Hyvä ilmanvaihto toimii asukkaan elämänrytmin mukaisesti

Hyvä sisäilma on jokaiselle asukkaalle terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää siinä missä ruoka ja vesi. Hyvä sisäilma on hajuton, pölytön, vedoton ja miellyttävän lämpöinen. Toimiva ilmanvaihto tunnistaa sisäilmasta kosteus- ja hiilidioksidipitoisuuksia sekä orgaanisia epäpuhtauksia. Hyvä ilmanvaihto toimii myös asukkaiden asumisrytmin ehdoilla!

Peseytyminen, pyykkääminen ja ruuanlaitto tuottavat
sisäilmaan kosteutta. MyVallox-anturit tarkkailevat sisäilman kosteus- ja
hiilidioksidipitoisuuksia sekä VOC-yhdisteiden määrää ja tehostavat ilmanvaihtoa
automaattisesti tarpeen mukaan. Peseytyminen, pyykkääminen ja ruuanlaitto tuottavat sisäilmaan kosteutta. MyVallox-anturit tarkkailevat sisäilman kosteus- ja hiilidioksidipitoisuuksia sekä VOC-yhdisteiden määrää ja tehostavat ilmanvaihtoa automaattisesti tarpeen mukaan.

Anturi tietää, kun sisäilman kosteus- ja hiilidioksidipitoisuudet nousevat

Erilaisten ilmanlaatua tarkkailevien MyVallox-antureiden avulla saadaan tietoa:

  • normaalista elämisestä (eli peseytymisestä, pyykkäämisestä ja ruuanlaitosta) syntyvästä sisäilman kosteudesta
  • hengityksestä muodostuvan hiilidioksidin määrästä
  • orgaanisista epäpuhtauksista eli VOC-pitoisuuksista.

Liika kosteus pitää saada pois sisätiloista, jotta se ei jää haittaamaan asumismukavuutta ja muhimaan talon rakenteisiin. Korkea hiilidioksidipitoisuus puolestaan väsyttää ja aiheuttaa päänsärkyä.

MyVallox-ilmanvaihtokoneisiin sisäänrakennettu kosteus- ja hiilidioksidianturi tarkkailee sisäilman kosteustasapainoa ja hiilidioksidin määrää. Anturi kertoo havainnoistaan ilmanvaihtokoneelle, joka tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti. Näin päästään asukkaiden ja rakenteiden osalta parhaaseen tilanteeseen: tarpeen mukaiseen ilmanvaihtoon ilman ohjauksen tarvetta. Se lisää asumismukavuutta ja tuo laatua elämään. Samalla säästyy myös energiaa.

MyVallox-koneisiin voidaan myös liittää lisäkosteusanturi tarkkailemaan esimerkiksi pesutilojen kosteutta.

VOC-anturi huolehtii sisäilman puhtaudesta

MyVallox -ilmanvaihtokoneisiin voidaan lisävarusteena asentaa VOC-anturi, joka havaitsee sisäilman orgaanisia yhdisteitä. Niitä irtoaa esimerkiksi rakennusmateriaaleista, pesuaineista, kemikaaleista, maaleista ja huonekaluista. Näitä VOC-yhdisteiksi (Volatile Organic Compounds) kutsuttuja orgaanisia yhdisteitä ovat esimerkiksi asetoni, etanoli, formaldehydi ja tolueeni ja ne ovat monien keuhkoperäisten oireiden aiheuttajia – niin ihmisille kuin lemmikeille.
 

Automatiikan ansiosta ilmanvaihto toimii tarpeenmukaisesti ja samalla mahdollisimman energiatehokkaasti! Anturiohjattu ilmanvaihto ei poissulje asukkaan mahdollisuutta ohjaukseen. MyVallox Control -ohjaimen käyttöliittymä on selkeä ja ohjaus perustuu neljään tilavalintaan: Kotona, Poissa, Tehostus ja Takkatoiminto. Nämä helpottavat asukkaiden elämänrytmiin sopivien ilmanvaihto-ohjausten valinnassa.

Lue lisää, miten voi automatisoida ilmanvaihtoa!

Tutustu Vallox ilmanvaihtokoneisiin.

Sisayksikko_tilat
 
Päivitetty
9.3.2020