Perustusten vedeneristys

Rakennuksen ympärille kerääntyvä vesi tulee aina johtaa pois perustusten luota. Kosteusrasitusta perustuksille aiheuttaa maan kosteus, sekä pinta- ja sulamisvedet. Vettä ohjataan rakennusta ympäröivän maan kallistuksilla, katoilta maahan valuva vesi johdetaan sadevesiviemäröinnillä ja maassa liikkuva vesi ohjataan perustusten alapuolella salaojituksella. Kaikkea kosteusrasitusta ei voida kuitenkaan estää.

Kosteusrasitusta perustuksille aiheuttaa maan kosteus, sekä pinta- ja sulamisvedet. Perustusten vedeneristyksen laajuuden tarve ja käytettävien tuotteiden valinta perustuu ympäröivän maan kosteusolosuhteisiin.Kosteusrasitusta perustuksille aiheuttaa maan kosteus, sekä pinta- ja sulamisvedet. Perustusten vedeneristyksen laajuuden tarve ja käytettävien tuotteiden valinta perustuu ympäröivän maan kosteusolosuhteisiin.

Tuoteperhe perustusten vedeneristämiseen

Katepal on suunnitellut perustusten vedeneristykseen tuoteperheen, jolla voidaan toteuttaa kaikki vedeneristystarpeet. Vedeneristys voi olla kermein toteutettava jatkuva vedeneristys tai epäjatkuva vedeneristys, eli esimerkiksi sokkelilevy. Epäjatkuvaksi vedeneristeeksi käsitetään vedeneristeet, joissa on vedenpainetta kestämättömiä saumoja tai muita epäjatkuvuuskohtia. Jatkuvat vedeneristeet ovat vesitiiviitä myös vedenpaineen alaisena.

Katepal Sokkeli- ja radonkermi on vahva polyesteritukikerroksellinen kumibitumikermi. Kermin kiinnitys tapahtuu tulityönä nestekaasuliekillä hitsaten. Tuote soveltuu betoni- ja harkkopinnoille. Epätasaiset pinnat tulee tasoittaa, ja ennen kermien asennusta pohjustaa K-80 bitumiprimerilla.

Kaipaatko tuotetietoa Sokkeli- ja Radonkermistä?
Löydät sitä lisää täältä:

Tuotetiedot Sokkeli- ja Radonkermi (TL2)

Katepal Sokkeli- ja radonkermi on vahva polyesteritukikerroksellinen kumibitumikermi.Katepal Sokkeli- ja radonkermi on vahva polyesteritukikerroksellinen kumibitumikermi.

Sokkelilevy on HDPE-muovinen nystyräpintainen levy. Levy kiinnitetään alustaan soveltuvilla kiinnikkeillä (esimerkiksi Katepal Sokkelilevyn teräsnaula) yhdessä Sokkelilevyn naulaustulpan kanssa. Levyn yläpinta tiivistetään Sokkelilevyn peitelistalla. Anturallisissa perustuksissa anturan ja perusmuurin taitekohtaan asennetaan Sokkelikermi ennen sokkelilevyn asennusta.

Kaipaatko tuotetietoa Sokkelilevystä?
Löydät sitä lisää täältä:

Tuotetiedot Sokkelilevy

Sokkelilevy on HDPE-muovinen nystyräpintainen levy.Sokkelilevy on HDPE-muovinen nystyräpintainen levy.

Kosteuseristys voidaan toteuttaa myös bitumiliuoksella. Liuoskäsittely sopii hankalan muotoisiin kohteisiin. Liuoskäsittely ei kuitenkaan vastaa kermein tai sokkelilevyllä tehtävää eristystä. Pienikin alustan eläminen tai esimerkiksi harkkosokkelin saumojen halkeamat aiheuttavat halkeamisriskin sivelykerrokseen. Kosteuseristykseen soveltuu Katepal K-70 kumibitumiliuos. Liuoksen tartunta varmistetaan K-80 primeroinnilla. K-70 käsittelykertoja pinnoille tehdään 1-2 kpl.

500 k70 ja k80

Kaipaatko tuotetietoa K-70 kumibitumiliuoksesta tai K-80 primerista?
Löydät sitä lisää täältä:

Tuotetiedot K-70

Tuotetiedot K-80

Bituminen sokkelikaista soveltuu puurakenteen erottamiseen perustuksista tai muista betonirakenteista. Sokkelikaistalla estetään kapillaarisesti nousevan kosteuden pääsy puurakenteisiin. Sokkelikaistaa käytetään alajuoksupuiden alla rakennuksen rungossa ja väliseinissä. Sokkelikaistalla voidaan katkaista kosteuden nousu myös esimerkiksi harkkosokkelissa asentamalla kaista anturan ja ensimmäisen harkkokerroksen väliin.

