AlkaDry® – hyvä huominen lähtee lattian tasolta

Terve ja turvallinen koti, sitä varmasti jokainen haluaa. Mutta mikä tekee kodista terveellisen ja turvallisen? Monikin asia. Tärkeä ja oleellinen tekijä, joka ei välttämättä ensimmäisenä tule mieleen, on jalkojemme alla. Lattia. Harmittavan usein sisäilmaongelmat aiheutuvat siitä, että lattian läpi pääsee kulkeutumaan haitallisia yhdisteitä sisäilmaan. Se on kuitenkin estettävissä, ja Weberillä on siihen ratkaisu. Ratkaisun nimi on AlkaDry® ja sen ytimessä on terve ja turvallinen lattia.

750 AlkaDry-Tanssivat-vanhukset-pysty-300dpi

AlkaDry® nimenä viittaa lattiatasoitteen matala-alkalisuuteen (Alka) sekä kuivumiseen (Dry). Siihen tämä teknologia hyvin pitkälti pohjautuu: matala-alkalisiin lattiatasoitteisiin ja niiden kuivumisteknologiaan, joka mahdollistaa nopean päällystettävyyden. AlkaDry®-teknologian avulla tilaaja ja urakoitsija voivat varmistaa, että lattia on rakennuksen käyttäjille toimiva ja turvallinen myös kymmenien vuosien päästä. Tästä hyötyy siis niin tilaaja, urakoitsija kuin asukas.

Kun haluat terveen lattian, muista AlkaDry®.

Hengitä puhdasta sisäilmaa

Vietämme keskimäärin yli 90 % ajastamme sisätiloissa. Siksi sisäilman laatu on terveytemme kannalta erittäin tärkeä asia.

Sisäilmaongelmat aiheutuvat usein lattian läpi kulkeutuvista päästöistä, joita voi muodostua, kun lattiarakenteen pohjalla oleva betoni reagoi lattiapäällysteiden ja -liimojen kanssa. Tämä haitallinen kemiallinen reaktio ja sen aiheuttamat sisäilmaongelmat voidaan estää kerroksella Weberin matala-alkalista lattiatasoitetta.

– Terveydelle haitallisten orgaanisten yhdisteiden syntyminen voidaan estää käyttämällä betonin päällä vähintään viiden millimetrin matala-alkalista tasoitekerrosta. Yhdessä betonin kosteudenhallinnan kanssa matala-alkalinen tasoite varmistaa hyvän sisäilman.

tuotepäällikkö Hassan Raad, Weber
422 633 weberAlkaDry-rakentaja-lattialapileikkaus

Sama on todettu useissa, eri tahojen tekemissä tutkimuksissa. Hyvä sisäilman laatu voi siis olla kiinni vain viiden millimetrin paksuisesta kerroksesta matala-alkalista lattiatasoitetta.

Kaikki Weberin valmistamat lattiatasoitteet ovat jo pitkään olleet matala-alkalisia.

Kuiva lattia jalkojesi alla

AlkaDry-nimen loppuosa viittaa kuivumiseen. Terve ja turvallinen lattia sekä tiukka rakennusaikataulu on joskus haastava yhdistelmä ja saattaa johtaa siihen, että lattiarakenteeseen jää kiireen vuoksi kosteutta. Olemme jakaneet lattiatasoitteemme kolmeen eri luokkaan niiden päällystettävyysnopeuden mukaan. Näin hankkeen aikatauluun sopiva tasoite on helppo valita ja vaiheiden aikatauluttaminen helpottuu. Esimerkiksi nopeimmassa päällystettävyysluokassa tasoite kuivuu jopa 10 millimetriä tunnissa.

– Weberin nopeasti kuivuvien tasoitteiden päällystettävyysajat perustuvat tasoitteiden kemialliseen kuivumiseen, joka alkaa jo ennen lattian päällystämistä ja jatkuu muutaman viikon ajan päällystämisen jälkeen.

Raad


Pelkkä kuivumisajan tiedostaminen yksinään ei riitä; kuivuminen on pystyttävä todentamaan, minkä lisäksi kosteudenhallinnan on oltava hallussa hankkeen alusta loppuun asti. Tasoitteen kuivumisen todentamisessa auttaa esimerkiksi weberfloor Kosteudenhallintapalvelu.

Katse huomiseen

Ei riitä, että lattia on toimiva ja turvallinen tänään, sen on oltava sitä myös huomenna – ja kymmenien vuosien päästä. Onkin tärkeää, että lattia on rakennettu yhteensopivista materiaaleista. Tämä pätee myös muuhun rakentamiseen. Tällöin huolehditaan siitä, etteivät esimerkiksi yksinään turvalliset materiaalit muutu turvattomiksi reagoidessaan muiden materiaalien kanssa.

Jo vuosien ajan lattiatasoitteemme ovat olleet matala-alkalisia. Ne ovat siis olleet AlkaDry-teknologian piirissä jo ennen kuin teknologialla oli edes nimeä. Tänä keväänä toimme markkinoille myös lattialiimat. Tämä mahdollistaa entistä turvallisemman rakentamisen, kun tuotteiden yhteensopivuus on varmistettu sillä, että sekä tasoite että liima kuuluvat samaan tuoteperheeseen.
 

Terve asuminen, puhdas sisäilma ja turvallinen lattia – siinä kiteytyy AlkaDry®:n ydin.

Kun ajattelet lattiaa, muista AlkaDry®.

422 AlkaDry_logo_Blanco

Lue lisää osoitteessa www.fi.weber/alkadry
tai soita tuoteneuvontaamme: 010 44 22 312 (ma–pe klo 8–16).

 
Päivitetty
19.10.2022