Talopaketin ekologiset ratkaisut säästävät parhaimmillaan sekä luontoa että rahaa

Mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota talopakettia valittaessa, jos pyrkimyksenä on löytää mahdollisimman vähän luontoa kuormittava vaihtoehto?

Jetta-Talon puutalopaketti on ekologinen tapa rakentaa.Jetta-Talon puutalopaketti on ekologinen tapa rakentaa.

1. Rakennusmateriaali

Kotimaisen, vastuullisesti tuotetun puun käyttäminen rakennusmateriaalina on ekoteko. Puun jalostaminen rakennusmateriaaliksi kuluttaa vain vähän luonnonvaroja ja lyhyet kuljetusmatkat tuottavat vähemmän päästöjä.
 

Rakennusmateriaalina puulla on paljon huippuominaisuuksia: se on luja, lämpöä varaava, uusiutuva ja luonnonmukainen.

Jetta-Talo käyttää kotien valmistamiseen lähiseudun PEFC-sertifioiduista metsistä kaadettuja puita, jotka sahataan Jetta-Talon tytäryhtiö Jet-Puu Oy:ssä. Sahalaitokselta puiden matka jatkuu samalla tontilla sijaitsevalle talotehtaalle. Koska matka on lyhyt, kuljetukseen ei kulu turhaan aikaa eikä energiaa. Jetta-kodit tehdään suunnittelijoiden viimeistelemien teknisten kuvien mukaan, ja uusien talojen valmistuksessa syntyvä hukkamateriaali kierrätetään asianmukaisesti.

Jätä Jetta-Talolle yhteydenottopyyntö >>>

Tilaa maksuton esite >>>

2. Talon elinkaari

Puutalo toimii myös hiilivarastona hidastaen näin ilmastonmuutosta. Mitä pidempään talo on pystyssä, sitä pidempään se myös varastoi hiilidioksidia itseensä. Rakennusta purettaessa puu on täysin kierrätettävissä ja käytettävissä esimerkiksi energiantuotannossa, mikä vähentää osaltaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Laadukas puutalo tehdään kestämään sukupolvelta toiselle.

Laadukkaasti tehdyn ja ylläpidetyn Jetta-Talon elinkaari on pitkä, ja se säilyy terveellisenä ja turvallisena kotina myös tuleville sukupolville. Jetta-Talon suurelementit valmistetaan ja asennetaan ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti. Kuivaketju on katkeamaton koko rakentamisen ajan.

3. Energiatehokkuus

Talon energiatehokkaat rakenteet näkyvät suoraan edullisempana asumisena sekä vähäisempinä päästöinä, koska lämmöntuoton tarve on pienempi. Suomen vaativat sääolosuhteet asettavat erityisiä haasteita talon rakenteille. Terveellinen runkorakenne on hyvin monen osatekijän summa ja optimaalinen lopputulos saavutetaan vain, kun jokainen työvaihe suoritetaan huolellisesti ja parhain mahdollisin materiaalein. Suunnittelun alkuvaiheessa onkin hyvä vertailla eri talovalmistajien rakenneratkaisuja ja varmistua laadusta.

Oikeanlainen rakenne vaikuttaa myös sisäilman terveellisyyteen ja sitä kautta asumisviihtyvyyteen.

Jetta-Talo on kehittänyt yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa edistyksellisen Thermo-Jetta-rakenneratkaisun. Thermo-Jetta on energiatehokas, ilmatiivis ja kosteusteknisesti erinomainen seinärakenne, joka mahdollistaa turvallisen matalaenergia- ja passiivirakentamisen vaativissa ilmasto-olosuhteissa.

4. Suunnittelu

Huolellisella suunnittelutyöllä varmistetaan, että talo on juuri sinun tarpeidesi ja toiveidesi mukainen ja muuttuviin elämäntilanteisiin mukautuva. Pienemmästäkin kodista saadaan toimiva, kun suunnittelu tehdään huolella. Tällöin tilat ovat tarkoituksenmukaisia ja esimerkiksi turhilta hukkaneliöiltä vältytään.

Järkevä ja toimiva pohjaratkaisu voidaan toteuttaa pienempiinkin neliöihin.

Jetta-Talo suunnitellaan aina joustavasti asiakkaalle sopivimman toteutustavan mukaan. Jetta-Talon edustajat ja suunnittelijat kuuntelevat tarkasti talonrakentajan toiveita, oli kyseessä sitten valmis ideamalli, sen muunnelmat tai omat suunnitelmat.


 
Päivitetty
26.2.2020