Haja-asutusalueiden jätevesiremontit ovat jo myöhässä

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien tuli olla kunnossa viime vuonna. Useamman kerran muuttunut jätevesiasetus koskee etenkin, jos kiinteistö on enintään sadan metrin etäisyydellä vesialueista tai pohjavesialueella. Näiden kiinteistöjen piti täyttää puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä.

Keväällä 2017 hyväksytty laki on oleellisesti lievennetty versio aiemmista yrityksistä. Laki astui voimaan 3.4.2017

Vuoden 2017 jätevesilainsäädännön muutosten yhteydessä jätevesiasetuksesta siirtyi paljon kohtia lakitasolle eli ympäristönsuojelulakiin. Järjestelmien rakentamisessa ja saneeraamisessa tulee ottaa huomioon myös kuntakohtaiset määräykset, jotka vaihtelevat paljon kunnittain. Jokaisessa kunnassa on rakennusjärjestys ja noin puolessa Suomen kunnissa on ympäristönsuojelumääräykset, joissa on kuntakohtaisia määräyksiä mm. jätevesien käsittelystä. 

Jätevesijärjestelmän pitää olla kaikilla kunnossa

On kuitenkin syytä muistaa, että vaikka kiinteistö ei kuuluisi määräajan puitteissa kunnostettavien kiinteistöjen joukkoon, vesilaki ja muut ympäristön suojelua koskevat lait ovat edelleen voimassa. Olemassa olevat jäteveden käsittelyjärjestelmät on myös pidettävä toimintakunnossa ja korjattava tarvittaessa, vaikka parannuksia ei edellytetäkään.

Kun kiinteistön varustetaso tai veden käyttö muuttuu, hankitaan käyttövedenlämmitin, pyykin- tai astianpesukone, uusitaan putkistoja yms., niin samassa yhteydessä päivitetään jätevesijärjestelmä vastaamaan uutta tilannetta. Jos kiinteistössä tehdään kaivuutöitä edellyttävä piharemontti tai salaoja- ja sadevesijärjestelmät uusitaan, niin jätevesijärjestelmän saneeraus kannattaa toteuttaa samassa yhteydessä.

”Jätevesiremontilla puhtautta ja mukavuutta itselle ja jälkipolville”

Viisi syytä teettää jätevesiremontti mökillä tai haja-asutusalueella

Puhtaampi ympäristö ja vesistö
Toimiva vesihuolto suojelee mökkisi lähiympäristöä ja samalla hidastat vesistöjen rehevöitymistä ja suojelet kaivovetesi laatua. Kaikkien Uponorin järjestelmien puhdistustehot ylittävät lainsäädännön vaatimukset.

Hajuhaittojen väheneminen
Hyvin toimiva jätevesijärjestelmä ei juuri aiheuta hajuhaittoja. Jos hajuhaittoja ilmenee, syynä voi olla toimimaton tuuletus tai tukkeumat. Joissain tapauksissa, kun järjestelmä on vanha, ainoa ratkaisu hajuhaittojen poistoon on koko jätevesijärjestelmän uusiminen.

Kiinteistön arvo nousee
Laadukas jätevesijärjestelmä on investointi, joka maksaa itsensä takaisin ja nostaa kiinteistösi arvoa. Myös tulevat asukkaat arvostavat nykyaikaista ja toimintavarmaa jätevesijärjestelmää.

Jätevesiasetuksen vaatimukset
Kun rakennus sijaitsee enintään 100 m vesistöstä tai kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankinnan pohjavesialueella, on jätevesijärjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä.

Kustannukset saattavat nousta
Asetettu takaraja remontille on jo ylittynyt ja esimerkiksi suunnittelijoiden työmäärä voi kasvaa ja kustannukset nousevat. Kysynnän kasvu saattaa nostaa myös järjestelmien hintoja tai vaikeuttaa niiden saatavuutta. Myös viranomaisavun saaminen voi pitkittyä remonttien määrän kasvaessa.
 

Voit jättää myös yhteydenottopyynnön


 
Julkaistu
27.5.2020