittu perustustapa ja rakennuksesta aiheutuvat kuormat. Rakennuspaikan maaperäolosuhteet on useimmissa tapauksissa selvitettävä. Tonttikohtainen maaperätutkimus, jossa on mukana pintavaaitustiedot, on teetettävä yksityisellä konsultilla. Maaperätutkimus liitetään rakennuslupahakemukseen.
Kaavoitetulla alueella sijaitsevista tonteista voi olla käytettävissä aiemmin tehtyjä pohjatutkimustietoja tai muuten riittävästi tietoa pohjarakenteiden suunnittelua varten. Kuntien myymien kaavoitettujen rakennuspaikkojen pohjatutkimukset on pääosin tehty jo kaavoitusvaiheessa. Ne on kuitenkin usein tehty varman päälle. Silloin, kun maaperä edellyttää raskaan perustamisen, paalutuksen tai merkittävän kevennyksen, kannattaa täydentävän pohjatutkimuksen tekemistä aina miettiä. Rakennesuunnittelija osaa auttaa pohdinnassa. Kun työn voi tehdä yhteistyössä naapuritonttien rakentajien kanssa, siitä tulee edullinen ja todennäköisesti löydetään kevyempi perustamistapa tai ainakin varmistuu, että esitetty perustamistapa on oikea.
Ostettaessa tontti yksityiseltä, on syytä selvittää perustamisolosuhteet ennen kaupan lopullista tekemistä. Yleensä tontti hankitaan jo hankesuunnitteluvaiheen loppupuolella. Lupamahdollisuuden selvittämisen yhteydessä voi keskustella rakennustarkastajan kanssa myös mahdollisista perustamisolosuhteista. Rakennustarkastajilla on yleensä käsitys kuntansa eri alueiden maalajeista. Pitää kuitenkin muistaa, että lupaviranomaiset eivät ole varsinaisia suunnittelijoita, eli heiltä ei pidä edellyttää muuta kuin neuvontaa.
3.1.6.1 Hyvä rakennusmaa kiven alla
Pohjarakennussuunnittelua ei tarvitse tehdä, jos perusmaa tiedetään kantavaksi. Hyvien rakennuspaikkojen ollessa ”loppuun kulutettuja” tai niiden sijaitessa yhteiskunnallisesti väärässä paikassa, yhä useammin talo joudutaan rakentamaan huonosti kantavalle maalle. Enää ei voi myöskään rakentaa joka niemeen ja laaksoon, sillä taajamasäännökset estävät tämän. Tästä syystä pohjarakennus- ja perustamissuunnittelulle on asetettava erityinen paino. Ratkaisun tekemisessä ei riitä tieto, että savi alueella on kovaa. Sen alla voi olla täysin kantamatonta maata.
3.1.6.2 Pohjarakennussuunnittelun tarpeellisuus
Tässä on tarkoituksena selventää pohjarakentamisen ja perustamisen suunnittelun tarpeellisuutta. Pohjatutkimusten tekemisestä ja lausunnosta kannattaa pyytää tarjoukset paikkakunnalla tutkimuksia tehneeltä konsultilta. Hänellä on paikallistuntemusta ja siitä on hyötyä. Pohjarakennussuunnittelija tekee tarvittavat pohjatutkimukset. Hän tekee perustamissuosituksen talolle ja kaivannoille. Pohjavedet ovat usein korkealla ja sen hallitsematon alentaminen aiheuttaa ongelmia jatkossa koko rakennukselle. Toisaalta korkealla oleva pohjavesi aiheuttaa turhaa kosteuspainetta rakenteisiin. Myös näihin asioihin pitää ottaa kantaa, vaikka maaperä sinänsä olisikin kantavaa. Pohjatutkijan lausunnon perusteella rakennesuunnittelija suunnittelee perustukset sellaiseksi, että talo pysyy paikallaan. Hyvin kantavilla maalajeilla rakennesuunnittelun voi tehdä ilman pohjatutkimustakin.

3.1.6.3 Pohjarakennussuunnitelmat Pohjarakennussuunnitelman tulee täyttää sekä rakennuksen käytön että rakentam...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
1.6.2012