Korjaa ilmanvaihto kuntoon - kustannukset eivät päätä huimaa

Vaikka suomalaiset pitävät kodin sisäilmaa tärkeänä, on yli miljoonassa suomalaiskodissa ilmanvaihto rikki tai riittämättömästi mitoitettu. Ilmanvaihdon toimivuudesta kannattaa pitää huolta, sillä toimiva ilmanvaihto vaikuttaa asumisterveyteen sekä ehkäisee asunnon kosteusvaurioita.

Suomessa on noin 2 miljoonaa asuntoa, joiden ilmanvaihto vaatisi toimiakseen korvausilmaventtiileitä. Kuitenkin arviolta yli puolet näistä asunnoista kärsii puutteellisesta ilmanvaihdosta. -Usein asukkaat kuvittelevat esimerkiksi ikkunan tiivisteiden välistä vuotavan ilman tarkoittavan ilmanvaihtoa, mikä ei pidä paikkaansa, kertoo Terveysilman myyntipäällikkö Markus Mäkinen.

Rakenteiden läpi asuntoon vuotava ilma kuljettaa mukanaan terveydelle haitallisia epäpuhtauksia. Joskus ne voi aistia sisäilmasta epämiellyttävinä hajuina, mutta monesti ne jäävät huomaamatta. Esimerkiksi radon joka on maaperästä sisäilmaan tunkeutuva kaasu, on hajutonta eikä sitä voi todeta aistinvaraisesti. Huono ilmanvaihto ja rakennuksen alipaineisuus lisäävät huomattavasti radonsäteilyn riskiä, sillä alapohjan kautta sisään pääsevät ilmavuodot kuljettavat alipaineen voimalla radonia sekä muita epäpuhtauksia sisäilmaan. Radonkorjauksissa ensimmäinen toimenpide onkin varmistaa ilmanvaihdon toimivuus.

Toimiva ilmanvaihto ehkäisee kosteusvaurioita

Kuten koneellinen ilmanvaihto, edellyttää painovoimainenkin ilmanvaihto aina korvausilma- ja poistoilmaventtiileitä. Erona on vain se, että ne toimivat ilman koneita. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ilman vaihtuminen perustuu sisä- ja ulkolämpötilan eroihin, sillä lämmin ilma pyrkii ylöspäin. Myös tuuli edistää paine-eron syntymisestä ja parantaa vetoa hormissa.

- Jotta ilma vaihtuu riittävästi, korvausilmaventtiilit pitäisi löytyä jokaisesta makuu- ja oleskeluhuoneesta. Poistoilmaventtiilit sijoitetaan keittiöön, kylpyhuoneeseen, wc:hen ja vaatehuoneeseen. Nyrkkisääntönä voi pitää, että asunnossa tulee olla yksi korvausilmaventtiili 20 m² kohti. Näin korvausilmaa tulee tarpeeksi ja sisällä syntyvät epäpuhtaudet ja kosteus kulkeutuvat ulos asunnosta. Jos korvausilmaventtiilit puuttuvat, alipaine imee ilman sieltä mistä saa: rakenteiden raoista tai jopa viemäreistä, Mäkinen kuvailee.

Toimiva ilmanvaihto on tärkeää paitsi asukkaiden hyvinvoinnille ja asumismukavuudelle, mutta myös asunnon kunnolle. Asunnoissa syntyy päivittäin kosteutta ruoanlaitoista, pyykkien kuivatuksesta ja suihkun käytöstä. Mikäli tämä kosteus ei pääse poistumaan, kerääntyy se asunnon pinnoille aiheuttaen maali- ja tapettivaurioita sekä kylpyhuoneen kosteusvaurioita. Oikein toimiva ilmanvaihto vaikuttaa myös asunnon energian kulutukseen, sillä kostean sisäilman lämmittäminen vie enemmän energiaa.

Hallittu korvausilmaratkaisu Velco-venttiileillä

Koska painovoimainen ilmanvaihto on riippuvainen ulkoilman paine-eroista, vaatii oikean ilmavirran ylläpitäminen korvausilmaventtiilien avauksen säätymistä ulkolämpötilojen mukaan. Kesällä paine-erojen ollessa pienemmät, vaatii korvausilman johtaminen asuntoon suurempaa venttiilin avausta. Pakkasilla jo minimiavaus riittää takaamaan asunnon tarvittavan ilmanvaihdon.

Huolettominta on valita termostaatilla toimivat Velco-venttiilit. Venttiilin lämpölaajenemiseen perustuva termostaatti säätää venttiilin avausta portaattomasti ulkolämpötilan mukaan kaikkina vuodenaikoina. Kylmällä ilmalla venttiilin avaus kiertyy pienemmälle, lämpimällä suuremmalle. Velco-venttiili on suunniteltu kestämään ja sille myönnetään 10 vuoden takuu.

Filtrete suodattimella varustettuna Velco-venttiili päästää raittiin ilman sisälle, mutta estää tehokkaasti epäpuhtauksien pääsyn sisäilmaan. Suodattimen teho perustuu sen staattiseen sähkövaraukseen, joka vetää pienetkin hiukkaset itseensä kuin magneetti. Filtrete estää epäpuhtauksien kuten katupölyn ja allergeenien pääsyn sisätiloihin sataprosenttisesti, sekä suodattaa tehokkaasti terveydelle kaikkein vaarallisimpia pienhiukkasia. VTT:n testaama Filtrete-suodatin täyttää korkeat F-7 luokan vaatimukset.

Ilmanvaihdon voi laittaa helposti kuntoon

Huonosta sisäilmasta kärsitään usein turhaan, sillä ilmanvaihto on mahdollista korjata kuntoon jo muutamalla satasella. Ilmanvaihdon puutteet kannattaa kuitenkin korjata ajoissa, sillä jo syntymään päässet kosteus, home- ja mikrobivauriot ovat hankalia sekä kalliita korjata.

Mikäli asunnosta löytyy päivitystä kaipaava venttiili tai vanha rautaluukku, on venttiili helppo päivittää termostaatilla ja tehokkaalla Filtrete-suodattimella varustettuun Velco-korvausilmaventtiiliin. Velco-venttiileiden oheen on mahdollista asentaa myös VTT:n testaama äänenvaimennusratkaisu, joka vaimentaa tehokkaasti sisätiloihin kantautuvaa melua.

Ilmanvaihdon toteuttaminen onnistuu myös niihin kohteisiin, joissa korvausilmaventtiileitä ei ennestään ole. Helpointa se on, mikäli asunnosta löytyvät puiset tuuletusluukut, joihin uusi korvausilmaventtiili voidaan asentaa. Puiset tuuletusluukut ovat yleisiä etenkin 1970-1980-lukujen rivitaloissa. Venttiilin asentaminen puuluukkuun kustantaa asennettuna noin 150€ /kpl.

Kun korvausilmaventtiilille tehdään uusi seinäläpivienti, käytetään puurakenteisiin seiniin kuppiterää ja betoni- ja tiiliseiniin timanttiporaa. Uuteen läpivientiin toteutettuna hintaa venttiilille tulee asennuksen kanssa noin 200-300€ euroa, seinämateriaalista riippuen.

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön


 
Päivitetty
17.2.2020