Ruduksen valmisbetonista perustus varman päälle

Suurimmat rakentamisen kustannussäästöt saavutat jo suunnitteluvaiheessa. Arkkitehdin avulla tapahtuva kodin suunnittelu maksaa itsensä takaisin. Hyvä suunnittelija osaa niveltää toisiinsa perheen tarpeet sekä rakennuspaikan ja ympäristön antamat mahdollisuudet. Rinteeseen rakennettavaan omakotitaloon saadaan kellarikerrokseen paljon lisäneliöitä. Kellarin rakenteissa, kuten kaikissa muissakin kantavissa rakenteissa, betoni on voittamaton materiaali.

Lisätietoa valmisbetonista...

Perustuksiin kannattaa käyttää notkeusluokan S2 (notkea) ja 16 tai 32 mm maksimiraekoon betonia. Myös lattiavaluissa tulisi käyttää mahdollisimman suurta maksimiraekokoa ja jäykkää massaa betonin kutistumisen rajoittamiseksi, laboratoriopäällikkö Kim Johansson Ruduksen Kehitys-yksiköstä sanoo.Perustuksiin kannattaa käyttää notkeusluokan S2 (notkea) ja 16 tai 32 mm maksimiraekoon betonia. Myös lattiavaluissa tulisi käyttää mahdollisimman suurta maksimiraekokoa ja jäykkää massaa betonin kutistumisen rajoittamiseksi, laboratoriopäällikkö Kim Johansson Ruduksen Kehitys-yksiköstä sanoo.

Ruduksen valmisbetonista perustus varman päälle

Pientalojen betonirakenteita ovat perustukset eli anturat ja perusmuurit, kellarit, lattiat sekä täydentävät valut, kuten portaat, tukimuurit, piharakenteet, aidat jne. Betonia valmistetaan eri resepteillä käyttökohteen vaativuuden mukaan. On normaalisti, nopeasti ja hitaasti kovettuvia laatuja, jokaisessa valittavana useita lujuusluokkia. Lisäksi on erikseen lattiabetoneita ja niissä nopeammin päällystettäviä ja itsestään kuivuvia laatuja. Vaativiin erikoiskohteisiin on lukuisia erikoisbetoneita.

Paras lopputulos oikeilla tuotteilla...

Pienrakentajan ei tarvitse olla betoniasiantuntija. Sen sijaan hänen pitää ymmärtää palkata ammattitaitoinen rakennesuunnittelija. Hänen tehtävänsä on valita oikea betonilaatu kuhunkin rakenneosaa ja merkitä ne piirustuksiin. Määriteltäviä asioita ovat mm. betonin lujuusluokka, rakenteen suunnittelukäyttöikä ja rasitusluokat. Ne ilmoitetaan betonia tilattaessa.

www.rudus.fi sivuilla on kattavasti tietoa betonirakentamisesta ja mm. betonilaatujen valintasuositukset rakenneosittain. Ja aina, jos on epävarma, voi betonin valintaan ja valamiseen liittyvistä asioista neuvoa kysyä Ruduksen paikallisesta myynnistä tai yhtiömme teknisestä neuvonnasta, sanoo laboratoriopäällikkö Kim Johansson Ruduksen Kehitys-yksiköstä.

...ja ammattitaitoisella työllä

Oikean betonin lisäksi onnistunut valu edellyttää perehtymistä työsuoritukseen. Ammattitaito ja huolellisuus ovat tässäkin työssä hyvän lopputuloksen edellytyksiä. Sekä muotti- että raudoitustöissä on (useimpien meistä hyvä) järkevää turvautua ammattimiehen palveluihin turhien ja vaikeasti korjattavien virheiden välttämiseksi, Johansson sanoo. Myös betonointiin liittyviin kysymyksiin kannattaa hakea vastaukset ennen työhön ryhtymistä. Betonin levitykseen, tärytykseen ja jälkihoitoon kannattaa mieluiten varata kokenut työryhmä, jolta valutyö etenee oikeaoppisesti ja rivakasti. Lattiavaluissa on aina syytä käyttää erikoistunutta lattiantekijää sekä tarkoitukseen soveltuvia lattiabetoneita, jotta saadaan kerralla suora ja tasainen, päällystysvalmis lattiapinta. Huono lattiantasoitus on jälkikäteen kallista korjata.

