Perinteinen tiilipiippu on varma valinta

Perinteisen tiilipiipun rakentamisesta, käytöstä ja toimivuudesta on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset. Tiilipiippu on edullinen rakentaa, se on energiatehokas ja paloturvallinen. Kevyenkin tulisijan parina massiivinen tiilipiippu toimii tehokkaana lämmönvaraajana. Tämä parantaa sekä puun polton hyötysuhdetta että käyttömukavuutta, koska polttamisjaksojen aikaväli pitenee samassa suhteessa lämmönluovutusajan kanssa. Tiilipiippu voi toimia myös kauniina sisustuselementtinä.

Tiilipiipun edut korostuvat erityisesti korkeissa huonetiloissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Näissä tiloissa muurattu piippu jakaa lämmön tehokkaasti ylempiin kerroksiin samalla lisäten tulisijalämmityksen kokonaisosuutta. Parhaimmillaan tiilipiipun energiateho vastaa toista tulisijaa ja sen ominaisuudet korostuvat erityisesti matala- ja passiivienergiataloissa.

750-P1010074

Määräykset ja ohjeet

Savupiiput on suunniteltava ja rakennettava Ympäristöministeriön asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017) mukaisesti. Asetusta täydentää selventävät ohjeistukset Ympäristöministeriön julkaisema perustelumuistio ja opas.

Täsmentäviä ohjeita on koottu yhteen v. 2019 lopulla julkaistavassa RIL 245 Pienet Savupiiput -ohjekirjaan.


Tiiliteollisuusliitto on tehnyt uuden muurausohjeen tiilipiipuille, josta löytyy ohjeet niin savupiipun suunnitteluun kuin muuraukseenkin. Merkittävin muutos päivitetyssä muurausohjeessa koskee kiinteää polttoainetta käyttävän tulisijan sekä saunankiukaan savupiipun sekä liitin- ja yhdyshormin palokaasujen lämpötilankestävyyttä. Sen on oltava myös vähintään lämpötilaluokan T600 mukainen. Ohjeissa on asetettu vaatimukset myös savupiipun yläpään säänsuojaukseen koskevia vaatimuksia.

Mitä tiilipiipun suunnittelussa tulee huomioida?

Savupiipun suunnittelun lähtökohtana on tietenkin rakennussuunnitelmat, joilla esitetään, ettei savupiipusta aiheudu rakennuksessa palo- tai räjähdysvaaraa. Rakennuslupahakemusta varten tulee laatia pääpiirustukset ja mahdollisesti myös savupiipun erityissuunnitelmat. Paikallisesta rakennusvalvonnasta kannattaa kysyä ohjeet rakennusluvan edellytyksiin ja menetelmiin.

Suuret tulisijat, esim. takat ja leivinuunit, tarvitsevat isommat hormit, kun taas pienille kuten saunan kiukaille riittää ns. puolen kiven hormi.Suuret tulisijat, esim. takat ja leivinuunit, tarvitsevat isommat hormit, kun taas pienille kuten saunan kiukaille riittää ns. puolen kiven hormi.

Suunnitelmia aloitettaessa tarvitaan lähtötiedot esimerkiksi rakennuksen rakenteista, kattomuoto ja katon kaltevuus, naapurirakennusten sijainnit, oman ja naapurirakennusten ilmanvaihdon raittiin ilmanottojen sijainnit sekä suunnitellun tulisijan ja savupiipun tyyppi. Myös alueen asemakaava voi vaikuttaa suunnitelmiin.

Rakennuslupahakemukseen tarvitaan piirustukset savupiipun ja tulisijan sijoittamisesta ja niistä johtuvat rakennuksen paloturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat asiat. Hakemukseen liitetään myös lisä- ja erityisselvityksiä, joita ovat esimerkiksi tulisijan ja savupiipun asennusohjeet, nuohoojan lausunto olemassa olevan piipun kunnosta, rakenne- ja IV-suunnitelmat. Tarvittavat piirustukset laatii vaatimukset täyttävä rakennussuunnittelija.

Lisää tietoa vaadittavista piirustuksista löydät täältä >>

Savupiipussa käytettävät tarvikkeet kannattaa valita huolella

Savupiippujen suurin rasite ei ole lämpö vaikka voisi niin helposti luulla. Eniten niihin vaikuttavat sää, tuuli, lumi, savukaasuista tiivistyvät aineet, rakenteiden mahdolliset liikkeet jne. Sen vuoksi savupiipun pitääkin olla luja ja kestävä ja tiilen valinnalla on merkitystä. Savupiipuissa tulee käyttää säänkestäviä julkisivulaatuisia reikätiiliä. Kiinteää polttoainetta (esimerkiksi puu, pelletti ja hake) käyttävien tulisijoje hormeissa voidaan käyttää umpi- tai reikätiiliä.

Käytetyn tiilen tulee olla
CE-merkitty

Useimmiten tiilipiipuissa käytetään punaisia, tummankirjavia tai tummia tiiliä niiden tiheysominaisuuksien vuoksi. Vaaleat ja keltaiset poltetut reikätiilet eivät välttämättä täytä vaadittuja ominaisuuksia.

750 702 Hormitiilet_ryhma_kev

Ulkotiloissa laasteina käytetään säänkestäviä muuraussementti- tai kalkkisementtilaasteja. Sisätiloissa ja piipun alaosassa tulee käyttää joustavaa savilaastia. Ulkopuolelta piippu voidaan jättää sellaiseksi tai pinnoittaa rappaamalla. Sisäpuolelta hormi pitää pinnoittaa mahdollisimman sileäksi.

Savupiipun muuraustyön suorittajalta edellytetään riittävää ammattitaitoa ja savupiippua koskevien määräysten ja ohjeiden hallintaa.

 
Päivitetty
31.8.2020