Tarpeeksi korvausilmaa takalle

Tulipesän sytyttäminen voi olla haastavaa. -Takan sijaan syy on usein kuitenkin puutteellisessa ilmanvaihdossa.

Tuli_inkku_pieni

Takka vaatii palaessaan ilmaa yli 20 litraa sekunnissa. Koska takkaa poltettaessa suurin osa tästä imetään huoneilmasta, on riittävä korvausilma tulen syttymisen ja puhtaan palamisen kannalta välttämätöntä. Usein ongelmat takan sytyttämisessä kielivätkin koko asunnon ilmanvaihdon puutteista.

Huonosti toimivan ilmanvaihdon taustalla ovat usein toimimattomat tai kokonaan puuttuvat korvausilmaventtiilit. Tällöin asuntoon ei virtaa riittävää määrää korvausilmaa poistuvan ilman tilalle ja ilmanvaihto ei toimi kuten sen on tarkoitettu. Asuntoon, johon korvausilmaa ei saada venttiilien kautta, ilma tunkeutuu rakennevuotoina. Omakoti- ja rivitaloissa ilman yleinen vuotopaikka on lattian ja seinän liitoskohta. Kun korvausilmaventtiileitä ei ole, lattianrajassa tuntuu vetoa ja lattiat ovat kylmät. Kerrostaloissa ilma taas paremman reitin puutteessa vuotaa sisään ulko-oven postiluukun kautta, jolloin myös porraskäytävän ja naapurihuoneistojen hajut tunkeutuvat asuntoon. Ääritapauksissa ilmaa voi tulla huoneistoon jopa kylpyhuoneen lattiakaivon kautta. Kun ilmanvaihto ei toimi, sisätiloissa syntyvä kosteus tiivistyy rakennusmateriaaleihin, huonekaluihin ja tekstiileihin. Sisäilma tuntuu nihkeältä ja tuoksuu tunkkaiselta.

Jotta asunnon ilmanvaihto toimisi, tulisi korvausilmaventtiilit löytyä asunnon oleskelutiloista sekä makuuhuoneista. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että yksi korvausilmaventtiili riittää tuomaan riittävästi ilmaa 20 neliön tilaan. Hiilidioksidipitoinen, epäpuhtauksia sisältävä ilma taas poistuu poistoilmaventtiileistä, jotka tulisi sijoittaa keittiöön, pesutiloihin sekä wc:hen. Myös siirtoilmareitit, eli tarvittavat raot esimerkiksi ovien alla on hyvä tarkastaa, jotta ilma pääsee vaihtumaan esteettömästi.

Pohja_1920

Velco - automaattisesti säätyvä korvausilmaventtiili

Oikean ilmavirran ylläpitäminen vaatii korvausilmaventtiilien avauksen säätymistä ulkolämpötilojen mukaan. Kesällä paine-erojen ollessa pienemmät, vaatii korvausilman johtaminen asuntoon suurempaa venttiilin avausta. Pakkasilla jo minimiavaus riittää takaamaan asunnon tarvittavan ilmanvaihdon.

Huolettominta on valita termostaatilla toimivat Velco-venttiilit. Venttiilin lämpölaajenemiseen perustuva termostaatti säätää venttiilin avausta portaattomasti ulkolämpötilan mukaan kaikkina vuodenaikoina, jolloin venttiilin käsin säätämistä ei tarvita. Kylmällä ilmalla venttiilin avaus kiertyy automaattisesti pienemmälle ja lämpimällä suuremmalle. Velco-venttiilit on suunniteltu kestämään ja niille myönnetään 10 vuoden takuu.

Helpointa ja kustannustehokkainta ilmanvaihdon parantaminen on, mikäli asunnosta löytyvät puiset tuuletusluukut, joihin uusi korvausilmaventtiili voidaan asentaa. Venttiilin asentaminen puuluukkuun on nopeaa ja kustantaa asennettuna noin 150€ /kpl. Uuden seinäläpiviennin tekeminen ei sekään ole monimutkaista tai kallista. Puuläpivienti hoituu 105 mm kuppiterällä. Jos asunnossa on betoni- tai tiiliseinät, vaaditaan läpiviennin tekemiseen timanttiporaa. Timanttiporaus on kuitenkin nykyään nopeaa, eikä aiheuta suuremmin haittaa asukkaille tai ympäristölle. Uuteen läpivientiin toteutettuna hintaa venttiilille tulee asennuksen kanssa noin 200-300€ euroa, rakennuksen seinämateriaalista riippuen.

Liian vähän ilmaa - riskinä häkä

Häkää eli hiilimonoksidi on hajuton ja näkymätön kaasu jota on mahdotonta havaita aistinvaraisesti. Häkää muodostuu epätäydellisessä palamisessa, kun tuli ei saa riittävästi happea palaakseen. Mikäli asunnossa vallitsee korvausilman puutteesta johtuva alipaine, on riskinä häkäkaasun kulkeutuminen asuinhuoneistoon, mikäli vedon suunta hormissa kääntyy. Etenkin saneerauskohteissa, joissa on koneellinen poistoilma, on korvausilmaventtiilien toiminta ja riittävä mitoitus tarkistettava, jotta mahdolliset vaaratilanteet voidaan välttää.
 

Muista ilmansuodatus

Puunpoltolla on keskeinen vaikutus myös alueelliseen ilmanlaatuun. Pientaloalueilla päästöjen vapautumiskorkeuksien ollessa matalat, kulkeutuu asuntoihin epäpuhtauksia kuten nokea, häkää sekä PAH-yhdisteitä ilmanvaihdon kautta. Paras tapa estää epäpuhtauksien kulkeutuminen asunnon sisäilmaan on laadukkaiden ilmansuodattimien käyttö ja säännöllisestä vaihtamisesta huolehtiminen. Suodattimen suositeltu vaihtoväli on noin 1-3 kertaa vuodessa. Riittävä vaihtoväli riippuu kiinteistön sijainnista sekä alueen ilmanlaadusta. Tiheästi asutuilla ja vilkas liikenteisillä alueilla suodattimet likaantuvat harvaan asuttuja seutuja nopeammin.

On hyvä huomioida, että ilmansuodatinten välillä on suuria laatueroja. Matalan erotusateen suodattimet keräävät vain näkyvät hiukkaset päästäen pienemmät lävitseen. Suodatinta valitessa huomio kannattaakin kiinnitää suodatinluokkaan, joka kertoo materiaalinen laadusta ja tiheydestä.

Hyvällä suodattimella on lähtökohtaisesti kaksi tärkeää ominaisuutta: kyky suodattaa pienetkin epäpuhtaudet ja sekä hyvä ilmanläpäisykyky. Filtrete on korkean erotusasteen suodatin, jonka teho perustuu sen pieneen staattiseen sähkövaraukseen, joka vetää pienetkin hiukkaset itseensä kuin magneetti. Varaus mahdollistaa suodattimen korkean epäpuhtauksien erotusasteen sekä hyvän ilmanläpäisykyvyn. VTT:n tutkimukset ovat osoittaneet Filtreten täyttävän korkeat F7-luokan erotusasteen vaatimukset; se suodattaa siite- ja katupölyn sataprosenttisesti sekä torjuu merkittävän osan terveydelle haitallisista pienhiukkasista.

Tuotteet löydät myös verkkokaupasta

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön


 
Päivitetty
24.2.2020