Muista betonin järjestelmällinen ja huolellinen tiivistäminen

Perustuksien valuissa anturaosuus täytetään ensin valukorkeuteen saakka ja tiivistetään sitten parhaiten sauvatäryttimellä, joita saa rakennuskonevuokraamoista. Tärytin kannattaa varata ajoissa. Perusmuuria tehtäessä betoni valetaan ja tiivistetään noin 30 cm:n vahvuisina kerroksina koko muuri kerralla kiertäen.

Valun ja tiivistämisen jälkeen on tärkeää suojata betonipinta pikaisesti

Perustuksien betonia voidaan jälkihoitaa peittämällä valu muovilla ja purkamalla muotit vasta noin 3-4 päivän päästä. Jälkihoito on erityisen tärkeää lattiavaluissa, joissa veden haihtuminen betonin yläpinnasta on usein haitallisen voimakasta heti betonin levityksen jälkeen. Aurinkoisina ja tuulisina kevät- ja kesäpäivinä jälkihoito tuleekin aina aloittaa jo heti pinnan oikaisun jälkeen varhaisjälkihoidolla. Varhaisjälkihoito voidaan tehdä joko varhaisjälkihoitoaineilla tai peittämällä valu väliaikaisesti muovilla pinnan oikaisun ja hierron väliseksi ajaksi.

Varhaisjälkihoitoaineita voi tilata rautakauppojen kautta. Varsinainen jälkihoito aloitetaan valua seuraavana päivänä. Yksinkertaisin ja tehokkain keino on laatan kostutus ja tämän jälkeen muovilla peittäminen. Muovipeiton tulee pysyä tiiviinä betonipinnalla, joten sen paikallaan pysymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Muovipeittoa tulee pitää betonipinnalla vähintään viikon ajan. Kovettuneen betonin kuivumiselle on edullista, ettei betonipintaa enää kastella ensimmäisen kovettumisviikon jälkeen. Jälkihoidon laiminlyönnin tuloksena on yleensä voimakkaasti halkeillut, heikko- ja pölyäväpintainen lattia. Syksyllä lattiapinta tulee suojata sateelta ja talvella jälkihoidolla varmistetaan riittävä lämpötila jotta betoni ei tuoreena jäädy. Vaativa lattiavalu kannattaa aina teettää ammattilaisella, Johansson painottaa toistamiseen.

Betonin siirtomenetelmiä on monia, mutta pumppaus kannattaa

Betonin pumppaus valukohteeseen on (voi olla) kokonaiskustannuksiltaan edullisin siirtomenetelmä, kun halutaan säästää työtä ja nopeuttaa valua. Samoin, jos valettava kohde on paikassa, jonne on hankala pääsy. Pumppuautojen ulottuvuus vaihtelee pumpputyypistä riippuen pystysuunnassa 20 metristä 44 metriin ja vaakasuunnassa 17 metristä 40 metriin. Hihna- eli siirtokuljetin sopii puolestaan valuihin, joissa auto pääsee noin 10 metrin päähän valukohteesta.


Kaikki valmiiksi ennen tilausta

Tilaa betoniauto työmaalle vasta, kun muotit ovat valmiiksi tuetut, raudoitteet sidottuina paikoilleen sekä telineet ja kärräystiet kunnossa. Myös ajoreitin on oltava kantava ja ajokelpoinen, sillä betoniauto painaa monta tonnia. Näin betoniauto ei joudu odottelemaan töiden alkamista ja säästyt odottelemisen aiheuttamilta kustannuksilta. Talvella betonia valettaessa on muottien oltava puhtaat lumesta ja jäästä.

Tilaa betoni päivää ennen valua

Tilausta tehtäessä palvelukeskuksessa kysytään käytettävän betonin lujuusluokka, rasitusluokat, rakennuksen käyttöikä, notkeusluokka ja maksimiraekoko. Nämä kaikki asiat, notkeusluokkaa lukuun ottamatta, on määritelty rakennepiirustuksissa.

 
Julkaistu
21.1.2009