Pienhiukkaset kuriin suodatinratkaisuilla -puunpolton tuottamat pienhiukkaset aiheuttavat 200 ihmisen ennenaikaisen kuoleman

Ilmojen viilentyessä herätellään monissa suomalaiskodeissa takka talviunilta.
Tunnelman lisäksi puun pienpoltto tuo kuitenkin mukanaan vähemmän toivottuja lieveilmiöitä; terveydelle vaarallisia hiukkaspäästöjä. Toimivin tapa estää hiukkasia kulkeumista sisäilmaan on erotusasteeltaan tarpeeksi korkean suodattimen käyttö. Sisään tulevan ulkoilman suodattamiseen tulisikin panostaa erityisesti nyt takkojen käyttöasteen noustessa. Etenkin tiheästi asutuilla pientaloalueilla matala emissiokorkeus aiheuttaa sen, että ulkoilman hiukkaspitoisuudet siirtyvät myös sisäilmaan ja heikentäen sen laatua.

takkatuli_inkku

THL:än selvityksen mukaan Suomessa kuolee vuosittain ennenaikaisesti 200 ihmistä puunpoltosta syntyvien pienhiukkasten aiheuttamiin sairauksiin. Puun pienpolttamisen riskit ovat kuitenkin ihmisille valitettavan vieraita ja ratkaisut sitäkin tuntemattomampia. Esimerkiksi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) suorittamien kyselyjen mukaan vain noin alle kymmenen prosenttia pääkaupunkiseudun asukkaista kokee puunpoltosta aiheutuvat savut terveyshaittana.

Puunpolton tuotteena syntyvät pienhiukkaset ovat seurausta epäpuhtaasta palamisesta.
Jotta syntyvät palokaasut saataisiin minimoitua, tulisi puut latoa tulisijaan vaakaan ja sytyttää päältä. Mikäli puiden sytyttäminen tuntuu haastavalta, on syytä tarkastaa, että tuli saa riittävästi ilmaa syttyäkseen ja palaakseen puhtaasti. Koska takka ottaa palamiseen vaadittavan ilman huonetiloista, kannattaa huolehtia, että asuntoon pääsee virtaamaan riittävä määrä korvausilmaa. Puutteellisesta ilmanvaihdosta kielii esimerkiksi se, jos takkaa sytyttäessä joudutaan avaamaan ikkunaa. Mikäli asunnossa on painovoimainen tai koneellisella poistolla varustettu ilmanvaihto, kannattaa tarkastaa, että korvausilmaventtiileitä on asunnon pinta-alaan suhteutettuna tarpeeksi, yksi jokaista 20 m² kohti.

ilmanvaihtokaavio takalla_1920

Suodatuksella puhtaampaa sisäilmaa

Huomiota tulisikin kiinnittää entistä enemmän ilmanvaihdon suodatinratkaisuihin. Monesta asunnosta puuttuvat edelleen suodattimet tai asennettuna ovat karkeasuodattimet, jotka ovat erotusasteeltaan riittämättömiä. Jotta voidaan varmistua siitä, etteivät sisäilman hiukkaspitoisuudet pääse nousemaan vaaralliselle tasolle, on tärkeää valita erotteluasteeltaan korkea suodatin.

Filtrete on suodatin, jonka teho perustuu sen kuiduissa olevaan pieneen sähkövaraukseen. Se vetää itseensä magneetin tavoin kiinni niin siitepölyn, katupölyn kuin myös terveydelle kaikkein haitallisimmat pienhiukkaset. Filterete suodattimen huokoinen rakenne mahdollistaa pienen virtausvastuksen, jonka ansiosta ei ole tarpeellista valita tehokkaan suodatuksen ja riittävien ilmamäärien välillä.

Toimiva ilmanvaihdon kokonaisuus koostuu ilmansuodatuksen lisäksi termostaatilla toimivasta VELCO-venttiilistä. Sen termostaattisäätöinen venttiililautanen varmistaa, että sisään virtaa aina tarvittava määrä suodatettua korvausilmaa, vuoden ympäri ja ilman sähköä.

Huonoin ilmanlaatu pientaloalueilla

Vaikka omasta taloudesta ei takkaa löytyisikään, ovat puunpolton aiheuttamat terveysriskit silti olemassa. Etenkin tiheään asutuilla taajama-alueilla on hyvä tiedostaa puunpolton keskeinen vaikutus alueen ilmanlaatuun. Koska pientaloalueilla päästöjen vapautumiskorkeudet ovat matalia, kulkeutuu huoneilmaan ilmanvaihdon mukana väistämättä epäpuhtauksia kuten nokea, häkää sekä PAH-yhdisteitä kuten bentsopyreeniä. Tehokas ilmansuodatus olisikin edullinen henkivakuutus, johon jokaisen taajama- ja kaupunkialueella asuvan olisi helppo panostaa

likainen ja puhdas suodatin_1920

Venttiilit verkkokaupasta

Nyt on venttiilien asennusaika! Hanki venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta.


Osta venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön


 
Päivitetty
30.10.2019