2 Hankesuunnittelu

2.2 Hankkeen selvittäminen


Rakennuskustannukset ovat vain osa asumisen kokonaiskustannuksista. Rakennuksen käyttökustannukset ovat merkittävästi suurempi kulu. Siitä syystä hankesuunnittelun tässä vaiheessa pitää asettaa tavoitteet ylläpito- ja käyttökustannuksille. Kun ekologia ja käyttökustannusvaatimukset yhdistetään, on lopputulos myös luontoa säästävä. Käyttökustannustavoitteiden asettaminen pitää vaikuttaa suunnitteluun ja rakennusratkaisuihin.


Ekologisesti kestävä rakentaminen alkaa perusteellisesta tarpeiden selvittämisestä. Tarpeet syntyvät toiminnoista. Rakennuskohde tulee määritellä ja mitoittaa kattamaan rakennuksen koko elinkaaren. Elinkaari alkaa toimintojen aiheuttamasta rakentamistarpeesta ja jatkuu suunnittelun, rakentamisen, käytön ja kunnossapidon ajan aina rakennuksen purkamiseen asti. Elinkaaren aikana alkuperäiset toiminnot saattavat muuttua – tarvitaan peruskorjauksia ja -parannuksia. Ekologisesti kestävä rakentaminen edellyttää, että rakennushankkeelle asetetaan koko elinkaarta koskevat tavoitteet sekä ympäristöllisestä että teknistaloudellisesta näkökulmasta. Tavoitteiden toteutuminen varmistetaan hyvällä suunnittelulla, huolellisella rakentamisella ja oikealla käytöllä sekä huoltokirjan mukaisin huolto- ja kunnossapitotoimenpitein.
2.2.3 Ylläpitokustannukset ja vaatimukset (ks. Laskurit)
Elinkaariajattelu on omakotitalon rakentamisessa uudehko näkyviin nostettu ajatus. Esi-isämme osasivat kyllä jo ottaa nämä seikat huomioon, tosin rakennusmateriaalien vähäisyyskin auttoi tässä asiassa. Tänä päivänä näiden asioiden huomioiminen hankesuunnitteluvaiheessa on hankalaa asiaa tuntemattomalle. Kuitenkin asian esille ottaminen vaikuttaa todennäköisesti suunnittelijan ajatteluun. Elinkaarikustannusten huomioon ottaminen saattaa vaikuttaa siten, että rakentaminen on vähän kalliimpaa mutta käyttökustannukset selvästi edullisemmat. Siksi nämä asiat on huomioitava.

2.2.3.1 Ylläpidon tavoitteet suunnittelua varten Suunnittelijat osaavat ottaa asiat huomioon, jos ovat kunnollisia suunnittelijoita. (ks. ...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
1.6.2012