Miten Oras-hana valmistetaan?

Matka harkosta hanaksi

Kaikille meistä hana on tuttu, mutta tiedätkö, miten hanat itseasiassa valmistetaan? Oras-hanan valmistaminen on paljon käsityötä vaativa ja monivaiheinen prosessi. Valmistuksen aikana tarkkaillaan laatua joka käänteessä. Tutustu yhdessä maajohtaja Marko Sundholmin kanssa, miten Oraksen Rauman tehtaalla valmistuu jopa 3 000 hanaa päivässä.

Oraksen maajohtaja Marko Sundholm esittelee hanavalmistuksen vaiheita.Oraksen maajohtaja Marko Sundholm esittelee hanavalmistuksen vaiheita.

Yhdistelmä käsityötä sekä automaatiota

Oras-hanojen valmistaminen on osittain automatisoitua, mutta yhä edelleen hanan valmistus vaatii myös käsityötä ja osaamista. Lyhyesti hanan valmistuksen vaiheet voi jakaa yhdeksään eri vaiheeseen: keernan valmistus, valu, sahaus, koneistus, hionta, kiillotus, kromaus, kokoonpano sekä testaus. Kuitenkin ennen kaikkea tätä on jo tehty paljon työtä – uusi tuote on käynyt läpi suunnitteluvaiheen ja sen valmistusta on simuloitu käyttäen tietokonetta. On myös suoritettu erinäisiä koevaluja sekä hienosäätöjä, jotta valu saadaan onnistumaan täydellisesti. Valussa tarvittavat työkalut, valukokillit ja keernalaatikot Oras valmistaa itse.

Tutustu Oraksen tuotteisiin

Valutyö alkaa messinkiharkosta sekä keernasta

Hanavalmistuksen tärkein raaka-aine on messinki, josta hanarunko valmistetaan valamalla. Tehtaan valimoon saapuukin kuormalavoittain sinkinkadon kestävää erikoismessinkiä messinkiharkoiksi valettuina. Keerna vastaavasti koostuu hienosta hiekasta sekä kovettimesta, jotka keernalaatikossa kuumentamalla muodostavat yhtenäisen kappaleen. Keernan tehtävänä on muodostaa vesikanavat hanarungon sisään valun aikana. Keerna onkin keskeinen osa hanan valmistusta.

”Toisin kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa, Pohjoismaissa vesijohtovesi on hapanta ja syövyttää putkia – vaikka se on turvallista käyttää talousvetenä, se on kemiallisesti aggressiivista. Siksi tavallinen messinki ei kelpaa meille.”

Oraksen maajohtaja Marko Sundholm

Keerna tehdään hienosta hiekasta ja se muodostaa vesikanavat hanarungon sisään valun aikana.Keerna tehdään hienosta hiekasta ja se muodostaa vesikanavat hanarungon sisään valun aikana.
Oraksen käyttämät messinkiharkot ovat erityistä sinkinkadon kestävää messinkiä.Oraksen käyttämät messinkiharkot ovat erityistä sinkinkadon kestävää messinkiä.

Kun vuorossa on valu

Valussa valukokilli kastetaan vesi-grafiittiliuokseen, jonka jälkeen valuri asettaa keernat muottiin ja samalla puhdistaa paineilmaa käyttäen valukokillin mahdollisesta irtohiekasta. Tämän jälkeen muotti suljetaan, ja se kääntyy valu-uunin hehkuvan kuuman valupään päälle. Kolme tonnia sulaa messinkiä sisältävästä valu-uunista sula messinki siirtyy valukokilliin. Tässä vaiheessa keernan tehtävänä on pitää muotin sisällä avoimena ne osat, joihin tullaan asentamaan tekniikkaa ja joita pitkin vesi kulkee hanan läpi. Nopean jäähdytyksen jälkeen valaja siirtää valmistuneen valoksen pihdeillä käsin jäähtymään. Keernan poisto hanarungon sisältä tapahtuu pyörittämällä sitä metallikuulin varustetussa myllyssä.

Keernat asetetaan hanamuotin sisään.Keernat asetetaan hanamuotin sisään.
Sula messinki siirtyy valukokilliin.Sula messinki siirtyy valukokilliin.

Hanan sahaus sekä hionta lopulliseen muotoon

Kun hana-aihiot saapuvat valimosta, annetaan niiden jäähtyä ennen kuin aihiot sahataan irti toisistaan. Samalla niistä poistetaan ne osat, jotka olivat valun onnistumisen kannalta tärkeitä, mutta jotka eivät kuulu itse valmiiseen hanaan. Sahausvaihe tehdään Oraksella sekä automatisoidusti että käsityönä.

”Työvaihetta on automatisoitu, mutta joidenkin kappaleiden vaativuuden takia automatisointi on hankalaa.”

