3 Rakennussuunnittelu

3.1 Suunnitteluvaihe


Pääsuunnittelijan valinnan jälkeen on hankittava muut suunnittelijat, mikäli pääsuunnittelijan kanssa ei ole sovittu koko kirjosta. Esityksemme eri suunnittelijoista on ryhmittelyn osalta hieman tavanomaisesta poikkeava. Tähän on omat syynsä. Lämmitys ja ilmanvaihto kytkeytyvät nykyisin hyvin läheisesti toisiinsa myös omakotitalossa. Ilmanvaihdolla lämmitetään ja ilmanvaihdosta otetaan lämpöä talteen. Rakentaminen on joukkuelaji, jossa rakennuttajan tehtävänä on toimia managerina tai leaderina tai molempina.


3.1.3 Lämmitys- ja ilmanvaihtosuunnittelu (ks. LVI)
Merkittävä päätös omakotitalon lämmittämisessä on energialähteen valinta. Sen valinnassa pitää ottaa huomioon perheen elämäntavat ja tekninen osaaminen. Ei ole tarkoituksenmukaista valita puuta tai muuta kiinteää polttoainetta, jos perhe on paljon pois kotoa. Jos kaukolämpö on lähellä, ei ole tarkoituksenmukaista mitään muuta lämmitysjärjestelmää edes miettiä, paitsi jos hinnoittelu on tehty omakotitalorakentajalle epäedulliseksi.
3.1.3.1 Lämmitystavan arviointi
Lämmitystavan valinta tulisi tehdä perheen kesken, omien mieltymysten mukaisesti. Kyseessähän on varsin kauaskantoinen ratkaisu, jolla on merkitystä rakennuksen koko käyttöiän ajan sekä asumisviihtyvyyden että asumiskustannusten kannalta. Tärkeimmät valintakriteerit tulisi löytyä omista mieltymyksistä. Eri lämmitysjärjestelmien välillä ei käytännössä ole ratkaisevia kustannuseroja. Korkeampi hankintahinta kompensoituu yleensä takaisin alhaisempina käyttökustannuksina. Ensimmäinen valinta on tehtävä suorasähkölämmityksen ja vesikiertoisen lämmityksen välillä. Mikäli päädytään valitsemaan vesikiertoinen lämmitys, on energiamuoto edelleen vapaasti valittavissa kaikista käytössä olevista. Myös myöhemmät muutokset jäävät tällöin ikäänkuin optioksi. Lämmön jakaminen on seuraava päätös. Useampi kerroksisissa rakennuksissa voidaan myös yhdistää eri jakotapoja. Pohdittavia asioita ovat myös miten lämmitys ja ilmanvaihto sovitetaan yhteen vai suoritetaanko lämmitys pelkästään ilmanvaihdolla. Ilman ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitosta ei nykyisin kannata taloa suunnitella. Nykyaikainen talo vaatii kunnon ilmanvaihdon. Ilmanvaihdolla hukataan merkittävä määrä energiaa, ellei asiaa huomioida.
3.1.3.2 Asioiden huomioiminen suunnittelijan kanssa
Taloista pitää tehdä ilmatiiviitä. Hallitsemattoman ilmavuodon kuluttama energia on erittäin suuri, kun talon tiiviys on huono. Seinien U-arvolla ei ole energiankulutuksen kokonaisuuteen kovin suurta merkitystä, jos rakenne vuotaa. Tästä syystä asiaan on paneuduttava myös lämmitys- ja ilmanvaihtosuunnittelussa.
Hyvin valittu suunnittelija on tekniikan onnistumisen kannalta ratkaiseva. Liitetiedostossa on tarjolla suunnittelijan tehtäväluettelo (ks. Lomakearkisto), Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo). Luettelosta on pyritty saamaan lyhyt, sillä suunnittelijan pääasiallinen tehtävä on suunnitella toimiva omakotitalo tekniikan osalta. Luettelo on yhteinen kaiken talotekniikan suunnittelun osalta. Siitä pitää erottaa eri talotekniikan suunnittelijoille kuuluvat tehtävät. Omakotitalon lämmitystekniikan valinta ja suunnittelu eivät ole mikään merkittävä tai ylivoimainen tehtävä. Vääriä valintoja silti voi tulla helppoudesta huolimatta. Mitään järisyttävää uutta tekniikkaa ei pidä ryhtyä ottamaan käyttöön, mutta kuitenkin uusinta hyväksi havaittua tekniikkaa pitää käyttää. Näin vältetään tekniikan uudistamistarve pitkäksi aikaa. Tavoitteena on, että tekniikka ei rakentamisen aikana vanhenisi. Luottakaa siis suunnittelijaan.

3.1.3.3 Mitä päätetään valita Päätetään suunnittelijan kanssa lämmönlähde. Pä...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
1.6.2012