2 Hankesuunnittelu

2.1 Tarpeen selvittäminen


Hankesuunnittelun yhtenä osana on tulevaisuuden arviointi. Tässä osassa vastataan kysymykseen, Mitä tehdään? Nyt ei vielä puhuta omakotitalon rakentamisesta.


Toivottavasti nykytilanne on kuitenkin selkiytynyt. Hankesuunnittelussa käymme läpi myös muita tärkeitä osioita. Niiden avulla pyrimme ohjaamaan teidät oikeille urille. Tavoitteemme ei ole saada kaikista lukijoista uuden omakotitalon rakentajia tai edes remontoijia. Tärkeintä on, että teette asumisenne osalta sellaisen päätöksen, johon olette tyytyväisiä vielä tulevaisuudessakin. Pääasia, että olette onnellinen.
2.1.2 Tulevaisuuden hahmottaminen
Tulevaisuuden arvaaminen on aina hankalaa. Tulevaisuuteen johtaa niin monta eri tietä. Eri reittiä kulkemalla myös lopputulos on erilainen, mutta oikein johdettuna lopputulos on oikea. Rakentamiseen ryhtymistä suunniteltaessa tulevaisuuden hahmottaminen on tärkeää. Uusien tilojen tarve ja laajuus riippuu koko perheen tarpeesta. Hanketta ei missään tapauksessa tule miettiä pelkästään tämän hetkisen tilanteen mukaan. Edellisen artikkelin perusteella olette keskustelleet ja laatineet nykytilaanalyysin. Edelleen kannattaa myös muistaa, ettei tulevaisuuden pohdinta aiheuta kustannuksia, päinvastoin saattaa syntyä jopa säästöä.
2.1.2.1 Tulevaisuuden läpikäynti
Tulevaisuuden läpikäynnin tarkoituksena on koota ja löytää ennusteita, ideoita ja mielikuvia perheen tulevaisuudesta. Tämä siksi, että voitte mahdollisimman tarkkaan huomioida tulevaisuuden ennusteenne mukaan tarvitsemanne tilat ja niiden tason. Uhat ja riskit kartoitetaan perheen toimintaedellytysten varmistamiseksi.
2.1.2.2 Miten asiat käydään läpi?
Kannattaa käyttää hyväksi aiemmin tehtyä nykytilan kartoitusta. Samat asiat vaikuttavat myös tulevaisuudessa ja lisää vaikuttavia tekijöitä on tulossa. Lapset aikuistuvat, vaihtavat koulua, myös vanhempien ikääntyminen kannattaa huomioida. Monta tulevaisuuden tapahtumaa on ennustettavissa. Tulevaisuuden hahmottamiseksi lomakearkistossa on lyhyt muistilista läpi käytävistä asioista (ks. Lomakearkisto).
Oman uuden asunnon hanke on koko perheen yhteinen asia. Perheenjäsenet näkevät tulevaisuutensa erilaisina, vaikka yhteistä tulevaisuutta eletäänkin. Perheen pienimmänkin jäsenen mielipiteet tulisi huomioida hankesuunnittelua tehtäessä.
Koko perheen tulisi keskustella asioista yhdessä. Jokainen perheenjäsen näkee oman tulevaisuutensa erilaisena. Yhteistä tulevaisuutta kuitenkin eletään, kunnes joku perheenjäsenistä muuttaa pois kotoa. On syytä tehdä kunnolliset muistiinpanot, jotta myöhemmässä vaiheessa muistetaan perustelut tehdyille ratkaisuille ja valinnoille. Tulevaisuudesta pitää muistaa, että ystävät vähenevät ja tuttavat lisääntyvät. Lasten harrastukset lisääntyvät myös ja tämä edellyttää melkoista panosta vanhemmilta. Mitä muuta siis tulevaisuudessa ehditään tehdä?
Asiat, jotka kannattaa erityisesti käydä läpi, ovat työpaikkojen pysyvyys, työuralla etenemiset, palkankorotukset, paikkakunnalla pysyminen, perhesuunnittelu jne. Kannattaa miettiä myös uhka- ja riskitekijöitä, kuten työttömyyttä ja muita vastoinkäymisiä, vaikkei niiden varaan tulevaisuutta rakennetakaan. Positiivisella mielellä pitää asioita kehittää tulevaisuuteen.
2.1.2.2.1 Aikajana avuksi
Eräs käyttökelpoinen työkalu tarvekartoitukseen on aikajana (ks. Lomakearkisto). Ensin lähes varmat tapahtumat sijoitetaan aikajanalle kaikkien perheenjäsenten ja myös muiden läheisten osalta. Näitä tapahtumia ovat lasten kouluun meno, koulun vaihto, ripiltä pääsyt, ylioppilasjuhlat, valmistumisjuhlat, vanhempien täydet kymmenet, lasten oletettu opiskelemaan lähtö, jopa asunnosta luopuminen ja uuden hankkiminen. Melkoinen perhesuunnittelun työkalu kyseinen jana on. Jos on tavoitteena työpaikan vaihdos tai eteneminen uralla tai vaikkapa tohtoriväitös, niin kaikki asiat näkyviin. Todennäköisesti tapahtuvien asioiden perusteella pääsee jo moneen muuhunkin asiaan kiinni. Kannattaa ennakoida myös mahdollisuutta, jolloin tulevaisuus ei toteutuisikaan oletetulla tavalla. Tällöin voi syntyä uusia tulevaisuuden janoja. Erilaisia ennusteita voi tehdä siis useampia.

2.1.2.3 Päätös tulevaisuudesta Tulevaisuuden hahmottamiseksi valitaan perheen todennäköisin ennuste. Tämäkin ...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Päivitetty
1.6.2012