Marko Sundholm.
Hana-aihio siirtyy liukuhihnalle, joka kuljettaa sen läpi automatisoitujen koneistus-, hionta- ja kiillotusprosessien. Valmistuksen alkuvaiheessa syntynyt karkea pinta hiotaan monivaiheisessa prosessissa pois.
Messinkiset hanarungot valmiina siirtymään seuraavaan vaiheeseen.Messinkiset hanarungot valmiina siirtymään seuraavaan vaiheeseen.
Hionnan jäljiltä uurteinen metallipinta kiillotetaan virheettömäksi. Lopuksi laadun tarkistus tapahtuu työntekijöiden toimesta käsin sekä silmin tapahtuvana havainnointina. Pienet erikoistuote-erät saatetaan hioa sekä kiillottaa käsin, myös korjauksia voidaan tehdä käsinkiillotuksena.

”Sahauksessa ja koneistuksessa yli jäävä jätemessinki ei suinkaan mene hukkaan, vaan arvokas raaka-aine kerätään talteen. Sahausjätteet sulatetaan valu-uunissa ja valetaan uudestaan. Koneistuslastut toimitetaan takaisin harkkojen toimittajalle, joka käyttää ne hyödyksi uusien harkkojen valmistuksessa. Uutta messinkiä on harkoissa hyvin vähän.”

Sundholm
422 hionta

Virheettömyyttä vaativa kromipinnoite

Hionnan jälkeen hanat pinnoitetaan kromilla. Kromi tekee hanan pinnasta kovan, kiiltävän sekä kulutusta kestävän. 

”Tuotteiden pintojen on oltava ennen kromausta virheettömiä, sillä kromi on armoton pintamateriaali. Se ei peitä vaan päinvastoin korostaa pieniäkin virheitä.”

Sundholm

Kiillotuksen jälkeen hanarunkoon ei tule enää koskea paljain käsin jotta kromattuun pintaan ei jää sormenjälkiä.Kiillotuksen jälkeen hanarunkoon ei tule enää koskea paljain käsin jotta kromattuun pintaan ei jää sormenjälkiä.

Myös hanan muovista tai komposiittimateriaalista valmistetut, näkyville jäävät osat kromataan. Myös nämä muovi- ja komposiittiosat valmistetaan Oraksen omassa puristamossa. Muovin kromaaminen on messingin kromaamista haastavampaa:

”Muovista on tehtävä sähköä johtavaa, jotta kromaus on mahdollista: muoviosa päällystetään kuparikerroksella ja sen jälkeen nikkelikerroksella, jolloin pinnoitteen alle muodostuu lämpölaajenemiselta suojaava jousituskerros.”

Sundholm


Kromaus vie kaiken kaikkiaan aikaa noin kaksi tuntia. Tässä ajassa tuote käy erilaisissa pinnoitekylvyissä ja pesuissa noin 40 kertaa. Kromauksen jälkeen tuotteet tarkastetaan ennen kuin ne lähetetään kokoonpanoon. Mahdolliset merkinnät, kuten esimerkiksi tuotemerkki, tehdään tässä vaiheessa. Merkkaus tapahtuu nykyään pääsääntöisesti laseroimalla. Kiillotuksen jälkeen hanarunkoon ei tule enää koskea paljain käsin, jotta kromattuun pintaan ei jää sormenjälkiä.

Rivistö kromattuja hananosia.Rivistö kromattuja hananosia.

Tekniikkaa hanan sisälle

Oras valmistaa itse hanojen sisälle asennettavia komponentteja, jotka esimerkiksi säätelevät veden virtausta ja lämpötilaa. Voisi sanoa, että vipuhanan ”sielu” on säätöosa.

”Vipuhanan sielu on komponentti nimeltä säätöosa, ja se on ollut kaikissa Oraksen malleissa samanlainen jo vuodesta 1982. Säätöosan avulla hallitaan veden virtaamaa ja lämpötilaa, jotta hanasta saadaan halutun lämpöistä vettä toivottu määrä. Säätöosat valmistetaan Raumalla. Jokainen kappale merkitään, ja siksi osat ovat jäljitettävissä.”

Marko Sundholm

Vipuhanan "sielu" on säätöosa.Vipuhanan "sielu" on säätöosa.

Hanan suunnittelussa tulee ottaa huomioon monia eri määräyksiä ja standardeja. Sundholm kertookin, että tuotekehityksen aikaa vievin osa on saada hanan ääni riittävän hiljaiseksi.

”Hanan ääniluokka testataan erillisessä laboratoriossa, kelluvarakenteisessa betonisessa huoneessa, jossa on täysin hiljaista.”

Sundholm


Hanan sisälle tulevat komponentit ja etenkin edistyneissä vesikalusteissa tärkeässä osassa oleva elektroniikka asennetaan hanan sisälle kokoonpanovaiheessa. Oras-hanojen kokoonpanoa suoritetaan sekä käsin, että automaattilinjoilla. Lopputarkastuksen tekee ja laatua valvoo kuitenkin aina ihminen.

”Rauman tehtaalta valmistuu keskimäärin 3 000 hanaa päivässä. Valmiista hanoista yksi prosentti tarkastetaan vielä kerran pistokokein. Lopuksi hana pakataan myyntipakkaukseen, ja se on valmis lähtemään maailmalle.”

Sundholm

Ja tässä on lopputulos: valmis Oras Safira -pesuallashana.Ja tässä on lopputulos: valmis Oras Safira -pesuallashana.

Tilaa itsellesi Oras-hanaopas

 
Päivitetty
7.2.2020