Ilmanvaihto osaksi remonttisuunnitelmaa

Asunnon perusparannusten yhteydessä valitettavan monelta unohtuu ilmanvaihto. Sen sivuuttaminen johtaa kuitenkin ennen pitkää sisäilmaongelmiin. Ilmanvaihdon sudenkuopat olisikin yksinkertaista välttää huomioimalla ilmanvaihto jo ennen remontin toteuttamista.

Etenkin vanhempia, painovoimaisella tai koneellisella poistoilmanvaihdolla varustettuja asuntoja remontoidessa, on ilmanvaihto erityisen tärkeää sisällyttää jo osaksi remonttisuunnitelmaa. Etenkin niissä asunnoissa, joissa korvausilmalle ei ole ennestään suunniteltu reittejä, on hyvä korjata ilmanvaihdon toimivuus, jotta vältytään sisäilmaongelmilta.

Kun asuntoa päädytään tiivistämään esimerkiksi ovia ja ikkunoita vaihtamalla, laskee aiemmin rakenteiden kautta sisään päässeen ilman määrä. Rakennevuotojen vähentyessä alipaineinen asunto alkaa vetämään puuttuvaa korvausilmaa sieltä mistä suinkin saa, tuoden sisäilmaan entistä enemmän epäpuhtauksia rakenteista ja ulkoilmasta.

Asunnoissa, joista korvausilmaventtiilejä ei ole, huomaa ilman vaihtumisen usein juuri vetona rakenteiden välistä; lattianrajoista ja ikkunan pielistä. Epäpuhtaita reittejä sisään kulkeva ilma on jo itsessään terveyshaitta, mutta sisäilmaongelmat korostuvat usein entisestään remontin seurauksena.

kuva1_1920

Hallittu korvausilmaratkaisu Velco-venttiileillä

Toimiva painovoimainen tai koneellisella poistolla varustettu ilmanvaihto vaatii korvausilmaventtiileitä, joiden kautta johdetaan uutta ilmaa poistuvan tilalle.

Korvausilmareitit tulisi suunnitella siten, että ilma pääsee kiertämään asunnossa ja painesuhteet pysyvät tasapainossa. On tärkeää esimerkiksi varmistaa, että asunnossa on tarpeeksi monta korvausilmaventtiiliä, sillä liian vähäinen määrä aiheuttaa asuntoon vedon tunnetta. Riittävä määrä korvausilmaventtiileitä voidaan suhteuttaa asunnon pinta-alaan, yksi jokaista 20 m² kohti. Venttiilit tulee sijoittaa oleskelutiloihin, kuten makuu- ja olohuoneeseen. Poistoventtiilit löytyvät puolestaan wc:stä, keittiöstä, suihkutilasta sekä vaatehuoneesta.

Koska painovoimainen ilmanvaihto on riippuvainen ulkoilman paine-eroista, vaatii tasaisen ilmavirran ylläpitäminen korvausilmaventtiilien avauksen säätämistä muuttuvien ulkolämpötilojen mukaan. Kesällä paine-erojen ollessa pienemmät, vaatii korvausilman johtaminen asuntoon suurempaa venttiilin avausta. Pakkasilla jo minimiavaus riittää takaamaan asunnon tarvittavan ilmanvaihdon. Huolettominta on valita termostaatilla toimivat Velco-venttiilit, jotka säätelevät itse avaustaan ulkolämpötilojen mukaan ilman sähköä. Näin varmistetaan, ettei venttiili pääse unohtumaan väärään asentoon.

Velco-venttiilit mahdollistavat myös sisäilman tehokkaan suodatuksen, joka on erityisesti taajama- ja kaupunkialueilla sisäilman laatuun olennaisesti vaikuttava tekijä. Venttiilien kanssa asennettavan Filtere suodattimet suodattavat tehokkaasti allergeeneja ja pienhiukkasia. Mikäli asunto taas sijaitsee alueella, jossa meluhaitat koetaan häiritsevinä, on venttiilin yhteyteen asennettavissa myös tehokas äänenvaimennus.

