Miten kellarin sisäpuolinen eristys toteutetaan?

Kellarin sisäpuolista eristämistä harkittaessa kannattaa varmistaa ensin, että ulkopuoliset rakenteet ovat kunnossa ja toteutettu oikein. Rakennuksen ulkopuolinen vedeneristys, salaojitus ja routasuojaus ovat välttämättömät, että kosteus ei pääse rakenteisiin ja sisäpuolinen eristys voidaan toteuttaa. Myös kellaritilojen ilmanvaihdon toimivuus ja riittävyys kannattaa tarkistaa.

finnfoam 1

Ensisijaisestihan suositellaan eristämään kellarin seinät ulkopuolelta, koska se on kosteusteknisistä syistä turvallisin vaihtoehto. Ulkopuolisella eristeellä saadaan tilansäästöä ja kantava seinä tasaamaan sisäilman lämpötilaa. Kuitenkin toisinaan kellarin seinät pitää myös eristää sisäpuolelta. Finnfoamin-lämmöneristeellä voidaan kuitenkin toteuttaa myös sisäpuolinen eristys mahdollisimman turvallisesti.

Miten riskirakenne tehdään oikein?

Sisäpuolisessa eristämisessä pitää huolehtia kosteuden siirtymisestä rakenteissa, ettei kosteus jää rakenteiden väliin aiheuttamaan vahinkoa. Maassa oleva kosteus pyrkii aina tunkeutumaan kellarin seinien läpi sisälle. Tämän vuoksi ulkopuolella tarvitsee olla kunnollinen vedeneristys, mikä on toteutettu esimerkiksi bitumihuovalla. Sisäpuolisen erillisen höyrynsulun ja ulkopuolisen vedeneristyksen väliin jää hitaasti kuivuva eristysrakenne, josta voi helposti aiheutua homevaurioita. Sen vuoksi rakenteessa ei saa käyttää orgaanisia tai homehtuvia materiaaleja.

Finnfoamin tiiviillä ja homehtumattomalla lämmöneristeellä voidaan tehdä kellarin sisäpuolinen eristys mahdollisimman vähäriskiseksi, koska erillistä höyrynsulkua ei sisäpuolella tarvita. Tärkeää on kuitenkin tehdä rakenne oikein, että se on toimiva.

1920_FL-30070 mm

Lämmöneristeet asennetaan laastiliimauksella (esim. laattalaasti tai saneerauslaasti) kauttaaltaan tiivisti seinää vasten. Eristeen ja seinän väliin ei saa jättää ilmarakoja eikä betoniseinää vasten saa tehdä koolauksia. Ilmaraot ja koolaukset voivat muodostaa homepesäkkeitä. Tiivis ja yhtenäinen Finnfoamin ja betonin muodostama rakenne kestää kosteutta. Finnfoam-levyn sisäpinta on lämmin ja siihen päälle tuleva sisäverhous seuraa sisäilman suhteellista kosteutta.

Ulkopuolinen eristys toimii samalla patolevynä

Finnfoam Oy on suunnitellut kellarin ulkopuoliseen eristämiseen CW-300 eristelevyn. Se toimii niin lämmöneristeenä kuin patolevynäkin. Se soveltuu niin uudis- kuin korjauskohteisiinkin ja varmistaa rakenteen oikean kosteusteknisen toimivuuden.

Lue lisää >>

Finnfoam-CW-300_hd muok
 
Julkaistu
21.10.2019