Tiesitkö, myös sinun kipsilevysi sisältävät kierrätettyä materiaalia?

Gyproc-levyjen kierrätys on luonnonvaroja säästävää toimintaa. Kun uusia Gyproc-levyjä valmistetaan, luonnonkipsin lisäksi käytetään myös kierrätyskipsiä. Valmistettavan levyn ominaisuudet eivät heikkene puhdasta kierrätyskipsijaetta käytettäessä. Kierrätyskipsin käyttäminen valmistuksen yhteydessä säästää luonnonvaroja sekä edistää samalla kokonaishallintaa tuotteen elinkaariajattelussa.

Vuosien saatossa puhtaan kierrätyskipsijakeen keräystoiminta on kehittynyt Kirkkonummen tehtaan laiteinvestointien, hyvien yhteistyökumppaneiden avulla sekä tiiviillä yhteistyöllä talotehtaiden sekä asiakkaiden kanssa.

Miten siis kierrätys tapahtuu?

750 Nimetön-2

Mistä kipsilevy koostuu?

Kipsilevy on yhdistelmä kipsistä, kartongista, vedestä sekä pienestä määrästä lisäaineita. Kipsi louhitaan kipsikivenä, mutta sitä saadaan myös savukaasujen puhdistuksen yhteydessä hiilivoimalaitoksissa. Gyprocin levyissään käyttämä kartonki on valmistettu kierrätyspaperista. Muita kipsilevyjen valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita ovat muun muassa tärkkelys, vaahto sekä lasikuitu.

750 Nimetön-3
537 250 Gyproc_logo_slogan_cmyk

Kipsi on luonnonmateriaali, jota voi periaatteessa kierrättää loputtomiin. Huolellisen käsittelyn ja laadunvalvonnan avulla kierrätyskipsistä voidaan valmistaa yhtä laadukkaita kipsilevyjä kuin luonnonkipsistäkin.
Kiertotalous on siis päivän sana tässäkin.

Gyproc ja kestävä kehitys

Miten kierrättää?

Purku- sekä leikkuujätekipsin kierrättäminen on vastuullista toimintaa ja yhteistyökumppaneille edullisempi vaihtoehto. Gyproc huolehtii kipsilevyjen kierrättämisestä yhdessä useiden yhteistyökumppaneidensa kanssa. Eri talotehtaat, purku-urakoitsijat sekä rakennusjätettä käsittelevät palvelutoimittajat toimittavat ylijäämäiset kipsilevynsä sekä jätekipsilevynsä kiertoon. Merkittävä rooli kipsin kierrätyksen edistämisessä on myös kaupungeilla, kunnilla sekä isoilla kiinteistönomistajilla.

Uusia yhteistyökumppaneita haetaan jatkuvasti, olisitko sinä kiinnostunut?

Kierrätyksessä tuotteen keräykseen käytetään sekä kierrätyssäkkiä että kuormalavaa riippuen keräykseen tulevan kipsijakeen määrästä. Erityisesti näitä käyttävät talotehtaat. Gyproc on myös yhteistyökumppaninsa Lassila & Tikanojan kanssa järjestänyt puhtaan kierrätyskipsijakeen työmaakeräyksen.

Kipsin kierrättäminen ei kuitenkaan ole vain ja ainoastaan talotehtaiden ja rakennusliikkeiden mahdollisuus, sillä myös pienrakentajat voivat halutessaan tuoda puhdasta kipsijaetta Kirkkonummen tehtaalle sopimuksen mukaan.

Näin kierrätysprosessi toimii.Näin kierrätysprosessi toimii.

Millaista kierrätettävän kipsilevyn tulisi olla?

Materiaalin tulisi olla puhdasta sekä kierrätykseen soveltuvaa kipsilevyä, palautettavan kipsijakeen mukana EI saa toimittaa muita jätteiksi luokiteltavia rakennusmateriaaleja tai epäpuhtauksia.

Huolehdi siis, että kipsilevyjesi joukosta ei löydy:

  • Asbestia tai muita erityistä huolta aiheuttavia aineita (Katso, REACH article 57, article 59 and the Candidate list)
  • Klorideja
  • Muovia, alumiinia, puuta, kasveja tai elintarvikkeita
  • Eristysmateriaaleja kuten villa, EPS, Polyuretaani.
  • Betonia tai sementtiä sisältäviä materiaaleja, maa-aineksia kuten hiekka sora jne.
  • Ruuveja ja nauloja sekä muita metalliesineitä
  • Ylimääräistä paperia, pahvia tai kartonkia – levyssä oleva kartonki on sallittu.
  • Maaleja, lakkoja, ohenteita, bensiiniä eikä muita fossiilisia polttoaineita.


Huomioithan että kierrätyskipsin tulee olla ollut varastoituna siten, ettei kipsijae ole päässyt kastumaan varastopaikalla vesilätäköissä tai sulamisvedessä. Sadevesi tai lumi ei ole haitallista.

Lisätietoa kierrätyskipsin vastaanotosta sinulla antaa Lars-Erik Eskman p. 040 027 7954

Lajittelu ja kuljetusohjeet voit ladata tästä


750 Nimetön-5
 
Päivitetty
20.7.2020