Huomioi ilmanvaihto myös pintaremontin yhteydessä

Ilmanvaihdon taso kannattaa tarkastaa myös pintaremonttia tehdessä, sillä puutteellinen ilmanvaihto vaikuttaa asunnon pintamateriaaleihin. Asunnoissa syntyy päivittäin merkittävä määrä kosteutta esimerkiksi ruoanlaitoista, pyykkien kuivatuksesta. Jos kosteus ei pääse poistumaan, se kerääntyy asunnon pinnoille aiheuttaen maali- ja tapettivaurioita sekä kylpyhuoneen kosteusvaurioita.

_4167893_1920

Remontti tehty - ilmanvaihto unohtui

Vaikka helpointa olisi huomioida ilmanvaihto jo ennen remonttia, saadaan se toimimaan vielä jälkikäteenkin. Korvausilmaventtiilit voidaan asentaa sekä puisiin tuuletusluukkuihin että seinän läpi johdettuina. Jos rakennuksesta löytyvät vanhat, päivitystä kaipaavat venttiilit sekä toimivat hormit, voi vanhat venttiilit korvata uusilla Velco-venttiileillä.

5 uskomusta ilmanvaihdosta

1. Kotiini tulee raikasta ilmaa ikkunanpielistä ja lattianraoista.
Väärin: Rakenteiden raoista virtaava ilma on selvä merkki ilmanvaihdon puutteista. Vetoisuuden lisäksi ikkunoiden huurtuminen, epämiellyttävät hajut sekä ilman tunkkaisuus erityisesti makuuhuoneissa kielivät ilmanvaihdon ongelmista.

Huonosta ilmanvaihdosta johtuva alipaine ja sisäilman korkea hiilidioksidipitoisuus altistavat asukkaat terveysongelmille. Asuntoon puutteellinen ilmanvaihto aiheuttaa rakennevaurioita, jotka pahimmillaan johtavat kosteus ja homeongelmiin.

2. Meillä on koneellinen poistoilmanvaihto, mutta venttiilistä tulee kylmää ilmaa. Voin siis tukkia venttiilin.
Väärin: Jos korvausilmaventtiilit puuttuvat tai ne ovat tukittu, poistoilma imeytyy sisään sieltä mistä mahdollista: rakenteiden raoista, postiluukun kautta, pistorasioiden läpi tai viemäreistä. Vedon torjumiseksi on tärkeää varmistaa, että korvausilmaventtiilejä löytyy asunnosta riittävä määrä, sillä oikea määrä tasoittaa ilmavirtaa. Huomioi myös sijoittelu: korvausilmaventtiilin paikka on mahdollisimman korkealla katon rajassa lämpöpatterin tai ikkunan yläpuolella. Näin kylmä ilma ehtii sekoittumaan huoneilmaan ennen laskeutumistaan oleskelualueille.


3. Olemme pärjänneet jo vuosia ilman venttiileitä, turha siis enää investoida.
Väärin: Valitettavan usein huonoon sisäilmaan sopeutuu. Usein esimerkiksi asunnossa vieraileva henkilö aistii tunkkaisen sisäilman, johon asukas on vuosien aikana ehtinyt jo tottua. On hyvä myös muistaa, että talon rakenteet joiden läpi ilma kulkee, ikääntyvät ja keräävät epäpuhtauksia.

3. Meillä on huono ilmanvaihto, eikä sille voi tehdä mitään.
Väärin: Mikäli asunnossasi on painovoimainen tai koneellisella poistolla varustettu ilmanvaihto, saadaan korvausilmaventtiileillä asuntoon toimiva ilmanvaihto. Velco-korvausilmaventtiili on asennettavissa vanhan venttiilin tilalle, asunnon puiseen tuuletusluukkuun sekä uudella läpiviennillä seinän läpi. Venttiilien monipuolinen asennustapa mahdollistaa asennuksen niin omakoti-, rivi- kuin kerrostaloonkin.

4. Korvausilmaventtiilit tuovat melun kadulta sisään.
Väärin: Jos ulkoa kantautuva melu koetaan häiritsevänä, on Velco-venttiileihin saatavissa tehokas äänenvaimennus. Vaimennin asennetaan korvausilmakanavaan, jossa se vähentää huomattavasti sisään kantautuvaa melua. Myös tuuletusluukkuun on mahdollista asentaa äänenvaimennus.
 

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön


 
Päivitetty
7.11.2019