Pientalo avoimella puurakennusjärjestelmällä

Avoin puurakennusjärjestelmä perustuu pohjoisamerikkalaiseen puurakennusjärjestelmään (Platform), jolla pelkästään Yhdysvalloissa rakennetaan yli miljoona asuntoa vuosittain. Järjestelmä on mukautettu Suomen olosuhteisiin ja siitä on kehitetty kaikille rakentamisen osapuolille avoin puurakentamisen tietopankki.. Avoimen puurakennusjärjestelmän mukaisia rakenneratkaisuja, suunnitteluvälineitä, valmisosia jne, hyödyntävät niin ammattimaiset kuin omatoimiset rakentajat. Järjestelmän tunnettuus ja käyttö lisääntyy koko ajan.

Mikä on Avoin puurakennejärjestelmä?


Avoin puurakennejärjestelmä tarkoittaa kantavaseinäistä rankarakennetta. Englanninkielinen nimi Platfom –taso- kuvaa rakentamistapaa. Talo rakennetaan kerroksittain siten, että ala- ja välipohjat ovat työalustoja, joiden päällä kerroksen seinät kotaan vaakatasossa ja nostetaan pystyyn. Järjestelmä sopii hyvin pientalorakentamiseen.

Yksilöllinen suunnittelu


Avoin puurakennejärjestelmä ei rajoita kodin yksilöllistä suunnittelua, vaan se voidaan tehdä käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Pintaverhousmateriaalit, kalusteet, lämmitystapa ym. voidaan valita vapaasti.

Rakentamisen edut


Avoimella puurakennejärjestelmällä rakentaminen on yksinkertaista ja nopeaa. Työvaiheet on helppoja oppia. Liitokset voidaan tehdä pelkästään naulaamalla eikä puutavaran loveuksia tarvita. Esivalmisteisten puuosien työstötarve on vähäinen. Siten työmaalla syntyvän rakennusjätteen määrä vähenee.

Avoimen puurakennejärjestelmän periaate


Rakennuksen runko kootaan kerroksittain. Ensimmäisenä rakennetaan perustusten päälle puurakenteinen alapohja. Se toimii työalustana rakennettaessa ensimmäisen kerroksen seiniä, jotka kootaan vaakatasossa työtason päällä valmiiksi seinäelementeiksi, jotka nostetaan pystyyn ja kiinnitetään paikalleen. Näin voidaan edetä kerroksittain vesikaton ja ulkoverhouksen asentamiseen. Ovet ja ikkunat kiinnitetään runkoon, talotekniikan putket asennetaan rungon valmistuttua. Tämän jälkeen runko eristetään ja levytetään, jonka jälkeen alkavat sisutus- ja viimeistelytyöt. Kattavan ohjeistuksen järjestelmän käyttämiseksi löydät Täältä

Puu tekee kodin


Puu on materiaali, joka mukautuu yksilöllisiin tarpeisiin helposti. Sen muokattavuus, kestävyys ja helppohoitoisuus antavat käyttäjälleen runsaasti mahdollisuuksia. Rakentamisessa sillä on oma kasvava jalansijansa ja kehitystyötä uusien tuotteiden eteen tehdään jatkuvasti. Julkisen rakentamisen sektorilla puuta käytetään yhä innovatiivisimmissa ratkaisuissa, mutta yksityisellä puolella kaikkia sen suomia mahdollisuuksia ei vielä käytetä muun muassa tiedon puutteen vuoksi. Puu sopii erinomaisesti sisustusmateriaaliksi ja se mielletään muun muassa ekologiseksi, kestäväksi ja ajattomaksi sisustusratkaisuksi. Puuinfo on tehnyt koko joukon esitteitä, jossa opastetaan työohjein ja esimerkkikuvin kymmeniin kodin sisustusratkaisuihin, jotka soveltuvat jo rakennusvaiheessa käytettäviksi tai vinkeiksi remontoijille. Esitteistä löytyy ideoita mm. paneelin käytöstä, on raitapaneelia, kuviopaneelia, vaneripaneelia, vaakapaneelia ja paneeliseinää, useita sisäkattoideoita, on alaslaskettua kattoa, nappulakattoa, ritiläkattoa ja tatamikattoa. Lisäksi oppaista löytyy moderneja ratkaisuja listoituksiin, eri huonetiloihin soveltuvia puunkäyttöideoita jne. Oppaat ovat luettavissa pdf-muodossa esim. seuraavassa tuotemapissa

Tee se itse -miehen oppaat


Omatoimirakentaja haluaa tehdä - ja tekee myös - paljon itse. Ja mikäs on tehdessä, kun on hyvät ohjeet käytössä. Puuinfon ohjeet tee se itse -miehelle kattavat juuri omatoimirakentajalle soveltuvat informaatiot ja ohjeistukset.
Oppaat ovat saatavilla myös Asiantuntevasta puutavarakaupasta.

 
Julkaistu
28.6.2011