Radonjärjestelmät uudis- ja saneerauskohteisiin

Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos on noin 3,2 millisievertiä vuodessa. Noin puolet tästä annoksesta aiheutuu sisäilman radonista (STUK). Radonia syntyy Suomen maaperässä jatkuvasti uraanin hajoamisen välituotteena. Sisäilmaan päästessään radon on haitallista, sillä se lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Sisäilman radon on toiseksi merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja tupakoinnin jälkeen. Asuntoon radon kulkeutuu talon alla olevasta maaperästä perustuksissa olevien rakojen kautta.Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan asunnon ja työpaikan huoneilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³). Uponorilla on ratkaisu kotien ja muiden rakennusten radonongelmaan.

radon_talokuva_upono_inkkur

Uponor-radonjärjestelmä sopii kaikkiin taloihin

Uponor-radonjärjestelmät soveltuvat pientalojen uudis- ja korjausrakentamiseen. Edullisinta ja helpointa on tehdä radonsuojaus heti perustusvaiheessa laatan alle asennetulla radonputkistolla. Saneerauskohteisiin Uponor tarjoaa valmiin radonsaneerauspaketin, joka asennetaan rakennuksen ulkopuolelle maahan talon rakenteita rikkomatta.

Radonin torjunta on helppoa rakennusvaiheessa

Uudisrakentamisessa radonin torjunta otetaan huomioon kahdella tavalla: rakennuksen alapohjan saumat ja putkiläpiviennit sekä maanvastaiset seinät tiivistetään mahdollisimman hyvin. Lisäksi pohjalaatan alle asennetaan tuuletusputkisto radonia varten.

Valmiissa kohteessa huoneilman radonpitoisuus mitataan. Jos tavoitearvo ylittyy, putkisto otetaan käyttöön liittämällä siihen pienitehoinen huippuimuri.

Uudisrakentajalle

Radon_uudisrakennus_eitekstia_1920

Radonsaneeraus rakenteita rikkomatta

Asennusvalmis Uponor-radonjärjestelmä on valmis tuotepaketti pientalon radonsaneeraukseen. Järjestelmä asennetaan talon ulkopuolelle, joten asentaminen ei riko talon rakenteita kuten esim. radonimuria asennettaessa. Imuputki asennetaan perusmuurin läheisyyteen, anturaperustuksen alapuolelle ulottuvaan imukuoppaan. Rei'itetty imuputki imee pohjasorasta radonpitoista ilmaa ja aiheuttaa samalla alipaineen rakennuksen alle. Radonpitoinen ilma johdetaan edelleen rakennuksesta poispäin suunnatun tuuletuspaalun kautta ulkoilmaan.

Radon_saneeraus_eitekstia_1920

Valmiiksi mitoitettu järjestelmä on kustannuksiltaan tehokas ja tarvittaessa järjestelmää on helppo myös täydentää muilla Uponorin tuotteilla kohteeseen sopivaksi.

Saneeraajalle

 
Päivitetty
8.1.2020