2 Hankesuunnittelu

2.2 Hankkeen selvittäminen


Mitä se maksaa? Monessa ostoksessa ostaja esittää tämän kysymyksen. Jokapäiväisissä ostoksissa löytyy aina vertailukohtia. Leipä maksaa runsaan kolme euroa kilo. Auto maksaa kaksi tai kolmekymmentä tuhatta. Sekin on vielä ymmärrettävä summa. Siinä vaiheessa, kun vuosipalkan suuruus ylitetään, normaalilta ihmiseltä häviää rahan merkittävyyden taju. Ei enää ymmärretä, mitä kaksisataatuhatta merkitsee. Tästä rakentamisen kustannuksissa on kyse. Pitää tajuta rahan arvo.


Mikä on sadantuhannen merkitys normaalin suomalaisen perheen taloudessa? Sen käyttäminen rakentamiseen on oltava hallittua. Tärkeintä on saada suunniteltu kustannusarvio pitämään, mieluummin vähän alittumaan. Toteutus ei onnistu, jos kustannukset ylittyvät. Jos arvio ylittyy viisi prosenttia, rahaa tarvitaan 10.000 € lisää. Melkoinen raha irrottaa normaalista elämästä tai pyytää pankista lisää.
2.2.7 Kustannustavoite (ks. Kustannusarvio)
Kustannustavoitteiden asettamisella pyritään ohjaamaan ja hallitsemaan rakentamiskustannuksia sekä rakennuksen käyttöönoton jälkeisiä ylläpitokustannuksia. Paras tulos saavutetaan, kun kustannustavoitteet asetetaan sekä investoitavalle summalle että ylläpitokustannuksille. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmää valittaessa ei välttämättä kannata valita halvinta investointia, vaan on huomioitava myös lämmityskustannukset vähintään 15 vuotta eteenpäin. Kustannustavoitteen asettaminen on merkittävä osa kustannussuunnittelua. Tavoitteena on hallita ja ohjata rakennuskustannuksia ja ylläpitokustannuksia koko prosessin ajan ja estää tarpeettomien kustannusten syntyminen.
2.2.7.1 Kustannustavoitteeseen vaikuttavat tekijät
Omakotitalon kokonaishintaan vaikuttavat neliömäärä, huonetilaohjelma, materiaalivalinnat, paikkakunta, rakennuspaikka, rakennusajankohta, asuntolainan korko, rakennustapa yms. asiat. Toisin sanoen kaikki valinnat, jotka on tehty jo tarpeen ja hankkeen selvittämisen aikana. Näiden perusteella rakennuskustannuksille määrätään kustannuspuite. Hyvällä kustannusohjauksella päästään hyvin lähelle lopullista hintaa, kunhan pidetään kiinni asetetuista tavoitteista. Ei pidä ihastua kesken rakentamisen ”kullattuihin” tuotteisiin, jos niitä ei ole alkuvaiheessakaan laskettu kustannuksiin mukaan. Lopulliset kustannukset selviävät vasta, kun talo on täysin valmis. Lähelle todellista hintaa päästään kuitenkin hyvän kustannusarvion avulla.
2.2.7.2 Kustannustavoitteen merkitys
Pientalon kustannusarvio on rakennushankkeen kustannusten kokonaisarvio, johon perustuvat niin hankepäätös kuin tarvittavan lainoituksen määrän laskeminenkin. Onkin tärkeää, että kustannusarvio on luotettava. Pienempiin kokonaisuuksiin ja kustannuspaikkoihin jaettuna kustannusarvio helpottaa rahan käytön ja kustannusten toteutumisen seurantaa koko hankkeen ajan. Tästä on esimerkki (ks. Lomakearkisto), Omakotitalon kustannusten muodostuminen. Taulukko perustuu Koti-Optimi -ohjelmalla tehtyyn kustannusarvioon ja siitä saatuun rakennusosajakoon sekä muihin kustannuksiin. Taulukkoon on lisättävä kaikki tiedossa olevat muut kustannukset. Laskelma on hankkeen kokonaisbudjetti.

2.2.7.3 Kustannusten arvioiminen Viimeistään nyt kannattaa laskea kustannukset Koti- Optimi -kustannusarvio-ohjelmalla. Tehtäv...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
1.6.2012