Kuivaa perustukset ja estä kapillaarikosteuden aiheuttamat vauriot

Drymat®Systeme on kehittänyt teknologian, jolla pystytään luotettavasti kuivattamaan sekä rakennuksen perustukset, että rakennuksen anturasta nousseen kapillaarisen kosteuden aiheuttamat kosteusvauriot. Lisäksi menetelmällä estetään kosteuden nousun jatkuminen.

Drymat on innovatiivinen menetelmä kaikkien kellareiden, perustusten ja muurattujen rakenteiden tehokkaaseen kuivattamiseen ja maasta nousevan kosteuden estämiseen! Menetelmä on käytössä jo mm. Saksassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja muutamissa muissa Euroopan maissa, sekä Venäjällä.

Kellarin seinä on osittain maan pinnan alapuolella.Kellarin seinä on osittain maan pinnan alapuolella.

Näin laite toimii:

Teknologia perustuu täysin uudenlaiseen sähköfysikaaliseen menetelmään, jonka on todettu estävän erittäin tehokkaasti kapillaarista kosteuden nousua.

Kapillaari-ilmiö tarkoittaa kapeassa rakenteessa tai putkessa tapahtuvaa nesteen nousua, joka johtuu nesteen ja kiinteän aineen välisten voimien eroista.

Koheesio tarkoittaa aineen (tässä tapauksessa veden) sisäisiä vetovoimia. Adheesio puolestaan on kahden eri aineen välinen vetovoima. Kapillaari-ilmiö seuraa, kun adheesio on suurempi kuin koheesio. Eli käytännössä, kun veden sisäiset vetovoimat ovat heikommat kuin veden ja putken väliset voimat. Ilmiö aiheuttaa nesteen "kiipeämisen" putken reunoja pitkin ja nestepinnan kaareutumisen.


Sähköfysikaalisen menetelmän kapillaarisen kosteuden poistaminen rakenteista on merkitty 15.01.2011 eurooppalaiseen standardiin ÖNORM B 3355-2 / Itävalta.

Seinien kuivumiseen kuluva aika on kohteesta riippuen noin 6-18 kuukautta sekä laitteen käyttöikä laboratoriotestien mukaan vähintään 30 vuotta. Eikä se vaadi huoltoa. Valmistaja myöntää laitteelle 2 vuoden takuun.

DRYMAT® M2030 voit tilata
Rakentaja.fi-verkkokaupasta


Verkkokauppaan >>

Toimiiko laite käytännössä?

Kyllä!

Helsinkiläinen Ilkka Ahokas asennutti kotinsa kellariin Drymat M2030 -laitteen lokakuussa 2018.

Vanhan, vuonna -51 rakennetun rintamamiestalon kellarissa oli tyypillistä, jo aistinvaraisesti havaittavaa kosteutta, joka haluttiin poistaa ja samalla ehkäistä kapillaarikosteuden nousu uudelleen rakenteisiin. Laitteen asennus oli valmis alle tunnissa, eikä vaatinut laajoja rakennustöitä, vain sähköverkkoon liittämisen.

Asennuspäivänä suoritettiin lähtötilannekartoitus, jossa kosteuspitoisuudet mitattiin GANN Hydromette UNI 2 -menetelmällä kellarin seinien yläosasta, keskiosasta ja alaosasta. Nämä mittaukset suoritettiin seinän sisältä, noin 5-6 cm syvyydestä, eikä yleisesti käytetyllä pintakosteusmittarilla. Näin kosteuspitoisuuksien arvot ovat luotettavampia.

Kevään 2019 välimittauksessa havaittiin kosteuspitoisuuksien selvä lasku. Viimeisin mittaus suoritettiin marraskuussa 2019, noin vuosi asennuksen jälkeen, jolloin havaittiin kosteuspitoisuuksien pysyneen sateisesta syksystä huolimatta alhaalla.

Kuivuminen oli havaittavissa aistinvaraisesti jo keväällä: selvästi kostea ilma oli raikkaampaa ja kuivempaa.

Taulukon alin arvo kuvaa kuivaa ja ylin arvo hyvin kosteaa rakennetta.Taulukon alin arvo kuvaa kuivaa ja ylin arvo hyvin kosteaa rakennetta.

"Aluksi epäilin suuresti toimiiko laite kuten minulle on kuvailtu ja voiko perustukset saada kuivaksi ilman suurempaa, aikaa vievää remonttia.
Ensimmäisten tarkastusmittausten jälkeen olin positiivisesti yllättynyt tuloksiin ja tyytyväinen hankintaani", kertoo Ilkka Ahokas

Mittaustulokset:
Kellarin seinä sijaitsee osittain maanpinnan yläpuolella, jolloin kosteuspitoisuus saadaan mitattua erilaisista olosuhteista. Seinän yläosa on kosketuksissa ulkoilmaan ja alaosaan kohdistuu merkittävä maan kosteusrasitus. Käytetty mittausmenetelmä perustuu sähkövastukseen, jolloin muurattuun seinärakenteeseen viedään kaksi elektrodia ja mitataan niiden välinen vastus.

Taulukon mittaustuloksista nähdään, kuinka maan alla sijaitseva seinän alaosan mittauspiste on kuivunut vuoden aikana. 

Taulukko kellarin seinän mitatuista kosteusmääristä.Taulukko kellarin seinän mitatuista kosteusmääristä.
Kellarin seinän alaosassa tehdyt mittaukset ennen asennusta, sekä 6 kk ja 12 kk asennuksen jälkeen.Kellarin seinän alaosassa tehdyt mittaukset ennen asennusta, sekä 6 kk ja 12 kk asennuksen jälkeen.

Kuinka saan kuivat perustukset ja kellarin?

  • Jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella
  • Drymatin edustaja ottaa yhteyttä ja tulee paikan päälle tarkistamaan kohteen.
  • Jos kohteessa todetaan kapillaarisen kosteuden aiheuttamia ongelmia, suoritetaan perusteelliset seinänsisäiset kosteusmittaukset.
  • Kohteesta laaditaan hintatarjous.
  • Laite/laitteet asennetaan.
  • SEINIEN KUIVUMINEN ALKAA.
  • Toistuvat mittaukset kuivumisprosessin aikana.

Haluatko lisätietoa? Jätä yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyynnön jättäminen ei velvoita ostamaan tuotetta.

 
Päivitetty
4.10.2020