Laadukasta turvaa katolle

Hyvien säiden aikana on syytä tarkistaa katon ja erityisesti kattoturvarakenteiden kunto ennen nuohoojan – ja lumen tuloa.

Kattoturvatuotteet on tarkoitettu estämään onnettomuuksia ja tekemään katolla liikkumisen turvalliseksi. Niiden tulee olla rakenteeltaan tukevia sekä kestäviä ja niiden tulee läpäistä vaativat testit.

Katolla liikkumisen turvallisuus on rakennuksen omistajan vastuulla. Yleisin vieras katolla on nuohooja, mutta myös antenniasentaja tai ilmanvaihtolaitteen huoltaja voi käydä siellä aina silloin tällöin. Ilman kunnossa olevia kattoturvatuotteita ammattilaiset voivat kieltäytyä menemästä katolle.

    

Uusissa rakennuksissa kattoturva on yleensä kunnossa, sillä ennen talon lopputarkastusta katolle on oltava asennettuina rakennusmääräysten mukaiset kattoturvatuotteet. Vanhemmissa rakennuksissa tilanne ei ole lainkaan yhtä hyvä.

Turvalliseen kattoon kuuluvat seinätikkaat, kattosilta ja lumiesteet. Katon täydentää oikein suunniteltu sadevesijärjestelmä. Katolle tulevilla turvatuotteilla on CE-merkintäpakko, joka antaa tuotteille korroosionkestorajat.

Vanha sinkitty tuote ei enää kelpaa ja sen takia tuotteet ovat yleensä maalattuja. Maalatut tuotteet sulautuvat myös paremmin katteiden väreihin ja näin ollen tekevät siistin yleisilmeen rakennukselle.

BMI Ormaxin valikoimista löytyvät kattoturvatuotteet ovat läpäisseet tiukat sää- ja turvallisuustestit, ja niitä on saatavilla kaikille kattotiilityypeille.

Käynti katolle ja siellä liikkuminen tulee olla turvallisesti suunniteltu

Ormax tiilikatot yhteensopivat kattotarvikkeet viimeistelev+ñt
Katolle tulee järjestää pääsy niin, että työntekijöiden ja sivullisten turvallisuus on otettu huomioon. Korkeintaan 2-kerroksisissa rakennuksissa riittää pääsy katolle ulkokautta. Talotikkaiden tulee olla kestävät ja tarkoituksen mukaisesti sijoitetut.

Teräksinen kattosilta kannattimineen varmistaa turvallisen liikkumisen katolla huoltotöiden yhteydessä. Katkeamaton kulkutie katolla sijaitsevalle savupiipulle, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä edellyttäville rakennusosille ja laitteille on järjestettävä tarkoituksenmukaisilla varusteilla.

Katolla noususuuntaan voidaan käyttää lapetikkaita tai tikasaskelmia. Harjansuunnassa kulkemiseen käytetään kattosiltaa.

Estä lumen tekemät vauriot


Lumiesteillä estetään lumen putoaminen kulkureiteille. Suuret lumimassat voivat olla hyvin painavia, joten laadukas lumieste on erittäin tärkeä turvallisuuden kannalta. Lumieste on halpa henkivakuutus.

Järjestyslaissa 5§ lukee "Järjestyslaki yleisille paikoille määrää, että rakennuksen omistajan tai haltijan on huolehdittava, ettei putoava lumi tai jää aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle."

Lumieste

Ennen talvea kannattaakin tarkastaa lumiesteiden kunto, jotta ne ovat valmiina lumen varalle. Kulkuväylien ja sisäänkäyntien kohdilla on oltava lumiesteet. Turvallisessa katossa lumiesteet on kuitenkin sijoitettu koko räystään matkalle. Tällöin katolle ei synny epätasaista kuormitusta eikä siitä johtuvia vaurioita pääse syntymään.

Oikein suunniteltu sadevesijärjestelmä ohjaa sadevedet hallitusti pois katolta

Hyvin suunniteltu sadevesijärjestelmä on tärkeä osa vesikaton toimivuutta. BMI Sadetar -sadevesijärjestelmän eri osat on kehitetty yhteensopiviksi mitoituksiltaan ja rakenneratkaisuiltaan. Niiden asentaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Kourut ovat tiiviitä, mittatarkkoja ja sileän pintansa ansiosta erittäin helppoja puhdistaa. Värejä löytyy valkoinen, harmaa, punainen, ruskea ja musta.

Jos epäilet kattosi kuntoa, tilaa kuntotarkastus ammattilaiselta

Jätä yhteydenottopyyntö ja BMI:n kattoammattilaiset ovat sinuun yhteydessä. Kattoammattilainen auttaa sinua toteuttamaan kohteeseesi sopivan uuden katon. Päätät vain katemateriaalin ja samalla saat uusittua myös kattoturvatuotteet.

 
Päivitetty
2.12.2021