Mikä ihmeen älykoti?

Älykoti tarkoittaa kotia, jossa valaistusta, lämmitystä ja elektronisia laitteita voidaan hallinnoida etänä esimerkiksi tietokoneen, älypuhelimen tai älyrannekkeen avulla. Älykodissa valaistus- ja lämmitysratkaisut ja elektroniset laitteet ovat siis verkkoyhteyden kautta yhteydessä älykodin omistajaan tai asukkaaseen ja käyttäjä voi ohjata kodin laitteita, tekniikkaa tai toimintoja etänä. Kodin sähköjärjestelmän automatisointi mahdollistaa sen, että koti voidaan myös ohjelmoida suorittamaan toimintoja itsenäisesti.

Älykodin ohjaaminen onnistuu sohvalla maaten tai kodin ulkopuolelta.Älykodin ohjaaminen onnistuu sohvalla maaten tai kodin ulkopuolelta.


Älykoti on uudehko termi, joka alkaa vakiintua kieleemme. Miten sitten määritellään älykoti? Määritelmä voisi olla koti, jonka valaistus, lämmitys sekä kodinkoneet ovat hallinnoitavissa etäkäytön avulla. Käytännössä tuo määritelmä on jo nyt riittämätön ja vuoden kuluttua sitä voidaan pitää jo vanhentuneena.

Toinen uudehko käsite on IoT eli ”Internet of Things” tai asioiden internet, joka viittaa verkkoon yhdistettyihin älylaitteisiin ja niiden ympärillä tapahtuvaan teknologiseen kehitykseen. Lähes jatkuvasti tulee uusia laitteita, jotka “menevät verkkoon” ja niistä tulee älykkäitä ja ympäristöön reagoivia ja keskenään keskustelevia.

Miksi kodeistamme sitten on tullut tai tulossa älykoteja? Tavoitteena on parantaa asioita, jotta elämämme olisi helpompaa, vähemmän ympäristöä kuormittavaa ja turvallisempaa. Älykoti tarjoaa myös säästöä omiin elinkustannuksiin.

Sähkön käytön ohjaaminen

Kysynnän joustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä sellaisille ajanhetkille, kun käyttöä on vähemmän tai hintataso on matalampi. Kysynnän joustoon soveltuvia kohteita ovatkin esimerkiksi rakennuksen talotekniikka kuten sähkölämmitys, ilmastointi ja valaistus. Ilmanvaihdon kohdalla on huomioitava sisäilman laatuvaatimukset, mutta tyhjillään olevan talon ilmanvaihtoa voidaan säätää pienemmälle.

Tällä hetkellä taloautomaatiojärjestelmillä varustettujen pientalojen osuus on vielä varsin pieni. Tällöin pienkiinteistöjen joustava sähkön käyttö on mahdollista toteuttaa kaukoluettavien AMR-mittareiden avulla. Tällöin säätömahdollisuudet mahdollistavat joustamisen esimerkiksi lämmityksen ohjaamisessa.

On myös olemassa palveluntuottajia, jotka tarjoavat kiinteistön sähköjärjestelmän optimointia internetin yli. Järjestelmät soveltuvat etenkin vanhoihin sähkölämmitteisiin omakotitaloihin. Järjestelmät ohjaavat sähköllä toimivia lämmityspattereita, ilmalämpöpumppuja, vesivaraajia ja esimerkiksi auton moottori- ja sisätilalämmittimiä. Järjestelmissä on myös mobiililaitteen sovelluksella tapahtuva seurantamahdollisuus.

Energiansäästö on ympäristöystävällisyyttä

Energiatehokkuudella on suuri merkitys kasvihuonepäästöjen syntymiseen. Sekä sähkön, että kaukolämmön ja -viilennyksen kysyntäjoustolla voidaan tasata energian kulutushuippuja ja tämä helpottaa mm. uusiutuvilla ja hiilidioksidivapailla tuotetun energian riittävyyden paremmin. Muilta osin energiatehokkuuden parantamisen potentiaaleja ovat LED-valaistuksen ja muun energiatehokkaan tekniikan lisääntymisessä ja rakennusten eristämisen parantamisessa ja tietysti ilmanvaihdon lämmöntalteenoton tehostamisessa. Valaistuksen osalta älykkääseen kodinohjausjärjestelmässä voi olla astronominen kello, joka ohjaa valaistusta päivän valoisuuden mukaan.

60008_p_ver-1


Lämmitysenergiaa voi säästää myös älykkäällä säätöjärjestelmällä, joka voidaan integroida osaksi älykotijärjestelmää ja hallinta on mahdollista älypuhelimen avulla. Älykkään järjestelmän reagointiaika lämpötilanvaihteluihin on nopeampi kuin perinteisten järjestelmien. Lämpö myös jakautuu tasaisesti ja asetuksia voi säätää huonekohtaisesti sekä henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.

Veden kulutuksen vähentäminen ja vesivahinkoriskien pienentäminen

Älykoteihin on tullut ja tulossa myös erilaiset vuotovahdit ja älykkäät vedenkulutuksen seurantajärjestelmät. Yksinkertaiset vuotovahdit ja kosteushälyttimet vähintäänkin ilmaisevat, kun havaitsevat poikkeuksellista vedenkulutusta tai kun anturi havaitsee kosteutta usein ne myös katkaisevat vedentulon epäilleessään vuotoa. Parhaimmillaan järjestelmiä voidaan kutsua vedenkäytön valvontajärjestelmiksi, jotka tarkkailevat veden kulutusta ja raportoivat kulutuksesta. Voidaan siis oppia tunnistamaan suurimmat vedenkuluttajat ja oppia kuluttamaan vettä vähemmän. Järjestelmät voivat myös tarkastaa putkiston kunnon painetestillä, varoittaa jäätymisvaarasta ja tietysti myös raportoivat poikkeuksellisesta vedenkulutuksesta. Kaikki tieto on saatavissa mobiililaitteeseen, jonka avulla veden voi myös katkaista etäkäytöllä tai tarvittaessa järjestelmä katkaisee itse veden, havaitessaan vuodon.  

Turvallisuus ennen kaikkea

Älykotiin kuuluu myös asukkaiden turvallisuus ja omaisuuden turvaaminen. Vesivahinkojen riskin minimoimisen lisäksi murtohälyttimet, palovaroittimet ja älylukot kuuluvat älykotien varustukseen. Tällaiset järjestelmät tuovat helpotusta mm. lapsiperheiden arkeen.

Mukavuutta uusiin ja vanhoihin taloihin

Edellä on poimittu älykodin energian-, ympäristön- ja rahallisen säästön mahdollisuuksia sekä turvallisuutta. Kaikki tuovat mukanaan myös mukavuutta ja mielenrauhaa. Uusiin taloihin yleensä jo halutaan kodinohjausjärjestelmä, mutta monet järjestelmät ovat toteutettavissa myös vanhempiin taloihin.

 
Päivitetty
3.1.2022