Sokkelikaistoja löytyy eri leveyksinä 10 senttimetristä aina puoleen metriin saakka.

Kaipaatko tuotetietoa Sokkelikaistasta?
Löydät sitä lisää täältä:

Tuotetiedot Sokkelikaista

Miten valita oikea tuote?

Perustusten vedeneristyksen laajuuden tarve ja käytettävien tuotteiden valinta perustuu ympäröivän maan kosteusolosuhteisiin. Perustustilanteet missä vesi voi nousta korkealla perustuksia vasten, vettä virtaa esimerkiksi kalliota tai maakerroksia pitkin tai muut vastaavat vedenpaine tilanteet vaativat aina perustusten vedeneristykseltä vedenpaineen kestoa. Nestekaasuliekillä kiinni hitsattu Sokkeli- ja Radonkermi tekee perustuksien vedeneristyksestä vedenpainettakin kestävät. Hankalissa perustusolosuhteissa pelkkä sokkelilevy on usein alimitoitettu ratkaisu. Sokkelilevy ei saumakohdistaan kestä vedenpainetta.

Sokkelilevy on hyvä vettä ohjaava epäjatkuva perustusratkaisu. Anturallisissa perustuksissa tulisi sokkelilevyn kanssa aina käyttää anturan pysty- ja vaakaosilla bitumikermitystä. Kermien tarkoitus on ottaa vastaan sokkelilevyn pinnan tiivistyvä kosteus – ilman kermiä tiivistynyt kosteus valuu suoraan anturan päälle. Sokkelilevyn nystyräpinta irroittaa levyn perustuksista.

Sokkeli- ja radonkermi (TL2) käyttö radonkerminä.Sokkeli- ja radonkermi (TL2) käyttö radonkerminä.

Tuotteita valittaessa tarkastellaan pohjaveden oletettua tasoa verrattuna perustamistasoon, maaperän/täyttöjen kuivumisominaisuuksia, mahdollisuutta salaojitukseen ja mahdollisten haitallisten kaasujen esiintymistä maaperässä. Jatkuva (kermi) vedeneristys on oikea ratkaisu kaikissa tapauksissa. Epäjatkuva (sokkelilevy) vedeneristys on riittävä ratkaisu, kun rakennuksen ympärille voidaan toteuttaa toimiva salaojitus ja rakenteita ympäröivä maa on hyvin vettä johtavaa.

Kapillaarinen maakosteuden nousun estäminen perustuksissa on suunniteltava tapauskohtaisesti. Esimerkiksi anturallisissa perusmuureissa kapillaarikatko voidaan toteuttaa anturan ja perusmuurin väliin asennettavalla bitumikermillä.

Yleisimpiä harhaluuloja:

Sokkelin vedeneristys toimii höyrynsulkuna ja on siksi väärällä puolella perustuksia höyrynsulun toimivuuden näkökulmasta kellarillisissa perustuksissa?

Ei. Ympäröivän maan routaeristeet estävät kylmyyden laskeutumisen perustusten viereen – maa on tällöin huomattavasti lämpimämpää kuin ulkoilma talvella. Liiallista kosteuden tiivistymistä maanvastaisiin rakenteisiin ei tapahdu. Kellarirakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon riittävä tuuletus liiallisen kosteuden poistoon.
 

Perusmuurilevyn / Sokkelilevyn voi asentaa aina anturan alapintaan saakka?

Anturan päälle ja pystypinnalla täytyy asentaa Sokkelikermi. Kermi estää levyn sisäpintaan tiivistyvän kosteuden valumisen suoraan perustuksiin. Sokkelilevy ei myöskään kestä taivutusta kulman yli riittävän hyvin. Se saattaa rikkoutua jo perustusten täyttövaiheessa.

Bitumikermi ei hengitä, rakenteen täytyy hengittää?

Hengittävyys käsitetään usein väärin. Hengittävyys ei ole ilman vaan kosteuden siirtymistä sisäilmasta ulkoilmaan. Hengittävyys tarkoittaa vesihöyryn liikkumisen vastuksen arvoa – hengittävä rakenne on siis vähän vesihöyryn liikettä vastustava rakenne. Hengittävyys on kosteuden mahdollista tasaantumista pienemmän suhteellisen kosteuden suuntaan.

Kermieristys estää kosteuden siirtymistä – kermin ulkopuolinen kosteus kuivuu ulkopuolelle ja sisäpuolinen kosteus sisäpuolelle. Sokkelikermein tehty vedeneristys on tehokkain tapa pitää maan kosteus poissa rakenteista. Kermi myös estää haitallisten kaasujen siirtymistä perustuksien vierustoilta sisäilmaan.

 
Päivitetty
6.4.2020